logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2022
MO podporili:

oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
sk en

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Matúš Novák ZŠ Márie Medveckej 0 6 6 12 Čuporáková
2. Eva Krivdová ZŠ Márie Medveckej 0 6 4 10 Uherová
3. Natália Uherová ZŠ Márie Medveckej 0 6 3 9 %Cuporáková
ostatní riešitelia
4. Sofia Sirotová ZŠ Štefana Šmálika Tvrdošín 0 6 2 8 Mgr. Gabriela Poláčiková
Peter Žofaj Gymnázium Martina Hattalu 0 6 2 8 Monika Mišunová
6. Sára Bendeková ZŠ Štefana Šmálika Tvrdošín 0 6 0 6 Ing. Jana Ujmiaková
Nella Gazdíková ZŠ s MŠ Vitanová 0 6 0 6 Simona Gareková
Filip Malatinka ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava Trstená 0 6 0 6 Mgr. Mária Jurinová
S. T. Gymnázium Martina Hattalu 0 6 0 6 Monika Mišunová
10. Jakub Ondrík ZŠ s MŠ Vitanová 0 5 0 5 Simona Gareková
11. Alžbeta Kabáčová Gymnázium Martina Hattalu 0 2 2 4 Monika Mišunová
12. Filip Homola ZŠ s MŠ, A. Bažíka 20/114 027 32 ZUBEREC 0 3 0 3 Mgr. Zuzana Ondríková
Martina Kudličková ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava Trstená 0 0 3 3 Mgr. Ľudmila Zbojová
Š. U. Gymnázium Martina Hattalu 0 3 0 3 Monika Mišunová