logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

aktuality ako sa zúčastniť FAQ zloženie SKMO
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en

Zloženie SKMO

prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. – predseda SKMO
Ústav informatiky PF UPJŠ Košice
e-mail: stanislav.krajci ~ upjs.sk
web: ics.upjs.sk/~krajci
Mgr. Peter Novotný, PhD. – podpredseda SKMO
KST FRI UNIZA, Žilina
e-mail: peter.novotny ~ skmo.sk
Mgr. Mária Bendová – predseda krajskej komisie MO Trenčín
SG FUTURUM
Školská 66
911 05 Trenčín
e-mail: maria.bendova ~ gmail.com
mobil: 0903359424
doc. Mgr. Ján Brajerčík, Ph.D. – predseda krajskej komisie MO Prešov
KFMT FHPV PU v Prešove
Ul. 17. novembra 1
081 16 Prešov
e-mail: jan.brajercik ~ unipo.sk
telefón: 051 7570317
mobil: 0905 182081
prof. Ing. Ivan Cimrák, Dr. – predseda krajskej komisie MO Žilina
Katedra softvérových technológií
e-mail: ivan.cimrak ~ fri.uniza.sk
web: moza.fri.uniza.sk
mobil: 0948516274
prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. – predseda krajskej komisie MO Nitra
Katedra matematiky FPV UKF
Trieda A. Hlinku 1
SK-949 74 Nitra
e-mail: jfulier ~ ukf.sk
telefón: +421 3 764 08 707
RNDr. Karol Gajdoš – predseda krajskej komisie MO Trnava
e-mail: gajdos ~ gamtt.sk
Mgr. Martin Kollár, PhD. – predseda krajskej komisie MO Bratislava
KAMŠ FMFI UK, Bratislava
e-mail: makollar ~ gmail.com
mobil: 0902 704 936
RNDr. Eva Oravcová – predseda krajskej komisie MO Banská Bystrica
doc. RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. – predseda krajskej komisie MO Košice
Ústav matematických vied
PF UPJŠ
Jesenná 5
Košice
e-mail: ingrid.semanisinova ~ upjs.sk
Mgr. Katarína Hlavandová, PhD. – tajomník
Mgr. Veronika Bachratá, PhD.
Mgr. Patrik Bak
e-mail: patrik.bak.x ~ gmail.com
mobil: +421904074012
PaedDr. Svetlana Bednářová, PhD.
Gymnázium Ivana Kraska
e-mail: svbednarova ~ gmail.com
Mgr. Alžbeta Bohiniková, PhD.
Mgr. Katarína Buzáková, PhD.
RNDr. Monika Dillingerová, PhD.
KAGDM FMFI UK Bratislava
e-mail: dillingerova ~ fmph.uniba.sk
RNDr. Mária Dományová
e-mail: domanyova ~ gmail.com
mobil: +421904663248
Mgr. Štefan Gyürki, PhD.
Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
e-mail: gypista ~ gmail.com
Mgr. Iveta Jančigová, PhD.
e-mail: ijancigova ~ gmail.com
RNDr. Tomáš Jurík, PhD.
e-mail: jurik.tomas ~ yahoo.com
RNDr. Ing. František Kardoš, PhD.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Ústav matematických vied
Jesenná 5
041 54 Košice
e-mail: frantisek.kardos ~ upjs.sk
mobil: 0904 321 185
doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.
FPV UKF v Nitre, Katedra matematiky
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
e-mail: mkmetova ~ ukf.sk
mobil: 0903 211 644
doc. RNDr. Jana Kopfová, PhD.
doc. RNDr. Ján Mazák, PhD.
KI FMFI UK, Bratislava
e-mail: mazak ~ dcs.fmph.uniba.sk
Mgr. Erika Novotná, PhD.
Mgr. Jozef Rajník
KI, FMFI UK
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava
e-mail: jozef.rajnik ~ fmph.uniba.sk
RNDr. Oliver Ralík
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Ústav matematických vied
Jesenná 5
041 54 Košice
e-mail: roman.sotak ~ upjs.sk
web: www.upjs.sk/PF/zamestnanec/roman.sotak/
telefón: ++421552342119
mobil: ++421905620391
Peter Súkeník
Mgr. Martin Vodička
MSc. Ákos Záhorský
e-mail: zahorskyakos247 ~ gmail.com
mobil: +421901709249