logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (61.8%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB       ✓                
BR                         
BS                         
DT                         
KA                         
LC                         
PT                         
RA                         
RS                         
VK                         
ZC                         
ZH                         
ZV                         
KE GL       ✓   ✓   ✓      
KE I                         
KE II                         
KE III                         
KE IV                         
KS                         
MI       ✓   ✓   ✓      
RV       ✓   ✓   ✓      
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓                  ✓ 
TV  ✓                  ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV                         
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓                  ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML                         
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓                  ✓ 
IL  ✓                  ✓ 
MY                         
NM  ✓                  ✓ 
PB  ✓                  ✓ 
PD  ✓                  ✓ 
PE  ✓                  ✓ 
PU  ✓                  ✓ 
TN  ✓                  ✓ 
TT DS                         
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓                  ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 70. ročník (školský rok 2020/2021)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
kategória:
A
B
C
Z9
 

krajské kolo, kategória C, kraj Bratislava (adresa na zdieľanie: )
(30. 3. 2021)

menoročník, škola1.2.3.4.tútor
úspešní riešitelia
1. Alica Dományová 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 6 6 6 24
Uršuľa Mária Kossaczká 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 6 6 6 24
Eliška Macáková 1. Súkr. gymn. CENADA, Bratislava 6 6 6 6 24 Patrik Bak
Filip Prutkay 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 6 6 6 24
5. Matej Bachniček 8. ŠpMNDaG, Bratislava 6 6 3 6 21
6. Jozef Bachniček 1. ŠpMNDaG, Bratislava 6 2 6 6 20
Viktória Krettová 9. G. Grösslingová, Bratislava 6 6 3 5 20
8. Matúš Jonaštík 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 3 6 4 19
Ivana Varsányiová 1. G. Jura Hronca, Bratislava 5 6 4 4 19
10. Lucia Chladná 9. G. Grösslingová, Bratislava 6 6 0 6 18
Šárka Macáková 8. Súkr. gymn. CENADA, Bratislava 6 6 0 6 18
Filip Pázman 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 6 6 - 18
Martin Vaško 9. G. Grösslingová, Bratislava 6 6 - 6 18
14. Peter Rajský 1. G. Jura Hronca, Bratislava 6 4 2 4 16
Laura Skalošová 1. ŠpMNDaG, Bratislava 6 6 - 4 16
16. Michal Bachratý 1. G. Grösslingová, Bratislava 5 6 - 4 15
Dávid Drobný 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 3 0 6 15
Jakub Krivošík 9. G. Jura Hronca, Bratislava 6 4 - 5 15
Peter Kumančík 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 6 - 3 15
Mária Ostertágová 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 3 0 6 15
21. Andrea Brudňáková 1. G. Jura Hronca, Bratislava 6 2 6 0 14
Michal Cibulka 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 4 0 4 14
Jana Fľaková 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 4 0 4 14
24. Martin Bekeč 1. ŠpMNDaG, Bratislava 6 3 - 4 13
Marek Majerik 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 2 1 4 13
26. Karin Jakubcová 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 2 0 4 12
Erik Nagy 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 6 - 0 12
Katarína Nováková 1. G. Metodova, Bratislava 6 2 0 4 12
Elena Simčová 9. G. Grösslingová, Bratislava 6 1 0 5 12
30. Matúš Bagin 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 1 0 4 11
Martin Kováč 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 2 - 3 11
Ján Lakota 8. G. Grösslingová, Bratislava 6 1 0 4 11
Martin Sojka 1. G. Grösslingová, Bratislava 5 3 - 3 11
Martin Šindelář 1. G. Grösslingová, Bratislava 2 3 6 0 11
Igor Travěnec 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 2 - 3 11
Peter Třebenský 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 5 - - 11
37. Daniel Medveczky 1. G. Grösslingová, Bratislava 6 2 0 2 10
ostatní riešitelia
38. Richard Bača 1. G. Jura Hronca, Bratislava 4 3 - 2 9
Michaela Čerňanská 1. G. L. Novomeského, Bratislava 6 3 0 0 9
Veronika Zelková 1. G. Jura Hronca, Bratislava 5 1 0 3 9
41. Matúš Labanič 1. G. Grösslingová, Bratislava 5 3 0 0 8
Daniel Molnár 1. ŠpMNDaG, Bratislava 5 3 - 0 8
43. Zuzana Hudecová 1. G. Jura Hronca, Bratislava 3 2 0 2 7
Adam Zich 1. ŠpMNDaG, Bratislava 5 2 - 0 7
45. Zuzana Mičeková 9. G. Jura Hronca, Bratislava 2 2 0 2 6
46. Annamária Belková 1. Súkr. SOŠ ochrany osôb a majetku, Bratislava 1 2 0 0 3
Miroslava Kaliňáková 1. G. Jura Hronca, Bratislava 0 1 0 2 3