logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en

Kontakt

Celoštátnu komisiu kontaktujte v prípade, že Váš problém nedokážete vyriešiť s príslušnou nižšou komisiou (školskou, okresnou, či krajskou). Napríklad ak máte otázku súvisiacu s vyhodnotením okresného kola, kontaktujte okresnú komisiu. Kontakty na okresné komisie nájdete "rozkliknutím" prislúchajúceho kraja nižšie.

Kontakt na celoštátnu komisiu

adresa: Slovenská komisia Matematickej olympiády
Ústav informatiky
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice
e-mail: skmo ~ skmo.sk
stanislav.krajci ~ upjs.sk
telefón: +421 905 352 724 (primárne používať e-mailový kontakt)

Kontakty na krajské a okresné komisie

kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 

Krajská komisia Košice

adresa: doc. RNDr. Ingrid Seminišinová, PhD.
ÚMV PF UPJŠ
Jesenná 5
040 01 Košice
e-mail: ingrid.semanisinova ~ upjs.sk
web: umv.science.upjs.sk/mo/

Kontakty na okresné komisie v kraji Košice

okres:
GL
KS
MI
RV
SN
SO
TV
 

Okresná komisia Gelnica

V databáze zatiaľ nemáme kontaktné údaje na túto okresnú komisiu. Ak máte otázky na túto okresnú komisiu, kontaktujte nadriadenú krajskú komisiu.