logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (0%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I                         
BA II                         
BA III                         
BA IV                         
BA V                         
MA                         
PK                         
SC                         
BB BB                         
BR                         
BS                         
DT                         
KA                         
LC                         
PT                         
RA                         
RS                         
VK                         
ZC                         
ZH                         
ZV                         
KE GL                         
KE I                         
KE II                         
KE III                         
KE IV                         
KS                         
MI                         
RV                         
SN                         
SO                         
TV                         
NR KN                         
LV                         
NR                         
NZ                         
SA                         
TO                         
ZM                         
PO BJ                         
HE                         
KK                         
LE                         
ML                         
PO                         
PP                         
SB                         
SK                         
SL                         
SP                         
SV                         
VT                         
TN BN                         
IL                         
MY                         
NM                         
PB                         
PD                         
PE                         
PU                         
TN                         
TT DS                         
GA                         
HC                         
PN                         
SE                         
SI                         
TT                         
ZA BY                         
CA                         
DK                         
KM                         
LM                         
MT                         
NO                         
RK                         
TR                         
TS                         
ZA                         
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 54. ročník (školský rok 2004/2005)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CAPS
IMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
kategória:
A
B
C
Z9
 

krajské kolo, kategória Z9, kraj Prešov (adresa na zdieľanie: )
(16. 3. 2005)

menoročník, škola1.2.3.4.
úspešní riešitelia
1. Ján Čabala 9. G. Dukelská, Giraltovce 6 3 6 6 21
2. Ondrej Kachman 9. ZŠ Bystré 5 3 6 6 20
Lukáš Priputen 9. ZŠ Hniezdne 6 2 6 6 20
4. Jozef Jašš 9. ZŠ Komenského, Bardejov 2 6 6 5 19
Ján Kužma 9. ZŠ Šmeralova, Prešov 5 2 6 6 19
Jakub Vaňo 9. ZŠ Májové námestie, Prešov 5 6 2 6 19
7. Marek Beliš 9. G. J. A. Raymana, Prešov 5 3 6 3 17
Stanislav Hrivňák 9. ZŠ Pod Vinbargom, Bardejov 2 3 6 6 17
9. Michal Bušovský 9. G. sv. Františka Assiského, Levoča 6 2 2 6 16
Ivan Hnat 9. G. duklianskych hrdinov, Svidník 6 2 2 6 16
Vladimír Chabaľ 9. ZŠ Májové námestie, Prešov 6 3 1 6 16
Daniela Judičáková 9. ZŠ Komenského, Lipany 2 2 6 6 16
Dávid Katuščák 9. ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 5 0 6 5 16
Martin Štancel 9. ZŠ Hradné námestie, Kežmarok 5 2 3 6 16
Mária Vašková 9. ZŠ Prostějovská, Prešov 2 2 6 6 16
16. Ján Kandráč 9. Cirk. ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 5 3 5 2 15
Amália Šoltýsová 9. ZŠ 17. novembra, Sabinov 5 2 2 6 15
Zuzana Šoltysová 9. ZŠ Bajkalská, Prešov 4 2 6 3 15
19. Kristína Batmendijnová 9. G. T. Vansovej, Stará Ľubovňa 6 2 0 6 14
Tomáš Bobovský 9. ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok 5 1 6 2 14
Katarína Dlugošová 9. ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa 4 1 6 3 14
Ján Ruhalovský 9. Cirk. ZŠ sv. Egídia, Bardejov 6 2 0 6 14
23. Jaroslav Strišovský 9. ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok 5 0 2 6 13
Marián Šarišský 9. ZŠ Komenského, Lipany 2 3 6 2 13
Martin Urban 9. ZŠ Pod Vinbargom, Bardejov 6 0 4 3 13
26. Peter Uhľár 9. ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok 5 1 1 5 12
ostatní riešitelia
27. Ivana Nusiosová 9. ZŠ Bystré 6 1 0 4 11
28. Maroš Baran 9. ZŠ Pod Vinbargom, Bardejov 2 2 0 6 10
Róbert Geci 9. ZŠ Pod Vinbargom, Bardejov 2 1 1 6 10
Jakub Pavlinský 9. ZŠ Komenského, Lipany 6 1 0 3 10
Michal Sičák 9. ZŠ Budovateľská, Snina 4 2 0 4 10
Eva Veľasová 9. ZŠ SNP, Humenné 4 2 0 4 10
33. Štefan Baran 9. Cirk. ZŠ sv. Michala, Kendice 2 1 3 3 9
Stela Šimonová 9. ZŠ Májové námestie, Prešov 5 3 0 1 9
35. Viktória Babjaková 9. ZŠ Hrnčiarska, Humenné 5 2 0 1 8
Martin Onderko 9. ZŠ Šrobárova, Prešov 2 0 4 2 8
Peter Parihuzič 9. ZŠ Študentská, Snina 0 3 0 5 8
Viera Verčimáková 9. ZŠ Štúrova, Hanušovce nad Topľou 4 1 1 2 8
39. Pavol Hocko 9. ZŠ Konštantínova, Stropkov 1 1 5 0 7
Peter Jendrichovský 9. G. A. Prídavka, Sabinov 2 0 3 2 7
Ivana Klembarová 9. ZŠ 17. novembra, Sabinov 1 2 2 2 7
42. Marek Lavčák 9. ZŠ Tajovského, Poprad 2 1 1 1 5
Pavol Niščák 9. G. D. Tatarku, Poprad 1 2 0 2 5
44. Juraj Dunaj 9. ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina 0 0 0 3 3
Ján Juriček 9. G. Dukelská, Giraltovce 1 0 0 2 3
Zuzana Kašperová 9. ZŠ 17. novembra, Sabinov 1 0 0 2 3
Ivana Petrusová 9. ZŠ Slovenská Kajňa 0 0 2 1 3