logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (0%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I                         
BA II                         
BA III                         
BA IV                         
BA V                         
MA                         
PK                         
SC                         
BB BB                         
BR                         
BS                         
DT                         
KA                         
LC                         
PT                         
RA                         
RS                         
VK                         
ZC                         
ZH                         
ZV                         
KE GL                         
KE I                         
KE II                         
KE III                         
KE IV                         
KS                         
MI                         
RV                         
SN                         
SO                         
TV                         
NR KN                         
LV                         
NR                         
NZ                         
SA                         
TO                         
ZM                         
PO BJ                         
HE                         
KK                         
LE                         
ML                         
PO                         
PP                         
SB                         
SK                         
SL                         
SP                         
SV                         
VT                         
TN BN                         
IL                         
MY                         
NM                         
PB                         
PD                         
PE                         
PU                         
TN                         
TT DS                         
GA                         
HC                         
PN                         
SE                         
SI                         
TT                         
ZA BY                         
CA                         
DK                         
KM                         
LM                         
MT                         
NO                         
RK                         
TR                         
TS                         
ZA                         
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 54. ročník (školský rok 2004/2005)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
kategória:
A
B
C
Z9
 

krajské kolo, kategória A, kraj Nitra (adresa na zdieľanie: )
(18. 1. 2005)

menoročník, škola1.2.3.4.tútor
úspešní riešitelia
1. Tamás Mészáros 4. G. M. Fazekasa, Budapešť 6 6 5 6 23 Éva Vataščin, Laczkó
2. Slavomír Takáč 3. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 1 6 4 6 17 Mária Kršáková
3. Krisztián Kacz 3. G. H. Selyeho, Komárno 6 4 2 3 15 István Keszegh
Milan Kurilla 4. G. Párovská, Nitra 6 6 2 1 15 Miloš Bíro
5. Martin Takáč 4. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 6 6 1 1 14 Mária Kršáková
6. Pavel Gyurász 3. G. Mládežnícka, Šahy 6 6 - 1 13 Zuzana Petrezsélová
Péter Mátyás 4. G. H. Selyeho, Komárno 6 4 2 1 13 Katalin Horváth
8. Erik Nagy 4. G. J. Fándlyho, Šaľa 5 4 2 1 12 Róbert Melicher
Matej Pivoluska 4. G. A. Vrábla, Levice 6 3 3 0 12 Vladimír Tóth
10. Peter Gašparík 4. G. A. Vrábla, Levice 6 5 0 0 11 Vladimír Tóth
Gergely Kajtár 3. G. H. Selyeho, Komárno 6 4 0 1 11 István Keszegh
Peter Pilinský 3. G. A. Vrábla, Levice 5 4 1 1 11 Vladimír Tóth
13. Szabolcs Cséfalvay 4. G. H. Selyeho, Komárno 5 1 3 1 10 Katalin Horváth
Miroslav Hoták 3. G. A. Vrábla, Levice 5 4 - 1 10 Vladimír Tóth
Richard Strapko 4. G. Párovská, Nitra 6 - 4 - 10 Miloš Bíro
Katarína Škrovinová 3. G. Párovská, Nitra 2 6 1 1 10 Miloš Bíro
András Varga 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 4 0 0 10 József Kalácska
ostatní riešitelia
18. András Morauszki 4. G. Komenského, Želiezovce 4 4 1 0 9 Kinga Jalsovszky-Horváth
Ľuboš Slovák 4. G. Párovská, Nitra 1 6 2 0 9 Miloš Bíro
Gábor Szűcs 3. G. H. Selyeho, Komárno 6 1 1 1 9 István Keszegh
21. Tamás Princzkel 4. G. Komenského, Želiezovce 6 - 2 0 8 Kinga Jalsovszky-Horváth
Slavomír Straňák 4. G. Golianova, Nitra 2 5 1 0 8 Peter Toman
23. Jana Klaudíniová 3. G. A. Vrábla, Levice 1 4 1 1 7 Vladimír Tóth
Jana Štolcová 3. G. Párovská, Nitra 1 5 0 1 7 Ivan Teplička
Andrej Trnkóci 4. G. J. Fándlyho, Šaľa 5 1 1 - 7 Róbert Melicher
Petr Zajíček 4. G. H. Selyeho, Komárno 1 6 - - 7
27. Attila Hencz 4. G. H. Selyeho, Komárno - 4 2 - 6 Katalin Horváth
Barbora Horecká 4. G. Golianova, Nitra 6 0 0 0 6 Peter Toman
Miroslav Kaniansky 3. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 1 5 0 - 6 Alžbeta Horáková
Marcel Krčah 4. G. Párovská, Nitra 0 6 - 0 6 Miloš Bíro
Hieu Pham Van 3. G. Bernolákova, Šurany 0 4 0 2 6 Soňa Štefániková
Monika Vaneková 3. G. Bernolákova, Šurany - 4 2 - 6 Soňa Štefániková
33. Zuzana Bystrianska 3. G. Bernolákova, Šurany 1 1 2 1 5 Soňa Štefániková
Veronika Forró 4. Spojená cirkevná škola Marianum s VJM, Komárno 0 4 0 1 5 Gejza Koczka
Lukáš Kopáč 3. G. A. Vrábla, Levice 2 3 0 0 5 Vladimír Tóth
Tomáš Pacher 4. G. Komenského, Želiezovce 1 3 0 1 5 Martina Brusnická
Mikuláš Pataky 4. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 2 1 1 1 5 Mária Kršáková
René Peternai 3. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 2 0 3 - 5 Pál Hornyák
Szandra Princzkel 3. G. Komenského, Želiezovce 0 4 0 1 5 Kinga Jalsovszky-Horváth
Eszter Vörös 2. G. H. Selyeho, Komárno - 4 0 1 5 Emőke Bukor
41. Mónika Balázs 2. G. H. Selyeho, Komárno 0 1 2 1 4 Emőke Bukor
Ivana Meňhartová 3. G. Párovská, Nitra 2 1 - 1 4 Ivan Teplička
Marek Straňák 3. G. Golianova, Nitra 2 0 1 1 4 Eva Staníková
Péter Szépe 3. G. H. Selyeho, Komárno 1 2 1 0 4 István Keszegh
45. Ildikó Dubová 3. G. Komenského, Želiezovce 0 3 0 0 3 Kinga Jalsovszky-Horváth
Bálint Farkas 4. G. Mládežnícka, Šahy 2 - 0 1 3 Zuzana Petrezsélová
Ján Páleník 4. G. A. Vrábla, Levice 1 1 0 1 3 Vladimír Tóth
48. Monika Jančovičová 3. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 1 - 1 - 2 Alžbeta Horáková
49. Veronika Čerňanová 3. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 0 - - 1 1 Alžbeta Horáková
Tibor Haris 4. G. Ľ. J. Šuleka, Komárno - - 0 1 1 Jana Pipíšková
Norbert Hóz 3. Spojená cirkevná škola Marianum s VJM, Komárno 0 - 0 1 1 Gejza Koczka
Tibor Hrabovský 3. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 1 - 0 - 1 Pál Hornyák
Anett Matyó 2. G. Mládežnícka, Šahy 0 - 0 1 1 Zuzana Petrezsélová
Tomáš Mišečka 4. G. Párovská, Nitra 1 0 0 0 1 Miloš Bíro
Michal Nedorost 3. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 1 0 0 0 1 Mária Hrešková
56. Peter Baláž 3. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce - - - 0 0 Mária Hrešková
Róbert Kondé 3. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky - - 0 - 0 Pál Hornyák
Peter Krejči 3. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 - - 0 0 Mária Hrešková
Denisza Kukan 3. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 0 0 0 0 Pál Hornyák
Viktor Major 3. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 - 0 0 0 Pál Hornyák
Szabina Simon 3. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 - 0 - 0 Pál Hornyák
Juraj Šabo 3. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 0 0 0 0 Mária Hrešková
Filip Vanek 4. G. Bernolákova, Šurany 0 - - 0 0 Jozef Černák