logo
nie si prihlásený
prihlásiť
stránka sústredenia úspešných riešiteľov MO
sk en

Sústredenie úspešných riešiteľov MO

Sústredenie sa bude konať 30. 11. – 3. 12. 2012 v škole v prírode Huty.


Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky

IUVENTA

Jednota slovenských
matematikov a fyzikov


Slovenská komisia
Matematickej olympiády
Lektori na sústredení
Mgr. Alena Bachratá
Alžbeta Bohiníková
Mgr. Hana Budáčová
Bc. Tomáš Kocák
Viktor Lukáček
Mgr. Peter Novotný, PhD.
Filip Sládek