logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (7.8%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓                  ✓ 
BA II                         
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV                         
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA                         
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB                         
BR                         
BS                         
DT                         
KA                         
LC                         
PT                         
RA                         
RS                         
VK                         
ZC                         
ZH                         
ZV                         
KE GL                         
KE I                         
KE II                         
KE III                         
KE IV                         
KS  ✓                  ✓ 
MI                         
RV                         
SN                         
SO                         
TV                         
NR KN                         
LV                         
NR                         
NZ                         
SA                         
TO                         
ZM                         
PO BJ                         
HE                         
KK                         
LE                         
ML                         
PO                         
PP                         
SB                         
SK                         
SL                         
SP                         
SV                         
VT                         
TN BN                         
IL                         
MY                         
NM                         
PB                         
PD                         
PE                         
PU                         
TN                         
TT DS                         
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC                         
PN                         
SE                         
SI                         
TT                         
ZA BY                         
CA                         
DK  ✓                  ✓ 
KM                         
LM                         
MT                         
NO                         
RK                         
TR                         
TS                         
ZA                         
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
kategória:
A
B
C
Z9
 

krajské kolo, kategória A, kraj Nitra (adresa na zdieľanie: )
(16. 1. 2024)

menoročník, škola1.2.3.4.tútor
úspešní riešitelia
1. Adam Ďurčovič 2. G. H. Selyeho, Komárno 6 5 6 2 19 Erzsébet Édes, Emőke Bukor, Szilvia Horváth Fél
2. Ádám Mészáros 4. G. H. Selyeho, Komárno 6 0 6 1 13 Erzsébet Édes
Samuel Tóth 4. G. Golianova, Nitra 6 0 6 1 13 Jana Pechová
Jakub Uher 4. G. Párovská, Nitra 6 5 0 2 13 Dušan Hozlár
5. Kristóf Kovács 4. G. H. Selyeho, Komárno 5 0 6 1 12 Erzsébet Édes
Dóra Slezák 4. G. H. Selyeho, Komárno 6 0 6 0 12 Erzsébet Édes
7. Simon Eliáš 2. G. H. Selyeho, Komárno 5 5 0 1 11 Zoltán Juhász, Emőke Bukor
Ákos Gyuricsek 3. G. H. Selyeho, Komárno 5 0 6 0 11 Zsuzsanna Lami
Matúš Královič 4. G. Párovská, Nitra 6 0 3 2 11 Dušan Hozlár
10. Patrik Šabík 4. G. A. Vrábla, Levice 6 0 4 0 10 Igor Mako
Benedek Zoltán Veres 4. G. H. Selyeho, Komárno 6 2 0 2 10 Erzsébet Édes
Matúš Vince 4. G. Golianova, Nitra 6 1 1 2 10 Jana Pechová
ostatní riešitelia
13. Eszter Fehér 3. G. H. Selyeho, Komárno 6 0 1 2 9
Richard Ňachaj 4. G. Golianova, Nitra 6 0 2 1 9
Ferenc Zahorcsek 3. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 6 0 1 2 9
Orsolya Záhorská 4. G. J. Szondyho s VJM, Šahy 6 1 0 2 9
17. Andrej Bajčan 3. G. Párovská, Nitra 6 0 0 2 8
Emőke Zsuzsanna Bukor 3. G. H. Selyeho, Komárno 6 0 1 1 8
Dorka Téglás 3. G. H. Selyeho, Komárno 6 0 1 1 8
20. Dominik Belovič 3. G. J. Fándlyho, Šaľa 6 0 0 1 7
Filip Bujdák 3. G. Párovská, Nitra 6 0 1 0 7
Martin Drlík 4. G. Párovská, Nitra 2 0 3 2 7
Bence Ferenczi 3. G. H. Selyeho, Komárno 6 0 0 1 7
Patrik Hrubý 4. G. Golianova, Nitra 6 0 0 1 7
Adam Lenčéš 3. G. J. Fándlyho, Šaľa 6 0 0 1 7
Agáta Tomanová 3. G. sv. Cyrila a Metoda, Nitra 6 0 0 1 7
Oliver Urdzik 3. G. Golianova, Nitra 6 1 0 0 7
28. Richard Prček 4. G. Golianova, Nitra 6 0 0 0 6
29. Richard Cserman 3. G. Mládežnícka, Šahy 3 0 0 1 4
Samuel Hlavatý 4. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 3 0 0 1 4
Ronja Novosádová 3. G. A. Vrábla, Levice 2 0 0 2 4
Samuel Ondroš 3. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 3 0 0 1 4
Samuel Šmátrala 4. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 2 0 1 1 4
Eszter Tünde Vitálos 4. G. H. Selyeho, Komárno 3 0 1 0 4
35. Tomáš Slávik 3. G. 17. novembra, Topoľčany 2 0 0 1 3
36. Krisztián Komlósi 4. G. H. Selyeho, Komárno 2 0 0 0 2