logo
you are not logged in
login

MO in 2022
sponsored by:

official website of Slovak Committee of Mathematical Olympiad
sk en

Online kurzy k domácemu kolu 71. ročníka

V rámci prípravy na 71. ročník matematickej olympiády sa v termínoch od 22. 10. 2021 do 3. 12. 2021 budú konať online kurzy ku všetkým úlohám z domácich kôl MO stredoškolských kategórii A, B, C. Zoznam týchto kurzov a termíny nájdete na stránke https://olympiada.karlin.mff.cuni.cz/?page=courses. Zúčastniť sa môžu všetci slovenskí študenti bez poplatku, treba sa však na kurzy prihlásiť. Návod a všetky potrebné informácie nájdete na uvedenej stránke.

Kurzy z minulých rokov a ďalšie záznamy možno nájsť na stránke https://olympiada.karlin.mff.cuni.cz/?page=history. Začínajúcim riešiteľom kategórie C odporúčame video J. Krejčí a A. Skálová: Jak sepisovat matematické úlohy, ktoré sa tiež dá nájsť na uvedenej stránke.