logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓                  ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY       ✓   ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR       ✓   ✓   ✓      
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
BA I
BA II
BA III
BA IV
BA V
MA
PK
SC
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z9, kraj Bratislava, okres Bratislava II (adresa na zdieľanie: )
(24. 1. 2024)

menoškola1.2.3.4.tútor
úspešní riešitelia
1. Adam Jenča Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 6 6 6 24 RNDr. Zuzana Valášková
Alica Jenčová Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 6 6 6 24 RNDr. Zuzana Valášková
Alex Markus Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 6 6 6 24 RNDr. Zuzana Valášková
4. Olívia Živčicová Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 6 5 4 21 RNDr. Zuzana Valášková
5. Matej Šolc Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 6 2 6 20 RNDr. Zuzana Valášková
6. Martin Domány Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 6 6 1 19 RNDr. Zuzana Valášková
Šimon Halamiček Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 6 6 1 19 RNDr. Zuzana Valášková
Adam Koškár Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 6 6 1 19 RNDr. Zuzana Valášková
Daniel Laurovič Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 1 6 6 19 RNDr. Zuzana Valášková
Anna Mazanová Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 1 6 6 19 RNDr. Zuzana Valášková
Štefan Mikulaj Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 6 6 1 19 RNDr. Zuzana Valášková
Laura Pančíková Gymn., Metodova 2, 821 08 Bratislava 6 6 6 1 19 Mário Boroš
Martin Sliva ZŠ Rajčianska 3, Bratislava 6 6 6 1 19 Dana Hoffmannová
Matej Stupka Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 1 6 6 19 RNDr. Zuzana Valášková
Goran Šimončič Súkromné gymn. GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6, Bratislava 6 1 6 6 19 Katerina Dunajska
Andrea Vozárová Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 1 6 6 19 RNDr. Zuzana Valášková
17. Max Ján Jäger Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 0 6 6 18 RNDr. Zuzana Valášková
Jakub Lukačka Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 6 5 1 18 RNDr. Zuzana Valášková
Júlia Zemánková Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 6 6 0 18 RNDr. Zuzana Valášková
20. Andrej Depta Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 0 6 4 16 RNDr. Zuzana Valášková
Teodor Quentin Malaschitz Súkromná ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 82108 Bratislava 6 6 4 0 16 Lucia Hitzingerová
Jana Ružičková Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 1 6 3 16 RNDr. Zuzana Valášková
Rebeka Slezáková Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 1 6 3 16 RNDr. Zuzana Valášková
24. Nela Čižmariková ZŠ Rajčianska 3, Bratislava 2 6 6 1 15 Dana Hoffmannová
Simona Horáková Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 2 6 6 1 15 RNDr. Zuzana Valášková
Richard Miko ZŠ Rajčianska 3, Bratislava 6 1 4 4 15 Dana Hoffmannová
Ela Tomová Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 1 6 2 15 RNDr. Zuzana Valášková
28. Beáta Bachratá ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava 6 6 1 1 14 Mgr. Pitko
Leo Lörinc Súkromná ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 82108 Bratislava 6 1 6 1 14 Lucia Hitzingerová
Valér Martinka ZŠ Košická, Novohradská 3, Bratislava 6 0 6 2 14 RNDr. Zuzana Valášková
Tomáš Proňuk ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava 6 1 6 1 14 Petronela Klaucova
Jakub Štefány ZŠ Košická, Novohradská 3, Bratislava 6 1 6 1 14 RNDr. Zuzana Valášková
Natália Švačová Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 1 6 1 14 RNDr. Zuzana Valášková
34. Olívia Guzmická ZŠ, Mierová 1482/46, Bratislava 6 2 5 0 13 Gabriela Szendy
Soňa Slovenčiaková Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 1 3 3 13 RNDr. Zuzana Valášková
Timotej Války Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 1 5 1 13 RNDr. Zuzana Valášková
Martin Vohnout Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 1 5 1 13 RNDr. Zuzana Valášková
38. Simona Beregházyová ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava 6 1 4 1 12 Mgr. Lucia Pálová
Filip Križanský Gymn., Metodova 2, 821 08 Bratislava 6 0 6 0 12 Mário Boroš
Alica Leporisová Gymn. Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 6 1 4 1 12 Silvia Hodosiová
ostatní riešitelia
41. Kamila Drozdíková Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 1 4 0 11 RNDr. Zuzana Valášková
Zara Foss Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 1 4 0 11 RNDr. Zuzana Valášková
Marcel Jókay ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava 0 1 4 6 11 Petronela Klaucova
Tamara Krivošíková Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 6 1 4 0 11 RNDr. Zuzana Valášková
Trac Khang Nguyen ZŠ, Mierová 1482/46, Bratislava 2 3 6 0 11 Gabriela Szendy
Kristián Sziegl ZŠ, Železničná 14, 82107 Bratislava 1 4 6 0 11
Ela Žovicová 1. súkromné gymn. v Bratislave, Bajkalská 20, 82108 Bratislava 6 1 3 1 11 Šimon Sábo
48. David Danovský ZŠ, Mierová 1482/46, Bratislava 6 0 4 0 10 Gabriela Szendy
Mária Pazúriková ZŠ Rajčianska 3, Bratislava 2 0 6 2 10 Tatiana Mičáňová
Lukáš Vršanský Súkromná ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 82108 Bratislava 6 1 2 1 10 Lucia Hitzingerová
Martin Jakub Žilinský Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 2 1 6 1 10 RNDr. Zuzana Valášková
52. Richard Gebhardt Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 2 1 6 0 9 RNDr. Zuzana Valášková
53. Andrej Boškovič ZŠ Rajčianska 3, Bratislava 6 1 1 0 8 Dana Hoffmannová
Lucia Fronková Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 0 1 6 1 8 RNDr. Zuzana Valášková
Ján Hybský ZŠ Košická, Novohradská 3, Bratislava 0 1 6 1 8 RNDr. Zuzana Valášková
Maxim Kajan ZŠ Košická, Novohradská 3, Bratislava 6 1 0 1 8 RNDr. Zuzana Valášková
Viktória Klincková ZŠ Košická, Novohradská 3, Bratislava 6 2 0 0 8 RNDr. Zuzana Valášková
Ester Kopasová Súkromná ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 82108 Bratislava 6 1 0 1 8 Lucia Hitzingerová
Adela Kupecká ZŠ Košická, Novohradská 3, Bratislava 0 1 6 1 8 RNDr. Zuzana Valášková
Nela Mešková ZŠ Nevädzová 2, 821 01 Bratislava 6 1 1 0 8 Andrea Jagnešáková
Dávid Pernica ZŠ Žitavská 1, Žitavská 1, Bratislava - Vrakuňa 6 1 0 1 8 Mária Galuščáková
Boris Švec ZŠ Košická, Novohradská 3, Bratislava 6 1 0 1 8 RNDr. Zuzana Valášková
63. Sára Borská Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 2 0 5 0 7 RNDr. Zuzana Valášková
Natália Čupcová ZŠ Košická, Novohradská 3, Bratislava 0 1 6 0 7 RNDr. Zuzana Valášková
Laura Kubáčová ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava 0 1 5 1 7 Mgr. Pitko
Jonáš Slašťan ZŠ, Podzáhradná 51, Bratislava 2 1 0 4 7 Gabriela Oravcová
67. Sara Klačmanová ZŠ Košická, Novohradská 3, Bratislava 0 1 4 0 5 RNDr. Zuzana Valášková
68. Michaela Hajková ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 2 1 0 1 4 Andrea Adamčíková
Denis Lavo ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava 2 1 0 1 4 Mgr. Domoráková
70. Júlia Dubovská Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 2 0 0 1 3 RNDr. Zuzana Valášková
Alex Jagelka ZŠ Rajčianska 3, Bratislava 2 1 0 0 3 Dana Hoffmannová
Samuel Ondreáš ZŠ, Podzáhradná 51, Bratislava 2 1 0 0 3 Ivana Kajabová
Kvído Sika ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava 2 1 0 0 3 Petronela Klaucova
Alica Sinčáková Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 2 1 0 0 3 RNDr. Zuzana Valášková
Petra Soboličová ZŠ, Podzáhradná 51, Bratislava 2 1 0 0 3 Gabriela Oravcová
76. Zoja Záborská Gymn. Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 0 1 0 1 2 RNDr. Zuzana Valášková
77. Sofia Fertaľová ZŠ Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava 0 1 0 0 1 Gerberová Barbora
Juraj Horváth ZŠ Rajčianska 3, Bratislava 0 1 0 0 1 Dana Hoffmannová
Lina Rozumyková ZŠ Košická, Novohradská 3, Bratislava 0 1 0 0 1 RNDr. Zuzana Valášková
80. Tereza Juranová ZŠ Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava 0 0 0 0 0 Gerberová Barbora