logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML       ✓                
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY            ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 72. ročník (školský rok 2022/2023)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
BA I
BA II
BA III
BA IV
BA V
MA
PK
SC
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z6, kraj Bratislava, okres Bratislava II (adresa na zdieľanie: )
(12. 4. 2023)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Ela Madárová Gymn. Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 6 6 6 18 Silvia Hodosiová
2. Šimon Kačeriak Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 5 6 17 Valášková Zuzana
Matej Medveď Súkromná ZŠ pre žiakov so všeob. intelekt. nadaním, Bajkalská 20, Bratislava 6 6 5 17 Irena Holubcová
Adela Urbanová Súkromná ZŠ pre žiakov so všeob. intelekt. nadaním, Bajkalská 20, Bratislava 6 5 6 17 Irena Holubcová
5. Zuzana Kovárová Gymn., Metodova 2, 821 08 Bratislava 4 6 5 15 Martina Vrabčeková
Jakub Studenka Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 3 6 15 Valášková Zuzana
Emma Turoková Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 3 6 15 Valášková Zuzana
Peter Zajac Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 5 4 15 Valášková Zuzana
9. Laura Bachratá Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 2 6 14 Valášková Zuzana
Sofia Dávidek Gymn., Metodova 2, 821 08 Bratislava 6 2 6 14 Martina Vrabčeková
Michal Švantner Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 2 6 14 Valášková Zuzana
12. Šimon Čipák Gymn. Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 6 1 6 13 Ľubica Popíková
Jakub Grlický Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 2 5 13 Valášková Zuzana
Veronika Zalaiová Gymn. Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 6 6 1 13 Ľubica Popíková
15. Hugo Barta Súkromná ZŠ pre žiakov so všeob. intelekt. nadaním, Bajkalská 20, Bratislava 6 0 6 12 Zuzana Hudáková
Agáta Csermáková Gymn., Metodova 2, 821 08 Bratislava 6 6 0 12 Martina Vrabčeková
Viliam Gonda Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 5 1 12 Valášková Zuzana
Peter Herman Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 0 6 12 Valášková Zuzana
Michaela Jankovičová Gymn. Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 6 6 0 12 Silvia Hodosiová
Kristína Jozeková Gymn. Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava 6 0 6 12 Alica Viteková
Helena Kralovičová Gymn., Metodova 2, 821 08 Bratislava 6 - 6 12 Martina Vrabčeková
Jakub Kubis Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 0 6 12 Valášková Zuzana
Sára Piešťanská ZŠ, Mierová 1482/46, Bratislava 6 1 5 12 Anna Myšičková
Oskar Andrej Sirota Gymn. Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 6 0 6 12 Silvia Hodosiova
Peter Stolárik ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava 6 0 6 12 Mgr. Beáta Kolníková
Sofia Troppová 1. súkromné gymn. v Bratislave, Bajkalská 20, 82108 Bratislava 6 4 2 12 Lucia Regulyová
Zina Vencková Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 0 6 12 Valášková Zuzana
Jakub Zbur Gymn., Metodova 2, 821 08 Bratislava 6 0 6 12 Martina Vrabčeková
29. Martin Čukan Gymn., Metodova 2, 821 08 Bratislava 6 0 5 11 Martina Vrabčeková
Terézia Láslová ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava 6 0 5 11 Adriana Miklová
Daniel Príhel Gymn., Metodova 2, 821 08 Bratislava 6 5 0 11 Martina Vrabčeková
Michal Svítok Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 2 3 11 Valášková Zuzana
33. Pavol Demian Gymn. Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 6 0 4 10 Ľubica Popíková
34. Adam Čegiň Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 3 0 6 9 Valášková Zuzana
Matúš Petrjánoš ZŠ, Mierová 1482/46, Bratislava 6 0 3 9 Anna Myšičková
Matej Petrovič Gymn., Metodova 2, 821 08 Bratislava 3 0 6 9 Martina Vrabčeková
Dominik Sekereš 1. súkromné gymn. v Bratislave, Bajkalská 20, 82108 Bratislava 6 0 3 9 Lucia Regulyová
ostatní riešitelia
38. Adam Blažiček Gymn. Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 0 1 6 7 Silvia Hodosiová
Timea Cseryová ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava 6 1 0 7 Adriana Miklová
David Földes ZŠ, Rajčianska ul. č.3 6 0 1 7 Hoffmannová Dana
Martin Guniš The English International School of Bratislava, Radničné námestie 4, 821 05 Bratislava 6 1 0 7 Godfred Safo
Viktor Shkurko Gymn., Metodova 2, 821 08 Bratislava 1 0 6 7 Martina Vrabčeková
43. Andrej Ďuračka Gymn. Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava 6 0 0 6 Alica Viteková
Oskár Gregor ZŠ, Rajčianska ul. č.3 6 0 0 6 Hoffmannová Dana
Matúš Kováčik ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava 6 0 0 6 Adriana Miklová
Soňa Leňová ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 6 0 0 6 Soňa Skubanová
Nina Machová ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava 6 0 0 6 Mgr. Lucia Pálová
Dominik Masaryk ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava 0 0 6 6 Adriana Miklová
Daniel Mudrák Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 0 0 6 Valášková Zuzana
Zuzana Nagyová ZŠ, Železničná 14, 82107 Bratislava 6 0 0 6 Zuzana Šuba
Paulína Potocká ZŠ, Vrútocká 58, Bratislava 6 0 0 6 Marta Baléžová
Andrej Požár ZŠ Košická, Novohradská 3, Bratislava 6 0 0 6 Machalová Zuzana
Ela Sakálová ZŠ Košická, Novohradská 3, Bratislava 6 0 0 6 Machalová Zuzana
Simona Sliacka Gymn. Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 6 0 0 6 Silvia Hodosiová
Samuel Šimko ZŠ Košická, Novohradská 3, Bratislava 6 0 0 6 Machalová Zuzana
56. Tereza Andrejcová ZŠ Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava 5 0 0 5 Stenová Zuzana
Leo Garella Súkromná ZŠ pre žiakov so všeob. intelekt. nadaním, Bajkalská 20, Bratislava 5 0 0 5 Irena Holubcová
Tobiáš Pešek Gymn. Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 1 0 4 5 Silvia Hodosiová
59. Barbora Lobodášová ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 4 0 0 4 Soňa Skubanová
60. Damián Vavrák Súkromná ZŠ pre žiakov so všeob. intelekt. nadaním, Bajkalská 20, Bratislava 1 1 1 3 Irena Holubcová
61. Dominik Panfilov ZŠ, Rajčianska ul. č.3 0 1 1 2 Hoffmannová Dana
62. Axel Jókay ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava 0 0 0 0 Mgr. Beáta Kolníková
Dalibor Kmeť ZŠ Bieloruská 1, Bratislava 0 0 0 0 Ladislav Kozák
Peter Šemrinec ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava 0 0 0 0 Mgr. Beáta Kolníková