logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML       ✓                
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY            ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 72. ročník (školský rok 2022/2023)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
BJ
HE
KK
LE
ML
PO
PP
SB
SK
SL
SP
SV
VT
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z6, kraj Prešov, okres Humenné (adresa na zdieľanie: )
(12. 4. 2023)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Chiara Rabajdová ZŠ, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné 6 6 6 18 Mgr. Eva Petrocová
2. Simona Petková ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné 6 6 2 14 Mgr. Laura Hajníková
Martin Stehlík ZŠ, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné 3 5 6 14 Mgr. Eva Petrocová
4. Tobias Chmura ZŠ J. Švermu, Štefánikova 31, 066 24 Humenné 4 4 3 11 Mgr. Helena Melníková
Martin Krivjanský ZŠ J. Švermu, Štefánikova 31, 066 24 Humenné 6 0 5 11 Mgr. Helena Melníková
Šimon Šimurda ZŠ, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné 6 0 5 11 Mgr. Eva Petrocová
7. Tomáš Žolna ZŠ, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné 4 3 3 10 Mgr. Eva Petrocová
8. Alexander Kriška ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné 3 0 6 9 Mgr. Slavomíra Sukeľová
Sofia Rosíková ZŠ s MŠ a ŠJ, Osloboditeľov 204, 067 83 Kamenica nad Cirochou 6 3 0 9 Ing. Katarína Terkošová
Ján Rusinko ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné 0 6 3 9 Mgr. Slavomíra Sukeľová
ostatní riešitelia
11. Dávid Krupka ZŠ, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné 4 2 2 8 Ing. Jarmila Marcinská
Juraj Porvazník ZŠ, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné 6 0 2 8 Mgr. Eva Petrocová
Patrik Vagaský ZŠ, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné 6 1 1 8 Mgr. Eva Petrocová
14. Laura Capáková ZŠ, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné 2 5 0 7 Ing. Jarmila Marcinská
15. Marek Benej ZŠ J. Švermu, Štefánikova 31, 066 24 Humenné 6 0 0 6 Mgr. Marián Karpáč
Juraj Mažerik ZŠ, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné 2 1 3 6 Mgr. Eva Petrocová
17. Patrik Gnip ZŠ, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné 1 1 3 5 Mgr. Eva Petrocová
Michaela Sivá ZŠ, Pugačevova 1381/7, Humenné 4 0 1 5 Mgr. Jana Šubertová
19. Simon Baláž ZŠ J. Švermu, Štefánikova 31, 066 24 Humenné 1 1 2 4 Mgr. Helena Melníková
Peter Terkoš ZŠ s MŠ a ŠJ, Osloboditeľov 204, 067 83 Kamenica nad Cirochou 4 0 0 4 Ing. Katarína Terkošová
21. Nella Orechovská ZŠ, Pugačevova 1381/7, Humenné 2 0 0 2 Mgr. Jana Šubertová
Adela Lucia Šedzmaková ZŠ, Pugačevova 1381/7, Humenné 0 0 2 2 Mgr. Jana Stanková
23. Martin Goga ZŠ J. Švermu, Štefánikova 31, 066 24 Humenné 1 0 0 1 Mgr. Marián Karpáč
24. Viliam Andrejčák ZŠ, Laborecká 66, Humenné 0 0 0 0 Mgr. Dominik Jakubov
Kiara Sabovová ZŠ, Pugačevova 1381/7, Humenné 0 0 0 0 Mgr. Jana Stanková