logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en

Kontakt

Celoštátnu komisiu kontaktujte v prípade, že Váš problém nedokážete vyriešiť s príslušnou nižšou komisiou (školskou, okresnou, či krajskou). Napríklad ak máte otázku súvisiacu s vyhodnotením okresného kola, kontaktujte okresnú komisiu. Kontakty na okresné komisie nájdete "rozkliknutím" prislúchajúceho kraja nižšie.

Kontakt na celoštátnu komisiu

adresa: Slovenská komisia Matematickej olympiády
Ústav informatiky
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice
e-mail: skmo ~ skmo.sk
stanislav.krajci ~ upjs.sk
telefón: +421 905 352 724 (primárne používať e-mailový kontakt)

Kontakty na krajské a okresné komisie

kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 

Krajská komisia Prešov

adresa: doc. Mgr. Ján Brajerčík, Ph.D.
KFMT FHPV PU v Prešove
17. novembra 1
081 16 Prešov
e-mail: jan.brajercik ~ unipo.sk
telefón: 051 7570317
web: www.gjar-po.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=208

Kontakty na okresné komisie v kraji Prešov

okres:
BJ
HE
KK
LE
ML
PO
PP
SB
SK
SL
SP
SV
VT