logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
časť mena:

Matej Bachniček

podujatieudelené bodyumiestnenieocenenie
70. ročník (2020/2021)
škola: ŠpMNDaG, Bratislava (kraj: BA),      ročník: 8.
krajské kolo, kategória Z9 6+6+6+6 = 24 (max. 24) 1. – 3. úspešný riešiteľ
krajské kolo, kategória C 6+6+3+6 = 21 (max. 24) 5. úspešný riešiteľ
výb. sústr. pre CPSJ 5+3+5+0+0 = 13 (max. 25) 6. – 7.
CPSJ 5+1+0+0+0 = 6 (max. 25) 11. – 16.
71. ročník (2021/2022)
škola: ŠpMNDaG, Bratislava (kraj: BA),      ročník: 9.
krajské kolo, kategória Z9 6+6+6+6 = 24 (max. 24) 1. – 5. úspešný riešiteľ
krajské kolo, kategória C 6+6+6+2 = 20 (max. 24) 15. – 17. úspešný riešiteľ
krajské kolo, kategória B 6+6+2+6 = 20 (max. 24) 8. – 9. úspešný riešiteľ
krajské kolo, kategória A 6+6+1+6 = 19 (max. 24) 11. úspešný riešiteľ
celoštátne kolo, kategória A 7+7+0+6+6+0 = 26 (max. 42) 13. – 14. úspešný riešiteľ
výberové sústredenie 15+9+1+14+19 = 58 (max. 112) 6. – 7.
výb. sústr. pre CPSJ 5+5+4+5+5 = 24 (max. 25) 2.
CPSJ 3+5+5+5+5 = 23 (max. 25) 2. – 3.
CAPS 6+1+0+4+0+0 = 11 (max. 42) 29. – 30.
MEMO 2+8+0+1 = 11 (max. 32) 35. – 38. čestné uznanie
72. ročník (2022/2023)
škola: ŠpMNDaG, Bratislava (kraj: BA),      ročník: 1.
krajské kolo, kategória C 6+5+6+5 = 22 (max. 24) 5. – 7. úspešný riešiteľ
krajské kolo, kategória B 6+6+6+6 = 24 (max. 24) 1. – 12. úspešný riešiteľ
krajské kolo, kategória A 6+6+3+6 = 21 (max. 24) 1. – 4. úspešný riešiteľ
celoštátne kolo, kategória A 7+6+0+7+0+4 = 24 (max. 42) 20. – 22.
výberové sústredenie 21+14+14+7+10 = 66 (max. 112) 3.
výb. sústr. pre CPSJ 5+5+5+5+5 = 25 (max. 25) 1.
CPSJ 5+5+4+5+0 = 19 (max. 25) 3. – 4.
CAPS 7+2+0+7+0+0 = 16 (max. 42) 16. – 22.
IMO 7+0+1+7+2+0 = 17 (max. 42) 315. – 348. čestné uznanie
73. ročník (2023/2024)
škola: ŠpMNDaG, Bratislava (kraj: BA),      ročník: 2.,      tútor: Anton Belan
krajské kolo, kategória B 6+6+6+6 = 24 (max. 24) 1. – 7. úspešný riešiteľ
krajské kolo, kategória A 6+6+6+4 = 22 (max. 24) 7. – 9. úspešný riešiteľ
celoštátne kolo, kategória A 7+7+7+7+7+4 = 39 (max. 42) 2. – 3. víťaz
výberové sústredenie 28+8+21+9+14 = 80 (max. 112) 2.

Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.