logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML       ✓                
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY            ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 72. ročník (školský rok 2022/2023)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
DS
GA
HC
PN
SE
SI
TT
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z6, kraj Trnava, okres Galanta (adresa na zdieľanie: )
(12. 4. 2023)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Ágnes Gál ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa, Školský objekt 888, 92532 Veľká Mača 6 6 6 18 Mgr. Alžbeta Takácsová
2. Leonard Miklóš ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa, Školský objekt 888, 92532 Veľká Mača 6 4 3 13 Mgr. Alžbeta Takácsová
3. Matúš Fančovič ZŠ Pata, Školská 240 6 0 6 12 Zdenka Práznovská
Terézia Korytárová Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sereď 0 6 6 12 Zuzana Ambrušová
Simona Krajčírová ZŠ s MŠ K. Kuffnera ako OZ SŠ Sládkovičovo, Školská 1087 Sládkovičovo 92521 6 6 0 12 Mgr. Mariana Kramárová
Marcell Mihalovič Gymn. Zoltána Kodálya s VJM Galanta - Kodály Zoltán Gimnázium Galánta, SNP 1004/34, 924 01 Galanta 6 0 6 12 Takácsová Zuzana
Sára Szedlák ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta - Kodály Zoltán Alapiskola Galánta, Švermova 8, 924 00 Galanta 6 0 6 12 Gabriella Szedlak
8. Maryna Babyshenko ZŠ Veľké Úľany, ul. Štefana Majora 560, 925 22 Veľké Úľany 6 0 3 9 Mgr. Marcela Švanczárová
ostatní riešitelia
9. Ádám Krommer ZŠ Sándora Petőfiho s MŠ s vvjm, 925 21 Sládkovičovo, Richterová 1171 6 0 2 8 Csilla Tánczosová
Daniel Murčo Gymn. Vojtecha Mihálika Sereď, Kostolná 119/8, 92601 Sereď 6 0 2 8 RNDr. Zuzana Šalmíková
Ákos Rigó Gymn. Zoltána Kodálya s VJM Galanta - Kodály Zoltán Gimnázium Galánta, SNP 1004/34, 924 01 Galanta 0 2 6 8 Takácsová Zuzana
12. Eduard Balušík Gymn. Janka Matúšku Galanta, Sem zadajte adresu školy 6 0 0 6 Mgr. Peter Ferenc
D. C. Gymn. Zoltána Kodálya s VJM Galanta - Kodály Zoltán Gimnázium Galánta, SNP 1004/34, 924 01 Galanta 0 0 6 6 Takácsová Zuzana
Juraj Cetli Gymn. Zoltána Kodálya s VJM Galanta - Kodály Zoltán Gimnázium Galánta, SNP 1004/34, 924 01 Galanta 0 0 6 6 Takácsová Zuzana
Michal Ďuriš Gymn. Vojtecha Mihálika Sereď, Kostolná 119/8, 92601 Sereď 6 0 0 6 RNDr. Zuzana Šalmíková
Soňa Fojtová ZŠ, Hlavná 86, Pusté Úľany 6 0 0 6 Ing. Marta Roštáková
Matvi Kosenko ZŠ, Hlavná 86, Pusté Úľany 6 0 0 6 Ing. Marta Roštáková
Olívia Lukovicsová ZŠ s MŠ s VJM, Mostová 3 2 1 6 PaedDr. Ákos Kántor
Felipe Palík Gymn. Janka Matúšku Galanta, Sem zadajte adresu školy 4 0 2 6 Mgr. Peter Ferenc
Daniel Prelovský Gymn. Janka Matúšku Galanta, Sem zadajte adresu školy 6 0 0 6 Mgr. Peter Ferenc
Patrik Varga ZŠ s MŠ Hlavná 299 Horné Saliby, ZŠ s MŠ, Hlavná 299, Horné Saliby 6 0 0 6 Eva Lovasová
22. Natália Hitková ZŠ Michala Tareka, Školská 4, Abrahám 4 0 0 4 Viera Lehotská
23. Sebastian Mile ZŠ, Sídlisko SNP 1415/49, 92401 Galanta 3 0 0 3 Mgr. Radka Vrabcová
Eliška Šmidová ZŠ Veľké Úľany, ul. Štefana Majora 560, 925 22 Veľké Úľany 3 0 0 3 Mgr. Marcela Švanczárová
25. Andrea Čižmárová Gymn. Vojtecha Mihálika Sereď, Kostolná 119/8, 92601 Sereď 0 2 0 2 RNDr. Zuzana Šalmíková
26. Diana Madajová ZŠ, Hlavná 86, Pusté Úľany 1 0 0 1 Ing. Marta Roštáková
27. Simona Červeňanská ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, Mierové námestie 10, 925 51 Šintava 0 0 0 0 Mgr. Eva Hradská
Alex Dilijancz ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa, Školský objekt 888, 92532 Veľká Mača 0 0 0 0 Mgr. Alžbeta Takácsová
Ondrej Kalas Gymn. Vojtecha Mihálika Sereď, Kostolná 119/8, 92601 Sereď 0 0 0 0 RNDr. Zuzana Šalmíková
René Štefkovič ZŠ s MŠ Hlavná 299 Horné Saliby, ZŠ s MŠ, Hlavná 299, Horné Saliby 0 0 0 0 Eva Lovasová
Filip Švehla ZŠ Pata, Školská 240 0 0 0 0 Zdenka Práznovská