logo
nie ste prihlásený
prihlásiť
výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
sk en
skryť staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
61. ročník
2011/2012
62. ročník
2012/2013
63. ročník
2013/2014
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (2%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I                         
BA II                         
BA III                         
BA IV                         
BA V                         
MA                         
PK                         
SC                         
BB BB                         
BR                         
BS                         
DT                         
KA                         
LC                         
PT                         
RA                         
RS                         
VK                         
ZC                         
ZH                         
ZV                         
KE GL                         
KE I                         
KE II                         
KE III                         
KE IV                         
KS                         
MI                         
RV                         
SN                         
SO                         
TV                         
NR KN                         
LV                         
NR                         
NZ                         
SA                         
TO                         
ZM                         
PO BJ                         
HE                         
KK                         
LE                         
ML                         
PO                         
PP                         
SB                         
SK                         
SL                         
SP                         
SV                         
VT                         
TN BN                         
IL                         
MY       ✓   ✓   ✓      
NM                         
PB                         
PD                         
PE                         
PU                         
TN                         
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA                         
HC                         
PN                         
SE                         
SI                         
TT                         
ZA BY                         
CA                         
DK                         
KM                         
LM                         
MT                         
NO                         
RK                         
TR                         
TS                         
ZA                         
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 60. ročník (školský rok 2010/2011)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPS
IMO
MEMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
kategória:
A
B
C
Z9
 

krajské kolo, kategória C, kraj Nitra (adresa na zdieľanie: )
(5. 4. 2011)

menoročník, škola1.2.3.4.tútor
úspešní riešitelia
1. Ľudmila Šimková 1. G. Párovská, Nitra 6 6 0 6 18 Ivan Teplička
2. Ľudovít Popelka 1. G. J. Fándlyho, Šaľa 5 3 3 6 17 Miloš Kúkel
3. Daniel Guliš 9. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 6 6 3 0 15 Ildikó Mojzesová
Ádám Markó 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 6 3 0 15 István Keszegh
5. Miklósz Vontszemü 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 6 2 0 14 Katalin Horváth
6. Tamás Balogh 1. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 6 6 0 1 13 Vojtech Gátasi
7. Juraj Kováč 1. G. sv. Cyrila a Metoda, Nitra 6 6 0 0 12 Vladimír Ondrejka
Daniel Kuťka 1. G. Párovská, Nitra 0 6 6 0 12 Ivan Teplička
9. Nikoletta Godová 1. G. Komenského, Želiezovce 5 3 3 0 11 Kinga Jalsovszky-Horváth
Laszló Szabó 1. SPŠ Petőfiho, Komárno 2 6 3 0 11 István Tóth
11. Gabriela Benczová 1. Spojená cirkevná škola Marianum s VJM, Komárno 0 6 3 1 10 Barna László Simon
Samuel Horváth 1. G. Párovská, Nitra 6 3 0 1 10 Ivan Teplička
Angelika Krascsenits 1. G. H. Selyeho, Komárno 2 6 2 0 10 István Keszegh
Róbert Orosz 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 4 0 0 10 István Keszegh
Tibor Zauko 1. SPŠ Petőfiho, Komárno 0 6 3 1 10 Marta Hrabovská
ostatní riešitelia
16. Péter Kacz 1. G. H. Selyeho, Komárno 1 6 0 1 8
17. Ladislav Macko 1. G. 17. novembra, Topoľčany 3 0 0 4 7
Katarína Pavčová 1. G. A. Vrábla, Levice 0 6 0 1 7
Martin Sedlák 1. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 6 0 0 1 7
20. Tímea Csinger 1. G. H. Selyeho, Komárno 0 2 3 0 5
21. Katarína Bátovská 1. G. A. Vrábla, Levice 0 0 3 1 4
Daniel Čereš 1. G. A. Vrábla, Levice 0 3 1 0 4
Hana Vachová 1. G. Bernolákova, Šurany 1 0 3 0 4
Andrej Vítek 1. G. Golianova, Nitra 1 0 3 0 4
25. Gergely Abelovszký 1. G. Mládežnícka, Šahy 3 0 0 0 3
Mark Daniel 1. G. Párovská, Nitra 0 0 3 0 3
Veronika Nagyová 1. G. Golianova, Nitra 0 0 3 0 3
Márton Pintér 1. G. H. Selyeho, Komárno 0 2 1 0 3
29. Róbert Ruska 1. G. Komenského, Želiezovce 2 0 0 0 2
30. Martin Koreň 1. G. Adyho, Štúrovo 1 0 0 0 1
31. Roland Kuba 1. G. Adyho, Štúrovo 0 0 0 0 0
Lucia Kvasňanská 1. G. sv. Cyrila a Metoda, Nitra 0 0 0 0 0
Marián Kvasňovský 1. G. Golianova, Nitra 0 0 0 0 0
Dóra Nyúl 1. G. Komenského, Želiezovce 0 0 0 0 0
Naďa Okruhlicová 1. G. Golianova, Nitra 0 0 0 0 0
Martin Smutný 1. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 0 0 0 0
Teodor Szabó 1. Športové gymn., Nitra 0 0 0 0 0
Martin Trenčiansky 1. G. Golianova, Nitra 0 0 0 0 0
Laura Zakhariášová 1. G. P. Czeglédiho s VJM, Levice 0 0 0 0 0
Krisztián Zsiga 1. G. P. Czeglédiho s VJM, Levice 0 0 0 0 0