logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (0%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I                         
BA II                         
BA III                         
BA IV                         
BA V                         
MA                         
PK                         
SC                         
BB BB                         
BR                         
BS                         
DT                         
KA                         
LC                         
PT                         
RA                         
RS                         
VK                         
ZC                         
ZH                         
ZV                         
KE GL                         
KE I                         
KE II                         
KE III                         
KE IV                         
KS                         
MI                         
RV                         
SN                         
SO                         
TV                         
NR KN                         
LV                         
NR                         
NZ                         
SA                         
TO                         
ZM                         
PO BJ                         
HE                         
KK                         
LE                         
ML                         
PO                         
PP                         
SB                         
SK                         
SL                         
SP                         
SV                         
VT                         
TN BN                         
IL                         
MY                         
NM                         
PB                         
PD                         
PE                         
PU                         
TN                         
TT DS                         
GA                         
HC                         
PN                         
SE                         
SI                         
TT                         
ZA BY                         
CA                         
DK                         
KM                         
LM                         
MT                         
NO                         
RK                         
TR                         
TS                         
ZA                         
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 52. ročník (školský rok 2002/2003)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
kategória:
A
B
C
Z9
 

krajské kolo, kategória A, kraj Nitra (adresa na zdieľanie: )
(14. 1. 2003)

menoročník, škola1.2.3.4.tútor
úspešní riešitelia
1. Péter Koltai 4. G. H. Selyeho, Komárno 4 6 4 4 18 István Keszegh
2. Szilvia Bagócsi 3. G. H. Selyeho, Komárno 5 6 2 0 13 József Kalácska
Andor Pathó 3. G. H. Selyeho, Komárno 6 6 1 0 13 István Keszegh
Martin Vavrovič 4. G. Párovská, Nitra 5 4 3 1 13 Ivan Teplička
5. Marek Jančuška 3. G. Párovská, Nitra 1 6 4 1 12 Ivan Teplička
László Marák 4. G. H. Selyeho, Komárno 3 6 1 2 12 István Keszegh
7. Michal Kesely 2. G. Párovská, Nitra 6 5 0 0 11 Ivan Teplička
8. Zoltán Bán 3. G. H. Selyeho, Komárno 2 6 0 2 10 József Kalácska
László Fekete 3. G. H. Selyeho, Komárno 2 6 2 0 10 József Kalácska
Katalin Kalocsányi 3. G. H. Selyeho, Komárno 4 5 1 0 10 István Keszegh
Martin Molnár 3. G. A. Vrábla, Levice 3 6 0 1 10 Vladimír Tóth
Gábor Pathó 3. G. Adyho, Štúrovo 4 0 6 0 10 Éva Vataščin
Róbert Pathó 3. G. Adyho, Štúrovo 3 6 1 0 10 Éva Vataščin
Peter Rakyta 3. G. H. Selyeho, Komárno 0 6 4 0 10 József Kalácska
Miroslav Štolc 3. G. Párovská, Nitra 5 5 0 0 10 Ivan Teplička
ostatní riešitelia
16. Tomáš Princzkel 2. G. Komenského, Želiezovce 3 6 0 0 9 Kinga Jalsovszky-Horváth
František Szépe 3. SPŠ Petőfiho, Komárno 4 5 0 0 9 Soósová
18. Štefan Fűzesi 3. G. Mládežnícka, Šahy 5 0 2 0 7 Mária Gubis
Vladimír Hlaváček 4. G. A. Vrábla, Levice 6 1 0 0 7 Vladimír Tóth
Lýdia Jasenská 4. Cirkevné gymn. F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy 4 0 3 0 7 Beáta Gódorová
Péter Mátyás 2. G. H. Selyeho, Komárno 6 1 0 0 7 Katalin Horváth
Katarína Mináriková 3. G. Párovská, Nitra 0 4 1 2 7 Ivan Teplička
Matej Pivoluska 2. G. A. Vrábla, Levice 0 6 1 0 7 Ľubica Korčeková
Sandra Sabbaghová 3. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 5 0 1 1 7 Andrea Vernarcová
25. Zoltán Krásny 3. SPŠ Petőfiho, Komárno 5 1 0 0 6 Soósová
Peter Lenčéš 4. G. Párovská, Nitra 4 0 2 0 6 Ivan Teplička
Monika Spátayová 4. G. H. Selyeho, Komárno 5 0 0 1 6 István Keszegh
Martin Šuška 4. G. A. Vrábla, Levice 5 0 1 0 6 Vladimír Tóth
29. Stanislav Bandzi 3. G. J. Fándlyho, Šaľa 1 4 0 0 5 Miloš Kúkel
János Édes 3. G. H. Selyeho, Komárno 4 1 0 0 5 József Kalácska
Michal Kvetan 3. G. Párovská, Nitra 4 1 0 0 5 Ivan Teplička
Balázs Lábsky 3. G. H. Selyeho, Komárno 5 0 0 0 5 István Keszegh
Mihály Losonszky 3. G. H. Selyeho, Komárno 4 0 1 0 5 József Kalácska
András Morauszki 2. G. Komenského, Želiezovce 4 1 0 0 5 Kinga Jalsovszky-Horváth
35. Daniel Princzkel 3. G. Komenského, Želiezovce 4 0 0 0 4 Kinga Jalsovszky-Horváth
36. Lucia Strapková 3. G. Párovská, Nitra 1 2 0 0 3 Ivan Teplička
Juraj Ukropec 4. G. Párovská, Nitra 0 0 1 2 3 Ivan Teplička
38. Roman Miček 3. G. Párovská, Nitra 0 0 2 0 2 Ivan Teplička
Ivan Šomlo 3. G. Mládežnícka, Šahy 1 0 1 0 2 Milan Kyseľ
Marek Vrábel 4. G. Párovská, Nitra 0 1 1 0 2 Ivan Teplička
41. Michal Elman 3. G. Golianova, Nitra 1 0 0 0 1 Jana Pechová
Martin Hamar 3. G. Mládežnícka, Šahy 0 1 0 0 1 Milan Kyseľ
Tomáš Minár 3. G. Golianova, Nitra 0 1 0 0 1 Jana Pechová
Juraj Rajnoha 3. SPŠ F. Hečku, Levice 0 0 1 0 1 Ľubica Lajpríková
Peter Ročkai 3. G. Ľ. J. Šuleka, Komárno 0 0 1 0 1 Gejza Koczka
46. Peter Bielik 3. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 0 0 0 0 Ľuboš Debnár
Vladimír Buďáč 3. G. Adyho, Štúrovo 0 0 0 0 0 Mária Kršková
Mária Fáziková 3. G. Párovská, Nitra 0 0 0 0 0 Ivan Teplička
Peter Haris 3. G. Komenského, Želiezovce 0 0 0 0 0 Kinga Jalsovszky-Horváth
Michal Kajan 3. G. Ľ. J. Šuleka, Komárno 0 0 0 0 0 Gejza Koczka
Michal Kazík 3. G. Párovská, Nitra 0 0 0 0 0 Ivan Teplička
Mária Kršková 3. G. Adyho, Štúrovo 0 0 0 0 0 Mária Kršková
Martin Krššák 3. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 0 0 0 0 0 Andrea Vernarcová
Peter Stankovský 3. G. 17. novembra, Topoľčany 0 0 0 0 0 Ľudmila Matejovičová