logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (0%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I                         
BA II                         
BA III                         
BA IV                         
BA V                         
MA                         
PK                         
SC                         
BB BB                         
BR                         
BS                         
DT                         
KA                         
LC                         
PT                         
RA                         
RS                         
VK                         
ZC                         
ZH                         
ZV                         
KE GL                         
KE I                         
KE II                         
KE III                         
KE IV                         
KS                         
MI                         
RV                         
SN                         
SO                         
TV                         
NR KN                         
LV                         
NR                         
NZ                         
SA                         
TO                         
ZM                         
PO BJ                         
HE                         
KK                         
LE                         
ML                         
PO                         
PP                         
SB                         
SK                         
SL                         
SP                         
SV                         
VT                         
TN BN                         
IL                         
MY                         
NM                         
PB                         
PD                         
PE                         
PU                         
TN                         
TT DS                         
GA                         
HC                         
PN                         
SE                         
SI                         
TT                         
ZA BY                         
CA                         
DK                         
KM                         
LM                         
MT                         
NO                         
RK                         
TR                         
TS                         
ZA                         
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 53. ročník (školský rok 2003/2004)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
kategória:
A
B
C
Z9
 

krajské kolo, kategória A, kraj Nitra (adresa na zdieľanie: )
(13. 1. 2004)

menoročník, škola1.2.3.4.tútor
úspešní riešitelia
1. Martin Molnár 4. G. A. Vrábla, Levice 6 6 6 0 18 Vladimír Tóth
2. Marek Jančuška 4. G. Párovská, Nitra 5 6 0 6 17 Ivan Teplička
Tamás Mészáros 3. G. M. Fazekasa, Budapešť 6 6 5 0 17 Éva Vataščin
4. Szilvia Bagócsi 4. G. H. Selyeho, Komárno 6 6 4 0 16 József Kalácska
5. Miroslav Štolc 4. G. Párovská, Nitra 6 5 4 0 15 Ivan Teplička
6. László Fekete 4. G. H. Selyeho, Komárno 6 6 0 1 13 József Kalácska
Róbert Pathó 4. G. Adyho, Štúrovo 6 6 1 0 13 Éva Vataščin
8. Marcel Meňhart 3. G. Párovská, Nitra 6 6 0 0 12 Ivan Teplička
Gábor Pathó 4. G. Adyho, Štúrovo 6 6 0 0 12 József Mészáros
10. Katalin Kalocsányi 4. G. H. Selyeho, Komárno 1 6 4 0 11 István Keszegh
Matej Pivoluska 3. G. A. Vrábla, Levice 4 6 0 1 11 Vladimír Tóth
Peter Rakyta 4. G. H. Selyeho, Komárno 6 0 5 0 11 József Kalácska
Richard Strapko 3. G. Párovská, Nitra 5 6 0 0 11 Ivan Teplička
Gábor Szűcs 2. G. H. Selyeho, Komárno 5 6 0 0 11 István Keszegh
Katarína Škrovinová 2. G. Párovská, Nitra 2 6 3 0 11 Ivan Teplička
16. János Édes 4. G. H. Selyeho, Komárno 4 0 0 6 10 József Kalácska
Krisztián Kacz 2. G. H. Selyeho, Komárno 4 6 0 0 10 István Keszegh
Péter Mátyás 3. G. H. Selyeho, Komárno 4 6 0 0 10 Katalin Horváth
Sandra Sabbaghová 4. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 5 5 0 0 10 Andrea Vernarcová
ostatní riešitelia
20. Petr Zajíček 3. G. H. Selyeho, Komárno 6 3 0 0 9 Katalin Horváth
21. István Füzesi G. Mládežnícka, Šahy 6 0 2 0 8 Mária Gubis
Jana Klaudíniová 2. G. A. Vrábla, Levice 2 6 0 0 8 Vladimír Tóth
Marcel Krčah 3. G. Párovská, Nitra 2 6 0 0 8 Ivan Teplička
Roman Miček 4. G. Párovská, Nitra 2 6 0 0 8 Ivan Teplička
Viktor Segeda 3. G. Párovská, Nitra 2 6 0 0 8 Ivan Teplička
26. Zoltán Bán 4. G. H. Selyeho, Komárno 6 0 1 0 7 József Kalácska
Tomáš Princzkel 3. G. Komenského, Želiezovce 6 1 0 0 7 Kinga Jalsovszky-Horváth
Ľuboš Slovák 3. G. Párovská, Nitra 1 6 0 0 7 Ivan Teplička
29. Attila Csoltkó SPŠ elektrotechnická, Nové Zámky 1 5 0 0 6 Peter Lénárt
Attila Hencz 3. G. H. Selyeho, Komárno 0 6 0 0 6 Katalin Horváth
Milan Kurilla 3. G. Párovská, Nitra 6 0 0 0 6 Miloš Bíro
Mihály Losonszky 4. G. H. Selyeho, Komárno 6 0 0 0 6 József Kalácska
Erik Nagy 3. G. J. Fándlyho, Šaľa 5 1 0 0 6 Róbert Melicher
Daniel Princzkel 4. G. Komenského, Želiezovce 6 0 0 0 6 Kinga Jalsovszky-Horváth
Daniel Šranko 3. G. sv. Cyrila a Metoda, Nitra 5 1 0 0 6 Katarína Žilková
Tímea Tóthová 3. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 6 0 0 0 6
37. Mária Bakó G. H. Selyeho, Komárno 5 0 0 0 5 István Keszegh
Michal Berežný 3. G. Golianova, Nitra 5 0 0 0 5 Zuzana Hurtová
Balázs Lábsky 4. G. H. Selyeho, Komárno 5 0 0 0 5 István Keszegh
Michaela Pašková 3. G. J. Fándlyho, Šaľa 5 0 0 0 5 Róbert Melicher
Martin Takáč 3. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 2 3 0 0 5 Mária Kršáková
Slavomír Takáč 2. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 2 0 0 3 5 Mária Kršáková
Andrej Trnkóci 3. G. J. Fándlyho, Šaľa 5 0 0 0 5 Róbert Melicher
44. Szabolcs Cséfalvay 3. G. H. Selyeho, Komárno 4 0 0 0 4 Katalin Horváth
Kristína Gregušová 3. G. J. Fándlyho, Šaľa 4 0 0 0 4 Róbert Melicher
Henrieta Kissová 3. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 1 0 3 0 4 Pál Hornyák
Peter Pilinský 2. G. A. Vrábla, Levice 4 0 0 0 4 Vladimír Tóth
Juraj Pisár SPŠ elektrotechnická, Nové Zámky 4 0 0 0 4 Peter Rosko
49. Lucia Strapková 4. G. Párovská, Nitra 3 0 0 0 3 Ivan Teplička
Ivan Šomlo 4. G. Mládežnícka, Šahy 0 0 0 3 3 Milan Kyseľ
51. Bálint Farkas 3. G. Mládežnícka, Šahy 2 0 0 0 2 Mária Gubis
Veronika Forróová Spojená cirkevná škola Marianum s VJM, Komárno 2 0 0 0 2 Gejza Koczka
Barbora Horecká 3. G. Golianova, Nitra 2 0 0 0 2 Peter Toman
Michal Kvetan 4. G. Párovská, Nitra 2 0 0 0 2 Ivan Teplička
55. Eva Ácsová 3. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 1 0 0 0 1 Pál Hornyák
Edina Búcsiová 3. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 1 0 0 0 1 Pál Hornyák
Szabolcs Gróf G. H. Selyeho, Komárno 1 0 0 0 1 József Kalácska
Mária Gubó G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 1 0 0 0 1 Pál Hornyák
Michal Kazík 4. G. Párovská, Nitra 1 0 0 0 1 Ivan Teplička
Katarína Korcsoková 3. G. Mládežnícka, Šahy 1 0 0 0 1 Milan Kyseľ
Martin Krššák 4. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 1 0 0 0 1 Andrea Vernarcová
Marián Péteri 3. G. J. Fándlyho, Šaľa 1 0 0 0 1 Róbert Melicher
Rudolf Šulík G. Bernolákova, Šurany 1 0 0 0 1 Janka Rožníková
64. Martin Demín G. Golianova, Nitra 0 0 0 0 0 Jana Pechová
Mária Kršková 4. G. Adyho, Štúrovo 0 0 0 0 0 Mária Kršková
Tomáš Minár 4. G. Golianova, Nitra 0 0 0 0 0 Jana Pechová
Andor Pathó 4. G. H. Selyeho, Komárno 0 0 0 0 0 István Keszegh
Beáta Reményová G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 0 0 0 0 Pál Hornyák