logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (85.6%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II                         
BA III                         
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA                         
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC                         
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS                         
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓                  ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓                  ✓ 
VK  ✓                     
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL       ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY  ✓                  ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓                  ✓ 
GA  ✓                  ✓ 
HC  ✓                  ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓                  ✓ 
SI  ✓                  ✓ 
TT  ✓                  ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 65. ročník (školský rok 2015/2016)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
kategória:
A
B
C
Z9
 

krajské kolo, kategória C, kraj Nitra (adresa na zdieľanie: )
(12. 4. 2016)

menoročník, škola1.2.3.4.tútor
úspešní riešitelia
1. Michaela Marčeková 1. G. Párovská, Nitra 3 6 6 6 21 Ružena Borčinová, Miloš Bíro
2. Norbert Vígh 1. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 2 6 6 6 20 Daniela Geljenová
3. Márk Jánosdeák 9. G. H. Selyeho, Komárno 0 6 6 5 17 Erzsébet Édes
Anna Erzsébet Markó 1. G. H. Selyeho, Komárno 0 6 6 5 17 Katalin Horváth
Matúš Zubčák 1. G. Párovská, Nitra 1 6 6 4 17 Miloš Bíro
6. Ivana Bólová 1. G. A. Vrábla, Levice 2 2 6 5 15 Igor Mako
Matej Hrmo 1. G. Párovská, Nitra 6 3 6 0 15 Miloš Bíro
Andrea Pinke 9. G. H. Selyeho, Komárno 0 5 6 4 15 Erzsébet Édes
Oto Stanko 1. G. A. Vrábla, Levice 5 4 3 3 15 Igor Mako
10. Ema Barusová 1. G. Párovská, Nitra 1 6 1 6 14 Miloš Bíro
11. Marianna Zimmermannová 1. G. Golianova, Nitra 2 2 6 3 13 Magdaléna Šonkoľová
12. Dominik Fronc 1. G. sv. Cyrila a Metoda, Nitra 0 4 6 2 12 Peter Kopček
Peter Rukovanský 1. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 2 6 4 0 12 Daniela Geljenová
Tereza Tódová 1. G. Párovská, Nitra 0 6 6 0 12 Miloš Bíro
Adam Zilizi 1. SŠ B. Němcovej, Nové Zámky 2 1 6 3 12 Imrich Dékány
16. Benedek Bukor 1. G. H. Selyeho, Komárno 4 1 6 0 11 Emőke Bukor
Jakub Čurilla 1. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 2 0 6 3 11 Daniel Antalík
Jozef Kováč 1. G. sv. Cyrila a Metoda, Nitra 2 3 6 0 11 Miroslava Jenisová
19. Peter Brezina 1. SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Nitra 4 0 6 0 10 Barbora Lacenová
Eva Cintulová 1. G. Párovská, Nitra 0 6 0 4 10 Miloš Bíro
Šimon Gajdoš 1. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 0 6 4 10 Peter Černo
Vivien Klučka 1. G. H. Selyeho, Komárno 5 1 1 3 10 Katalin Horváth
Juraj Kmotorka 1. G. 17. novembra, Topoľčany 0 1 6 3 10 Jarmila Trepáčová, Alena Szabová
Adam Krajčík 1. G. 17. novembra, Topoľčany 0 6 0 4 10 Jarmila Trepáčová
Tomáš Královič 1. G. Párovská, Nitra 2 6 2 0 10 Miloš Bíro
Daniela Tydorová 1. G. Golianova, Nitra 0 6 0 4 10 Erika Miková
Katarína Vnuková 1. G. J. Fándlyho, Šaľa 0 4 6 0 10 Dana Cisárová
ostatní riešitelia
28. Eleonóra Bombiczová 1. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 0 6 3 9
Šimon Ördögh 1. G. Školská, Vráble 0 3 0 6 9
Bianka Szilvási 1. G. Mládežnícka, Šahy 0 1 5 3 9
31. Ondrej Cvičela 1. G. sv. Cyrila a Metoda, Nitra 2 6 0 0 8
Júlia Chvojková 1. Kat. SŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 0 2 6 0 8
Filip Pavlovič 1. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 0 0 6 2 8
34. Tomáš Belák 1. G. A. Vrábla, Levice 0 1 3 3 7
Ema Grmanová 1. G. 17. novembra, Topoľčany 0 6 1 0 7
Dominika Kramárová 1. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 1 2 4 0 7
Gergely Sukola 1. G. H. Selyeho, Komárno 0 0 1 6 7
Erik Valkovič 1. G. A. Vrábla, Levice 2 4 1 0 7
39. Viktória Kristínová 1. G. A. Vrábla, Levice 0 6 0 0 6
Sára Menyhárt 1. G. H. Selyeho, Komárno 0 0 6 0 6
Sándor Pálkovács 1. SPŠ stavebná, Hurbanovo 0 1 5 0 6
Jakab Zoltán Pinke 1. G. H. Selyeho, Komárno 0 5 1 0 6
Rudolf Stanko 1. G. A. Vrábla, Levice 0 1 1 4 6
Marek Zelman 1. G. A. Vrábla, Levice 0 1 1 4 6
45. Šimon Herc 1. Kat. SŠ sv. Vincenta de Paul, Levice 1 1 0 3 5
Bettina Hozák 1. SPŠ stavebná, Hurbanovo 0 1 0 4 5
Simona Tináková 1. G. Bernolákova, Šurany 0 1 0 4 5
Tamás Urblík 1. G. Mládežnícka, Šahy 2 0 1 2 5
49. Viktória Kubranová 1. G. 17. novembra, Topoľčany 0 1 0 3 4
Martin Pallek 1. G. Bernolákova, Šurany 0 2 2 0 4
51. Kristína Macková 1. G. Bernolákova, Šurany 0 0 1 2 3
Michal Mačala 1. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 0 0 3 0 3
Patrícia Tóthová 1. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 0 1 0 2 3
Marián Zimmermann 1. G. Golianova, Nitra 3 0 0 0 3
55. Peter Brančan 1. G. Ľ. J. Šuleka, Komárno 0 1 0 1 2
Boris Černák 1. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 1 0 1 2
Tibor Drozdík 1. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 2 0 0 0 2
Jana Dudášová 1. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 1 0 1 2
Ábel Keve 1. G. P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky 0 0 - 2 2
Tamara Lehotkaiová 1. G. Ľ. J. Šuleka, Komárno 1 1 0 0 2
Kristína Losmanová 1. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 0 1 1 0 2
Denis Rábek 1. G. J. Fándlyho, Šaľa 0 1 0 1 2
Radovan Zuzula 1. G. Školská, Vráble 2 0 0 0 2
64. Radovan Donovan 1. G. Golianova, Nitra 0 1 0 0 1
Lenka Justová 1. G. 17. novembra, Topoľčany 1 0 0 0 1
Michal Luley 1. G. Školská, Vráble 0 1 0 0 1
67. Adrián Bartoš 1. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 0 0 0 0
Jakub Ganádik 1. G. Školská, Vráble 0 0 0 0 0
Viktor Molnár 1. G. Ľ. J. Šuleka, Komárno 0 0 0 0 0
Máté Szakál 1. SPŠ stavebná, Hurbanovo 0 0 0 0 0