logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML       ✓                
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY            ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 72. ročník (školský rok 2022/2023)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
DS
GA
HC
PN
SE
SI
TT
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z5, kraj Trnava, okres Dunajská Streda (adresa na zdieľanie: )
(25. 1. 2023)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Zoé Mókusz ZŠ Mátyása Korvína s VJM, Rybárska ulica 1093/2, 931 01 Šamorín 6 6 5 17 Malá Andrea, Mgr.
2. Domonkos Dávid ZŠ Mátyása Korvína s VJM, Rybárska ulica 1093/2, 931 01 Šamorín 6 4 6 16 Malá Andrea, Mgr.
Tamás Nógel ZŠ Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň č. 258 - Kóczán Mór Alapiskola Csilizradvány 258, Hlavná 258 6 6 4 16 Mgr. Katarína Feketeová
Mihály Tóth ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Školská 936/1, Dunajská Streda 4 6 6 16 Szilvia Kiss
5. Bence Érsek ZŠ Bélu Bartóka s VJM - Bartók Béla Alapiskola, Bratislavská 622/38, Veľký Meder 932 01 4 2 6 12 Mgr. Alžbeta Sebőová
Michaela Holičová Elokované pracovisko Základnej školy Kvetoslavov, Školská ulica 266/3 6 6 0 12 Zuzana Vargová
Filip Klačman ZŠ, Slnečná 2, Šamorín 6 0 6 12 Oľga Raganová
Leonárd Lengyel ZŠ s VJM - Alapiskola, Šamorín - Mliečno, Somorja - Tejfalu 4 2 6 12 Kristína Nagy
Tomáš Puzlík ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 995/4, Šamorín 4 2 6 12 Lenka Košárová
10. Tomáš Kalný ZŠ, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda 6 2 3 11 RNDr. Erika Bobáková
11. Levente Bartalos ZŠ Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň č. 258 - Kóczán Mór Alapiskola Csilizradvány 258, Hlavná 258 6 0 4 10 Mgr. Kata
Botond Sidó Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely 4 2 4 10 Ozorák Erika
13. Márk Anda Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely 6 0 3 9 Ozorák Erika
Mátyás Bekő ZŠ Mátyása Korvína s VJM, Rybárska ulica 1093/2, 931 01 Šamorín 6 2 1 9 Malá Andrea, Mgr.
Anna Fónod ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Školská 936/1, Dunajská Streda 6 0 3 9 Szilvia Kiss
Nikola Kolenčiak ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 995/4, Šamorín 6 2 1 9 Lenka Košárová
ostatní riešitelia
17. Richard Darnay ZŠ s VJM - Alapiskola, Šamorín - Mliečno, Somorja - Tejfalu 0 2 6 8 Kristína Nagy
Žofia Görcsová ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Školská 936/1, Dunajská Streda 0 2 6 8 Szilvia Kiss
Matúš Michalko Elokované pracovisko Základnej školy Kvetoslavov, Školská ulica 266/3 4 2 2 8 Zuzana Vargová
Áron Rabay Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely 0 6 2 8 Fekete Lívia
Viktória Tászliová ZŠ, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda 0 2 6 8 Erika Szásziová
22. Radoslav Chudý ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 995/4, Šamorín 6 0 1 7 Sylvia Mokrá
Amélia Krcheňová ZŠ Gabčíkovo, 930 05 Gabčíkovo, Komenského 1082/3 0 3 4 7 Dašena Kodadová
Samuel Šott Elokované pracovisko Základnej školy Kvetoslavov, Školská ulica 266/3 6 0 1 7 Zuzana Vargová
25. Linda Ďorďayová ZŠ, Slnečná 2, Šamorín 4 2 0 6 Oľga Raganová
Ákos Orbán ZŠ Mátyása Korvína s VJM, Rybárska ulica 1093/2, 931 01 Šamorín 6 0 0 6 Brunczlík Viktor, Bc.
27. Adam Ivančo ZŠ, Slnečná 2, Šamorín 0 0 5 5 Oľga Raganová
Emily Takácsová ZŠ Gabčíkovo, 930 05 Gabčíkovo, Komenského 1082/3 0 2 3 5 Dašena Kodadová
29. Zalán Somogyi Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely 4 0 0 4 Fekete Lívia
Krisztián Vajas ZŠ, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda 3 0 1 4 RNDr. Erika Bobáková
31. Júlia Kausitz ZŠ, Slnečná 2, Šamorín 0 2 1 3 Oľga Raganová
32. Matej Badač ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 995/4, Šamorín 0 2 0 2 Miriam Birošová
Simon Duruttya ZŠ, Slnečná 2, Šamorín 2 0 0 2 Oľga Raganová
Alica Gajarská ZŠ, Slnečná 2, Šamorín 0 2 0 2 Oľga Raganová
Oliver Kiss ZŠ Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň č. 258 - Kóczán Mór Alapiskola Csilizradvány 258, Hlavná 258 0 0 2 2 Mgr. Katarína Feketeová
Viktória Helena Sirányi ZŠ Mátyása Korvína s VJM, Rybárska ulica 1093/2, 931 01 Šamorín 0 2 0 2 Brunczlík Viktor, Bc.
Jakub Šimko ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 995/4, Šamorín 2 0 0 2 Lenka Košárová
Mark Valacsay ZŠ, Slnečná 2, Šamorín 0 2 0 2 Oľga Raganová
39. Árpád Érsek ZŠ J. A. Komenského Veľký Meder, Nám.B.Bartóka 497/20, 93201 Veľký Meder 1 0 0 1 Irena Illésová
Sára Érsek ZŠ J. A. Komenského Veľký Meder, Nám.B.Bartóka 497/20, 93201 Veľký Meder 0 0 1 1 Irena Illésová
Nikolaj Samuel Koller ZŠ, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda 1 0 0 1 RNDr. Erika Bobáková
Sebastian Riedl Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely 0 0 1 1 Fekete Lívia
43. Anna Ábrahám ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Školská 936/1, Dunajská Streda 0 0 0 0 Szilvia Kiss
Bence Bottlik ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Školská 936/1, Dunajská Streda 0 0 0 0 Szilvia Kiss
Mark Cserepes ZŠ, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda 0 0 0 0 RNDr. Erika Bobáková
Timea Lakatošová ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 995/4, Šamorín 0 0 0 0 Lenka Košárová
Márk Nagy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea, Komenského 1081/1, Gabčíkovo 93005 0 0 0 0 Juraj Miklós