logo
you are not logged in
login

MO in 2023
sponsored by:

official website of Slovak Committee of Mathematical Olympiad
pc cp     sk en

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Lucia Bieliková Súkromná SŠ, M. Falešníka 6, Prievidza, ZŠ ako organizačná zložka 6 6 6 18 Mgr. Andrea Petrášová
Dirk Ďurajka Súkromná SŠ, M. Falešníka 6, Prievidza, ZŠ ako organizačná zložka 6 6 6 18 Mgr. Andrea Petrášová
3. Benjamín Daniš ZŠ, Školská 526/53, Handlová 6 5 6 17 Tomáš Gríger
4. Henri Drozd ZŠ, Mariánska ulica 554/19, Prievidza 4 6 6 16 Mgr. Ľubica Galovičová
5. Marián Varga Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza 3 5 6 14 Mgr. Alžbeta Janesová
6. Michal Čičmanec ZŠ, Ul. Sama Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 5 5 3 13 Eva Gálová
7. Ema Cagáňová Piaristické gymnázium Františka Hanáka, A.Hlinku 44, Prievidza 6 0 6 12 Jarmila Šebestová
Nela Holubovská ZŠ, Rastislavova ulica 416//4, Prievidza 6 0 6 12 Andrea Falatová
Mário Pažický ZŠ s MŠ Lazany, Školská 423/5, 972 11, Lazany 6 0 6 12 Martina Polevková
Adam Škultéty ZŠ, Ulica energetikov 242/39, Prievidza 6 0 6 12 Mgr. Xénia Píšová
Martin Šušel ZŠ, Mariánska ulica 554/19, Prievidza 6 5 1 12 Mgr. Ľubica Galovičová
12. Lukáš Bobok ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany 6 5 0 11 RNDr. Zuzana Šnircová
Arthur Homola Matias Súkromná SŠ, M. Falešníka 6, Prievidza, ZŠ ako organizačná zložka 4 1 6 11 Mgr. Andrea Petrášová
Lucia Jonásová ZŠ, Školská 526/53, Handlová 6 5 0 11 Tomáš Gríger
Jakub Kozár ZŠ, 972 32 Chrenovec-Brusno, č. 395 5 0 6 11 Mgr. Dana Paulíková
16. Sofia Matiesková ZŠ, Ul. Sama Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 5 5 0 10 Eva Gálová
Tamara Polevková ZŠ ako organizačná zložka SŠ - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 5 5 0 10 Ing. Tatiana Lastovková
Lucia Radimáková Základná Škola Kanianka, Ul. SNP 587/4, 97217 Kanianka 6 2 2 10 Dana Fajerová
19. Emília Kothajová ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová 3 3 3 9 Mgr. Veronika Marková
Patrik Priehoda ZŠ s MŠ, Školská 292/7 97201 Bojnice 6 0 3 9 Mgr. Veronika Píšová
ostatní riešitelia
21. Patrik Fajer Základná Škola Kanianka, Ul. SNP 587/4, 97217 Kanianka 3 5 0 8 Dana Fajerová
22. Daniel Majerský ZŠ, Mariánska ulica 554/19, Prievidza 5 2 0 7 Ľubica Galovičová
Emma Pösová ZŠ, Rastislavova ulica 416//4, Prievidza 5 2 0 7 Andrea Falatová
Hana Škriniarová Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza 6 0 1 7 Mgr. Alžbeta Janesová
Denis Vaľuš Súkromná SŠ, M. Falešníka 6, Prievidza, ZŠ ako organizačná zložka 6 0 1 7 Mgr. Andrea Petrášová
26. Bianka Briatková ZŠ, Pribinova ul. 123/9, Nováky 0 0 6 6 Mgr. Marián Kráľ
Petra Čertíková Základná Škola Kanianka, Ul. SNP 587/4, 97217 Kanianka 6 0 0 6 Dana Fajerová
Oliver Mihalička ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany, Ul. družby 339/2, Nedožery - Brezany, 972 12 6 0 0 6 Mgr. Petronela Šovčíková, PhD.
Lucia Mištinová ZŠ s MŠ, M. Nešpora 12/1, Bystričany 972 45 6 0 0 6 Andrea Šteinerová
Viliam Rötling ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová 6 0 0 6 Mgr. Veronika Marková
31. Zoja Dadová ZŠ s MŠ, M. Nešpora 12/1, Bystričany 972 45 3 0 1 4 Andrea Šteinerová
Milan Galanský ZŠ, Ulica energetikov 242/39, Prievidza 3 1 0 4 Mgr. Jana Andrejková
Nela Petrášová Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza 4 0 0 4 Mgr. Alžbeta Janesová
34. Sabína Bartová ZŠ s MŠ, M. Nešpora 12/1, Bystričany 972 45 3 0 0 3 Andrea Šteinerová
Katarína Ďuricová ZŠ s MŠ, Školská 292/7 97201 Bojnice 3 0 0 3 Mgr. Emília Mikulášová
Alex Hraňo Súkromná SŠ, M. Falešníka 6, Prievidza, ZŠ ako organizačná zložka 3 0 0 3 Mgr. Andrea Petrášová
Sophie Krátka ZŠ, Rastislavova ulica 416//4, Prievidza 3 0 0 3 Andrea Falatová
Alex Matiaško ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany, Ul. družby 339/2, Nedožery - Brezany, 972 12 3 0 0 3 Mgr. Lenka Krebesová
Vladimír Reisel ZŠ s MŠ, Ul. Ľudovíta Štúra 71/1, 972 23 Dolné Vestenice 3 0 0 3 Miroslava Matejíčková
Adam Trnka ZŠ, Školská 526/53, Handlová 3 0 0 3 Tomáš Gríger
41. Adam Čičmanec ZŠ, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 2 0 0 2 M. Kluvanec
Ellie Gašparovičová Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza 0 0 2 2 Mgr. Alžbeta Janesová
43. Ema Krčmářová ZŠ, Pribinova ul. 123/9, Nováky 0 0 1 1 Mgr. Marián Kráľ
Samuel Kulich ZŠ s MŠ, Školská 292/7 97201 Bojnice 0 0 1 1 Mgr. Emília Mikulášová
45. Lukáš Čičmanec ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany, Ul. družby 339/2, Nedožery - Brezany, 972 12 0 0 0 0 Mgr. Lenka Krebesová
Dáša Ďurišová ZŠ, Rastislavova ulica 416//4, Prievidza 0 0 0 0 Andrea Falatová
Tomáš Gyarmathy ZŠ, Školská 526/53, Handlová 0 0 0 0 Tomáš Gríger
Tomáš Lagin ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou č. 121 0 0 0 0 Silvia Vargová
Marco Priekala ZŠ s MŠ, Ul. Ľudovíta Štúra 71/1, 972 23 Dolné Vestenice 0 0 0 0 Miroslava Matejíčková
Vanesa Wiesnerová ZŠ, 972 32 Chrenovec-Brusno, č. 395 0 0 0 0 Mgr. Dana Paulíková