logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2022
MO podporili:

oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
sk en

List riešiteľom MO

Od: Slovenská komisia Matematickej olympiády (SKMO)
Pre: Riešitelia MO

Ahoj!

Aj tento školský rok sa môžeš zapojiť do Matematickej olympiády (MO), ktorej 62. ročník práve začal. Veríme, že aj tento rok budeš riešiteľom MO. Termíny na odovzdanie riešení domáceho kola sú síce ešte ďaleko, ale chceme Ťa upozorniť aj na niektoré ďalšie aktivity, ktoré s MO súvisia.

Ak sa Ti úlohy MO páčia, určite Ťa zaujme Korešpondenčný matematický seminár (KMS) organizovaný združením Trojsten na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Táto súťaž je veľmi efektívnou formou prípravy na MO. K tomu prispievajú aj veľmi populárne týždňové záverečné sústredenia pre najlepších riešiteľov. KMS má korešpondenčnú formu, teda počas roka prebehne 6 sérií úloh, ktoré treba do stanoveného termínu vyriešiť a riešenia poslať (buď obyčajnou poštou, alebo elektronicky podľa pokynov). Obodované riešenia aj s vysvetľujúcim komentárom, za čo boli strhnuté body a ako sa tomu možno v budúcnosti vyvarovať, dostaneš potom poštou späť. Termín 1. série je už 8. októbra, ale zapojiť sa môžeš kľudne aj až od druhej série. Viac nájdeš na adrese kms.sk. Priamy link na leták so zadaniami je kms.sk/showpdf.php?pdf=letak20122013z1.

Ak máš ambície uspieť na celoštátnom kole MO (CKMO) kategórie A a prebojovať sa na Medzinárodnú matematickú olympiádu (IMO), odporúčame Ti zapojiť sa do korešpondenčného seminára iKS (bývalá kategória GAMA v KMS). Organizuje ho KMS v spolupráci s Matematickým korešpondenčným seminárom v Prahe. Obsahuje náročné úlohy podobné úlohám na IMO. Tento seminár je oficiálnym seminárom SKMO a v prípade rovnosti bodov na výberovom sústredení môže výsledok v ňom rozhodovať o postupe na IMO. Bližšie info je na kms.sk/iks.php a priamy link na zadania je kms.sk/iks/zadania02.pdf. Termín odoslania 2. série je 22. októbra.

Na Slovensku je pre stredoškolákov ešte jeden korešpondenčný matematický seminár, na organizovaní ktorého sa podieľajú aj členovia SKMO: seminár STROM organizovaný združením s rovnakým menom so sídlom na UPJŠ v Košiciach. Informácie hľadaj na seminar.strom.sk, zadania prvých sérií s pokynmi na seminar.strom.sk/priklady/archiv/casopisy/casopis37-1.pdf. (Termín 1. série je 15. októbra.)

Aby sme Ťa motivovali, na záver uvádzame, kam sa môžeš tento rok prebojovať, ak sa v MO zapojíš do kategórie A (tú môžu riešiť aj mladší žiaci, nielen maturanti a predmaturanti):

Dúfame, že Ťa tento list povzbudí k skvelým výsledkom v MO. Držíme Ti palce!

V Bratislave dňa 7. 10. 2012

Peter Novotný, predseda SKMO