logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (0%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I                         
BA II                         
BA III                         
BA IV                         
BA V                         
MA                         
PK                         
SC                         
BB BB                         
BR                         
BS                         
DT                         
KA                         
LC                         
PT                         
RA                         
RS                         
VK                         
ZC                         
ZH                         
ZV                         
KE GL                         
KE I                         
KE II                         
KE III                         
KE IV                         
KS                         
MI                         
RV                         
SN                         
SO                         
TV                         
NR KN                         
LV                         
NR                         
NZ                         
SA                         
TO                         
ZM                         
PO BJ                         
HE                         
KK                         
LE                         
ML                         
PO                         
PP                         
SB                         
SK                         
SL                         
SP                         
SV                         
VT                         
TN BN                         
IL                         
MY                         
NM                         
PB                         
PD                         
PE                         
PU                         
TN                         
TT DS                         
GA                         
HC                         
PN                         
SE                         
SI                         
TT                         
ZA BY                         
CA                         
DK                         
KM                         
LM                         
MT                         
NO                         
RK                         
TR                         
TS                         
ZA                         
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 52. ročník (školský rok 2002/2003)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
kategória:
A
B
C
Z9
 

krajské kolo, kategória C, kraj Nitra (adresa na zdieľanie: )
(25. 3. 2003)

menoročník, škola1.2.3.4.tútor
úspešní riešitelia
1. Krisztián Kacz 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 6 6 6 24 István Keszegh
2. Marek Straňák 1. G. Golianova, Nitra 6 4 6 6 22 Eva Staníková
3. Miroslav Hoták 1. G. A. Vrábla, Levice 6 4 6 3 19 Vladimír Tóth
4. Mátyás Berta 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 4 2 6 18 István Keszegh
Gergely Kajtár 1. G. H. Selyeho, Komárno 0 6 6 6 18 István Keszegh
6. Gábor Szűcs 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 0 6 4 16 István Keszegh, Tóth
Slavomír Takáč 1. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 6 2 2 6 16 Mária Kršáková
8. Monika Bakaová 1. G. Párovská, Nitra 0 2 6 6 14 Ivan Teplička
Zoltán Gróf 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 6 2 0 14 István Keszegh
Hieu Pham Van 1. G. Bernolákova, Šurany 0 4 6 4 14 Katarína Habajová
Vojtech Zaťko 9. ZŠ J. A. Komenského, Komárno 0 4 4 6 14 Ivan Varga
12. Michal Demín 1. G. Golianova, Nitra 0 4 6 3 13 Eva Staníková
Katarína Škrovinová 1. G. Párovská, Nitra 6 1 6 0 13 Ivan Teplička
14. Jana Adamová 1. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 4 6 2 12 Henrieta Šabíková
Pavel Gyurász 1. G. Mládežnícka, Šahy 0 4 6 2 12 Csáky
Lucia Hadariová 9. ZŠ J. A. Komenského, Komárno 0 4 6 2 12 Ivan Varga
Jana Klaudíniová 1. G. A. Vrábla, Levice 0 6 2 4 12 Vladimír Tóth
Naďa Petrášová 1. G. 17. novembra, Topoľčany 0 4 4 4 12 Ľubica Bebjaková
Adrián Rakovský 1. G. Golianova, Nitra 6 4 0 2 12 Eva Staníková
Péter Szépe 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 0 6 0 12 István Keszegh
Monika Vaneková 1. G. Bernolákova, Šurany 0 0 6 6 12 Soňa Štefániková
22. Michael Angelov 1. G. J. Fándlyho, Šaľa 6 0 3 2 11 Jana Lužicová
23. Peter Bako 1. G. Školská, Vráble 4 4 0 2 10 Mária Bašistová
Sabína Fazekasová 1. G. Adyho, Štúrovo 6 0 0 4 10 Éva Vataščin
Pavol Hronec 1. G. Ľ. J. Šuleka, Komárno 0 6 0 4 10 Helena Némethová
Juraj Petrovič 1. SPŠ F. Hečku, Levice 0 2 6 2 10 Valéria Osvaldová
Sandra Princzkelová 1. G. Komenského, Želiezovce 6 0 2 2 10 Kinga Jalsovszky-Horváth
Lukáš Varga 1. G. Golianova, Nitra 6 4 0 0 10 Hlaváč
ostatní riešitelia
29. Katarína Ďurechová 1. G. 17. novembra, Topoľčany 6 2 1 0 9 Emília Holíková
René Peterai 1. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 4 3 2 9 Ildikó Mojzesová
31. Lenka Bellovičová 1. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 0 4 2 2 8 Alžbeta Horáková
Ivan Kušnír 1. G. J. Fándlyho, Šaľa 0 4 2 2 8 Jana Lužicová
Karol Őszi 1. G. H. Selyeho, Komárno 0 2 6 0 8 István Keszegh, Tóth
Juraj Skladaný 1. SPŠ F. Hečku, Levice 0 0 6 2 8 Ľubica Lajpríková
Zuzana Slováková 1. G. Párovská, Nitra 0 6 0 2 8 Ivan Teplička
Jana Štolcová 1. G. Párovská, Nitra 0 0 6 2 8 Ivan Teplička
37. Veronika Boháčová 1. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 2 3 2 7 Henrieta Šabíková
Ondrej Buch 1. G. J. Fándlyho, Šaľa 0 0 3 4 7 Jana Lužicová
Michal Riška 1. G. Bernolákova, Šurany 0 4 1 2 7 Katarína Habajová
Filip Struhár 9. ZŠ J. A. Komenského, Komárno 0 1 4 2 7 Ivan Varga
Ľudovít Szlama 1. G. Ľ. J. Šuleka, Komárno 0 4 2 1 7 Helena Némethová
42. Dávid Benčík 1. SPŠ Petőfiho, Komárno 0 0 2 4 6 Ivan Salvata
Zuzana Bystrianska 1. G. Bernolákova, Šurany 0 3 2 1 6 Soňa Štefániková
Jana Erdélyiová 1. G. Bernolákova, Šurany 0 4 2 0 6 Soňa Štefániková
Norbert Hóz 1. Spojená cirkevná škola Marianum s VJM, Komárno 0 4 0 2 6 Gejza Koczka
Miroslav Kaniansky 1. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 0 4 2 0 6 Alžbeta Horáková
Peter Kiač 1. G. J. Fándlyho, Šaľa 0 2 2 2 6 Jana Lužicová
Peter Krejči 1. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 2 2 2 6 Mária Hrešková
Viktor Major 1. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 4 2 0 6 Pál Hornyák
Dana Ročkaiová 1. G. Ľ. J. Šuleka, Komárno 0 2 2 2 6 Helena Némethová
Patrik Šimják 1. G. Párovská, Nitra 0 2 2 2 6 Ivan Teplička
Stanislav Tóth 1. G. J. Fándlyho, Šaľa 6 0 0 0 6 Jana Lužicová
53. Denisa Hidasová 1. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 0 4 1 0 5 Mária Kršáková
Ivan Hladík 1. G. A. Vrábla, Levice 0 4 1 0 5 Vladimír Tóth
55. Martin Bača 1. G. Párovská, Nitra 0 2 0 2 4 Ivan Teplička
Mihály Bartal 1. G. H. Selyeho, Komárno 0 2 2 0 4 István Keszegh
Peter Bartoš 1. G. J. Fándlyho, Šaľa 0 4 0 0 4 Jana Lužicová
Roman Betík 1. SPŠ F. Hečku, Levice 0 0 2 2 4 Valéria Osvaldová
Ildikó Dubová 1. G. Komenského, Želiezovce 0 2 2 0 4 Kinga Jalsovszky-Horváth
Soňa Hradňanská 1. G. Bernolákova, Šurany 0 4 0 0 4 Soňa Štefániková
Csaba Illés 1. SPŠ Petőfiho, Komárno 0 2 2 0 4 Soósová
Michal Immer 1. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 0 4 0 0 4 Katarína Martišová
Katarína Kieselová 1. G. Párovská, Nitra 0 2 2 0 4 Ivan Teplička
Ján Kudlačák 1. G. sv. Cyrila a Metoda, Nitra 0 2 0 2 4 Peter Kopček
Ivana Meňhartová 1. G. Párovská, Nitra 0 2 2 0 4 Ivan Teplička
Eva Mináriková 1. G. Párovská, Nitra 0 0 0 4 4 Ivan Teplička
Ľubica Sadovenková 1. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 4 0 0 4 Peter Černo
Martin Sarvaš 1. G. sv. Cyrila a Metoda, Nitra 0 0 2 2 4 Peter Kopček
Peter Sarvaš 1. G. sv. Cyrila a Metoda, Nitra 0 4 0 0 4 Katarína Žilková
Dominika Strigáčová 1. G. Bernolákova, Šurany 0 4 0 0 4 Ružena Poláková
Roman Sýkora 1. SŠ Nivy, Šaľa 0 0 2 2 4 Kelemenová
Gábor Szénási 1. G. Ľ. J. Šuleka, Komárno 0 2 0 2 4 Helena Némethová
Jana Tóthová 1. G. Bernolákova, Šurany 0 2 0 2 4 Ružena Poláková
74. Mária Horváthová 1. G. Komenského, Želiezovce 0 0 2 1 3 Kinga Jalsovszky-Horváth
75. Michal Fojtík 1. G. Školská, Vráble 0 2 0 0 2 Mária Bašistová
Ján Horváth 1. G. Mládežnícka, Šahy 0 2 0 0 2 Jozef Budinský
Štefan Hosťovecký 1. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 0 0 2 2 Peter Černo
Arpád Kolev 1. G. Mládežnícka, Šahy 2 0 0 0 2 Csákiová
Imre Kuklis 1. G. Adyho, Štúrovo 0 0 0 2 2 Éva Vataščin
Veronika Némethová 1. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 0 2 0 2 Ildikó Mojzesová, Pál Hornyák
András Petrovic 1. G. Adyho, Štúrovo 0 0 0 2 2 Irena Cibulová
Ľubomír Somolay 1. G. A. Vrábla, Levice 0 0 0 2 2 Vladimír Tóth
Peter Šomló 1. G. Mládežnícka, Šahy 0 0 2 0 2 Bohumil Moravčík
Dana Špacírová 1. G. Bernolákova, Šurany 0 0 2 0 2 Ružena Poláková
Mária Špalíková 1. G. 17. novembra, Topoľčany 0 1 1 0 2 Emília Holíková
86. Ján Bédi 1. G. Golianova, Nitra 0 0 1 0 1 Hlaváč
87. Peter Baláž 1. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 0 0 0 0 Ľuboš Debnár
Tomáš Lauro 1. G. Bernolákova, Šurany 0 0 0 0 0 Katarína Habajová
Peter Szórád 1. G. H. Selyeho, Komárno 0 0 0 0 0 István Keszegh
Matej Vričan 1. G. J. Fándlyho, Šaľa 0 0 0 0 0 Jana Lužicová