logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (0%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I                         
BA II                         
BA III                         
BA IV                         
BA V                         
MA                         
PK                         
SC                         
BB BB                         
BR                         
BS                         
DT                         
KA                         
LC                         
PT                         
RA                         
RS                         
VK                         
ZC                         
ZH                         
ZV                         
KE GL                         
KE I                         
KE II                         
KE III                         
KE IV                         
KS                         
MI                         
RV                         
SN                         
SO                         
TV                         
NR KN                         
LV                         
NR                         
NZ                         
SA                         
TO                         
ZM                         
PO BJ                         
HE                         
KK                         
LE                         
ML                         
PO                         
PP                         
SB                         
SK                         
SL                         
SP                         
SV                         
VT                         
TN BN                         
IL                         
MY                         
NM                         
PB                         
PD                         
PE                         
PU                         
TN                         
TT DS                         
GA                         
HC                         
PN                         
SE                         
SI                         
TT                         
ZA BY                         
CA                         
DK                         
KM                         
LM                         
MT                         
NO                         
RK                         
TR                         
TS                         
ZA                         
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 53. ročník (školský rok 2003/2004)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
kategória:
A
B
C
Z9
 

krajské kolo, kategória B, kraj Nitra (adresa na zdieľanie: )
(23. 3. 2004)

menoročník, škola1.2.3.4.tútor
úspešní riešitelia
1. Krisztián Kacz 2. G. H. Selyeho, Komárno 6 5 4 2 17 István Keszegh
2. Gábor Szűcs 2. G. H. Selyeho, Komárno 6 5 0 5 16 István Keszegh
Slavomír Takáč 2. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 6 5 3 2 16 Mária Kršáková
4. Jana Klaudíniová 2. G. A. Vrábla, Levice 3 5 0 6 14 Vladimír Tóth
5. Miroslav Hoták 2. G. A. Vrábla, Levice 6 0 3 3 12 Vladimír Tóth
Katarína Škrovinová 2. G. Párovská, Nitra 6 5 0 1 12 Ivan Teplička
7. Mátyás Berta 2. G. H. Selyeho, Komárno 5 1 1 3 10 István Keszegh
ostatní riešitelia
8. Ildikó Dubová 2. G. Komenského, Želiezovce 6 1 0 2 9 Kinga Jalsovszky-Horváth
Zoltán Gróf 2. G. H. Selyeho, Komárno 3 2 1 3 9 István Keszegh
Peter Pilinský 2. G. A. Vrábla, Levice 5 1 0 3 9 Vladimír Tóth
11. Monika Bakaová 2. G. Párovská, Nitra 2 5 1 0 8 Ivan Teplička
Péter Szépe 2. G. H. Selyeho, Komárno 3 0 0 5 8 István Keszegh
13. Gergely Kajtár 2. G. H. Selyeho, Komárno 1 4 2 0 7 István Keszegh
Ivana Meňhartová 2. G. Párovská, Nitra 2 1 2 2 7 Ivan Teplička
15. Adam Biroš 2. G. Párovská, Nitra 5 1 0 0 6 Ivan Teplička
Marek Čech 2. G. Ľ. J. Šuleka, Komárno 0 1 3 2 6 Jana Pipíšková
Pavol Gyurász 2. G. Mládežnícka, Šahy 2 0 4 0 6 Korcsok
Marek Straňák 2. G. Golianova, Nitra 3 0 1 2 6 Eva Staníková
Patrik Šimják 2. G. Párovská, Nitra 3 2 1 0 6 Ivan Teplička
20. Sabína Fazekasová 2. G. Adyho, Štúrovo 5 0 0 0 5 Éva Vataščin
Sandra Princzkelová 2. G. Komenského, Želiezovce 5 0 0 0 5 Kinga Jalsovszky-Horváth
22. Roman Betík 2. SPŠ F. Hečku, Levice 0 2 0 2 4 Valéria Osvaldová
Monika Vaneková 2. G. Bernolákova, Šurany 1 1 0 2 4 Soňa Štefániková
24. Ján Marták 2. G. Golianova, Nitra 1 1 0 1 3 Eva Staníková
Hieu Pham Van 2. G. Bernolákova, Šurany 1 2 0 0 3 Katarína Habajová
26. Lenka Bellovičová 2. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 2 0 0 0 2 Alžbeta Horáková
Michal Fojtík 2. G. Školská, Vráble 2 0 0 0 2 Mária Bašistová
Peter Krejči 2. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 2 0 0 0 2 Mária Hrešková
René Peternai 2. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 2 0 0 0 2 Pál Hornyák
Jozef Sipos 2. G. P. Czeglédiho s VJM, Levice 2 0 0 0 2 Zuzana Kovácsová
31. Ladislav Gabčo 2. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 1 0 0 0 1 Alžbeta Horáková
Norbert Hóz 2. Spojená cirkevná škola Marianum s VJM, Komárno 0 0 1 0 1 Gejza Koczka
Pavol Hronec 2. G. Ľ. J. Šuleka, Komárno 1 0 0 0 1 Jana Pipíšková
Miroslav Kaniansky 2. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 1 0 0 0 1 Alžbeta Horáková
Katarína Kieselová 2. G. Párovská, Nitra 0 1 0 0 1 Ivan Teplička
Michal Nedorost 2. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 0 1 0 1 Mária Hrešková
Peter Sarvaš 2. G. sv. Cyrila a Metoda, Nitra 1 0 0 0 1 Peter Kopček
Peter Šomló 2. G. Mládežnícka, Šahy 1 0 0 0 1 Jozef Budinský
39. Peter Bako 2. G. Školská, Vráble 0 0 0 0 0 Mária Bašistová
Dušan Barus 2. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 0 0 0 0 0 Katarína Martišová
Daniel Dékány 2. G. Ľ. J. Šuleka, Komárno 0 0 0 0 0 Jana Pipíšková
Tamás Fábián 2. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 0 0 0 0 Pál Hornyák
Ladislav Gubík 2. G. P. Czeglédiho s VJM, Levice 0 0 0 0 0 Zuzana Kovácsová
Ján Horváth 2. G. Mládežnícka, Šahy 0 0 0 0 0 Jozef Budinský
Tibor Hrabovský 2. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 0 0 0 0 Pál Hornyák
Jakub Korch 2. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 0 0 0 0 0 Alžbeta Horáková
Peter Kósa 2. G. Golianova, Nitra 0 0 0 0 0 Peter Toman
Mária Krekácsová 2. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 0 0 0 0 Pál Hornyák
Denisa Kukanová 2. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 0 0 0 0 Pál Hornyák
Imre Kuklis 2. G. Adyho, Štúrovo 0 0 0 0 0 Éva Vataščin
Viktor Major 2. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 0 0 0 0 Pál Hornyák
Marek Ovšonka 2. G. H. Selyeho, Komárno 0 0 0 0 0 István Keszegh
Juraj Petrovič 2. SPŠ F. Hečku, Levice 0 0 0 0 0 Valéria Osvaldová
Gábor Szénási 2. G. Ľ. J. Šuleka, Komárno 0 0 0 0 0 Jana Pipíšková
Sabína Šimonová 2. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 0 0 0 0 Pál Hornyák
Daniela Virgová 2. G. A. Vrábla, Levice 0 0 0 0 0 Vladimír Tóth