logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en

Kontakt

Celoštátnu komisiu kontaktujte v prípade, že Váš problém nedokážete vyriešiť s príslušnou nižšou komisiou (školskou, okresnou, či krajskou). Napríklad ak máte otázku súvisiacu s vyhodnotením okresného kola, kontaktujte okresnú komisiu. Kontakty na okresné komisie nájdete "rozkliknutím" prislúchajúceho kraja nižšie.

Kontakt na celoštátnu komisiu

adresa: Slovenská komisia Matematickej olympiády
Ústav informatiky
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice
e-mail: skmo ~ skmo.sk
stanislav.krajci ~ upjs.sk
telefón: +421 905 352 724 (primárne používať e-mailový kontakt)

Kontakty na krajské a okresné komisie

kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 

Krajská komisia Žilina

adresa: Doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr.
katedra softvérových technológií FRI
Žilinská univerzita
010 26 Žilina
e-mail: ivan.cimrak ~ fri.uniza.sk
telefón: 041 5134127

Kontakty na okresné komisie v kraji Žilina

okres:
BY
CA
DK
KM
LM
MT
NO
RK
TR
TS
ZA