logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Veronika Hanzelová Gymnázium M.R.Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 6 6 6 18 Barbora Kozicová
2. Filip Zábavčík ZŠ, Tematínska ulica č. 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 6 5 6 17 Katarína Hrabinová
3. Siarhei Artsiomenka ZŠ, Tematínska ulica č. 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 4 5 6 15 Katarína Hrabinová
4. Andrej Halčin ZŠ s MŠ, Podolie804 6 6 1 13 RNDr. D. Marakova
5. Martin Kukuča ZŠ, Bošáca 396 6 0 6 12 Zdena Karlíková
Michal Ochodnický ZŠ, Tematínska ulica č. 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 6 0 6 12 Katarína Hrabinová
Marcela Vajová Gymnázium M.R.Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 6 0 6 12 Barbora Kozicová
8. Veronika Batková ZŠ s MŠ Jozefa Miloslava Hurbana, Beckov č. 410 6 0 5 11 Mgr. Anna Čičalová
J. H. SŠ sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom 6 0 5 11 PaedDr. Katarína Jarošincová
Viktória Ema Macová Gymnázium M.R.Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 6 1 4 11 Barbora Kozicová
11. Richard Macejka Gymnázium M.R.Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 4 0 6 10 Barbora Kozicová
12. L. B. ZŠ s MŠ, Podolie804 4 1 4 9 RNDr. D Marakova
A. P. SŠ sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom 4 1 4 9 RNDr. Michaela Lesajová
Vojtech Potočný ZŠ, Bošáca 396 4 0 5 9 Zuzana Liptáková
ostatní riešitelia
15. Nicolas Gajdošech ZŠ s MŠ kardinála Alexandra Rudnaya, Považany 216 1 5 2 8 Mgr. Simona Adámková
Lukáš Nižnanský ZŠ s MŠ kardinála Alexandra Rudnaya, Považany 216 6 0 2 8 Mgr. Simona Adámková
Filip Tinka ZŠ s MŠ, Podolie804 6 0 2 8 RNDr. D. Marakova
18. Sofia Kopuncová ZŠ, Bošáca 396 0 0 6 6 Zdena Karlíková
Michal Máček ZŠ Štvrtej sednice Tatrína, Pionierska 351, Čachtice 4 0 2 6 Mgr. Martin Jančiček
20. Hanka Čavojská ZŠ Štvrtej sednice Tatrína, Pionierska 351, Čachtice 0 0 5 5 Mgr. Martin Jančiček
Eliška Koreňová ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera, Bošáca 396 4 0 1 5 Zdena Karlíková
Alex Urban ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ, Školská 346/31, Bzince pod Javorinou 3 0 2 5 Ing. Miroslava Kusendová
23. Kamila Korytárová Gymnázium M.R.Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 1 0 2 3 Barbora Kozicová
24. Timea Gúčiková ZŠ s MŠ, Podolie804 0 0 0 0 RNDr. D. Marakova