logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (0%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I                         
BA II                         
BA III                         
BA IV                         
BA V                         
MA                         
PK                         
SC                         
BB BB                         
BR                         
BS                         
DT                         
KA                         
LC                         
PT                         
RA                         
RS                         
VK                         
ZC                         
ZH                         
ZV                         
KE GL                         
KE I                         
KE II                         
KE III                         
KE IV                         
KS                         
MI                         
RV                         
SN                         
SO                         
TV                         
NR KN                         
LV                         
NR                         
NZ                         
SA                         
TO                         
ZM                         
PO BJ                         
HE                         
KK                         
LE                         
ML                         
PO                         
PP                         
SB                         
SK                         
SL                         
SP                         
SV                         
VT                         
TN BN                         
IL                         
MY                         
NM                         
PB                         
PD                         
PE                         
PU                         
TN                         
TT DS                         
GA                         
HC                         
PN                         
SE                         
SI                         
TT                         
ZA BY                         
CA                         
DK                         
KM                         
LM                         
MT                         
NO                         
RK                         
TR                         
TS                         
ZA                         
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 54. ročník (školský rok 2004/2005)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
kategória:
A
B
C
Z9
 

krajské kolo, kategória Z9, kraj Košice (adresa na zdieľanie: )
(16. 3. 2005)

menoročník, škola1.2.3.4.
úspešní riešitelia
1. Viktor Andrejkovič 9. ZŠ Park Angelinum, Košice 6 6 6 6 24
Peter Fulla 9. ZŠ Nad Medzou, Spišská Nová Ves 6 6 6 6 24
3. Dávid Vendel 9. ZŠ Staničná, Košice 6 6 6 5 23
4. Martin Baláž 9. G. Alejová, Košice 5 6 6 5 22
5. Ľubica Nováková 9. ZŠ Nad Medzou, Spišská Nová Ves 4 6 6 5 21
6. Eduard Eiben 9. ZŠ Bruselská, Košice 6 3 6 5 20
Ľubomír Remák 9. G. Alejová, Košice 6 4 4 6 20
8. Ladislav Bačo 8. ZŠ Kežmarská 30, Košice 6 6 1 6 19
Jakub Danko 9. ZŠ T. J. Moussona, Michalovce 6 3 6 4 19
Milica Fabišíková 9. ZŠ Kežmarská 30, Košice 6 6 4 3 19
Tomáš Kocourek 9. ZŠ Hutnícka, Spišská Nová Ves 6 4 6 3 19
Martin Orendáč 9. ZŠ Park Angelinum, Košice 6 2 6 5 19
Martin Polačko 9. G. Alejová, Košice 6 3 6 4 19
Martin Štober 9. ZŠ akad. J. Hronca, Rožňava 4 3 6 6 19
15. Michal Hospodár 9. G. sv. T. Akvinského, Košice 5 2 6 5 18
Zuzana Hricová 9. G. M. R. Štefánika, Košice 5 1 6 6 18
Martin Hudzík 9. ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice 6 1 6 5 18
Róbert Martinko 9. ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves 5 6 6 1 18
Lenka Tkáčová 9. ZŠ Komenského, Smižany 4 3 6 5 18
20. Viliam Jaroš 9. ZŠ Z. Nejedlého, Spišská Nová Ves 6 0 5 6 17
Patrik Ragan 9. ZŠ Petzvalova, Košice 6 - 6 5 17
22. Matej Briškár 9. ZŠ Starozagorská, Košice 6 1 2 6 15
Daniel Jakab 9. ZŠ Bernolákova 16, Košice 5 3 6 1 15
Alexandra Kuncová 9. G. Alejová, Košice 6 2 1 6 15
Tamara Vojtášová 9. ZŠ Komenského, Spišská Nová Ves 5 3 6 1 15
26. Katarína Parálová 9. G. sv. T. Akvinského, Košice 2 1 6 5 14
27. Zuzana Brťková 9. ZŠ J. Urbana, Košice 6 1 6 0 13
Oliver Gašpar 9. ZŠ Starozagorská, Košice 6 1 1 5 13
Jakub Jursa 9. G. Alejová, Košice 6 2 5 0 13
Lucia Kyšková 9. ZŠ Užhorodská, Košice 5 1 6 1 13
Marek Marcin 9. ZŠ Krosnianska 4, Košice 5 3 1 4 13
Roman Palkoci 9. Cirk. ZŠ sv. Michala, Michalovce 5 3 0 5 13
Juraj Sabol 9. ZŠ Severná, Moldava nad Bodvou 5 1 2 5 13
34. Peter Dub 9. ZŠ J. Švermu, Michalovce 6 2 1 3 12
Zuzana Orémušová 9. ZŠ J. Urbana, Košice 6 0 6 0 12
ostatní riešitelia
36. Lenka Fürsterová 9. ZŠ Okružná, Michalovce 4 1 6 0 11
Jana Ogurčáková 9. ZŠ – Grundschule, Gelnica 2 1 6 2 11
Peter Štrauch 9. ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves 3 3 0 5 11
Veronika Vasilová 9. G. Ľ. Štúra, Michalovce 3 1 2 5 11
40. Veronika Ďurkovičová 9. ZŠ Hlavná, Čerhov 6 1 2 1 10
Marek Fedoročko 9. G. Alejová, Košice 5 1 2 2 10
42. Martin Bašista 9. ZŠ Krymská, Michalovce 3 1 0 5 9
Tomáš Bašista 9. ZŠ Staničná, Košice 5 1 2 1 9
Eva Gergeľová 9. ZŠ Košická Belá 2 1 5 1 9
Roland Kovács 9. ZŠ Jablonov nad Turňou 2 1 6 0 9
Hung Nguyen Quoc 7. ZŠ Bruselská, Košice 4 0 0 5 9
Róbert Urban 9. ZŠ Blatné Remety 5 0 2 2 9
48. Matej Kováčik 9. ZŠ Petzvalova, Košice 6 0 0 2 8
Lucia Petrušová 9. ZŠ Jarmočná, Ždaňa 4 1 2 1 8
50. Michal Bradáč 9. ZŠ Z. Fábryho s VJM, Rožňava 0 2 0 5 7
Norbert Ištók 9. ZŠ Gemerská, Plešivec 3 1 1 2 7
Michela Kurucová 9. ZŠ Hroncova, Košice 1 2 0 4 7
Ján Olexa 9. ZŠ Belehradská, Košice 3 2 1 1 7
Miroslava Šárová 9. ZŠ Masarykova, Košice 4 1 0 2 7
55. Oliver Uraz 9. G. Alejová, Košice 2 1 2 1 6
56. Milan Bartoš 9. ZŠ Park Angelinum, Košice 3 1 0 1 5
Júlia Borsuková 9. ZŠ Fábryho, Košice 0 3 0 2 5
58. Ľudovít Rozner 9. ZŠ – Grundschule, Gelnica 0 3 0 0 3
59. Dávid Bányay 9. ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves 0 1 0 1 2
Peter Geč 9. ZŠ Jablonov nad Turňou 0 1 0 1 2
Michal Uvegeš 9. ZŠ Parková, Veľká Ida 1 0 0 1 2
62. Miroslav Badzik 9. ZŠ Z. Nejedlého, Spišská Nová Ves 0 0 0 1 1
Slavomíra Bajužíková 9. ZŠ Tušická Nová Ves 0 1 0 0 1
Daniela Rusnáková 9. ZŠ – Grundschule, Gelnica 0 1 0 0 1