logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓                  ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY       ✓   ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR       ✓   ✓   ✓      
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
kategória:
A
B
C
Z9
 

krajské kolo, kategória C, kraj Nitra (adresa na zdieľanie: )
(9. 4. 2024)

menoročník, škola1.2.3.4.tútor
úspešní riešitelia
1. András Szabó 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 6 3 3 18 Emőke Bukor
Richard Jonáš Zach 1. G. Párovská, Nitra 6 6 1 5 18 Filip Vančo
3. Gábor Papp 1. Cirkevné gymn. F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy 6 6 1 4 17 József Szoldatics
Andrej Sitár 1. G. Golianova, Nitra 6 6 0 5 17 Erika Miková, Jana Pechová
5. Jozef Chlapečka 1. G. Párovská, Nitra 6 6 2 2 16 Filip Vančo
Bence Palugyai 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 6 0 4 16 Emőke Bukor
7. Dominik Ďurák 1. G. 17. novembra, Topoľčany 6 6 1 2 15 Lucia Lojková
8. Zoltán Dániel Molnár 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 6 0 2 14 Szilvia Horváth Fél, Emőke Bukor
Natan Lacsný 1. G. Párovská, Nitra 1 6 2 5 14 Filip Vančo
Jázmin Rasztgyörgy 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 4 0 4 14 Emőke Bukor
Júlia Vojtechová 1. G. Golianova, Nitra 5 4 0 5 14 Erika Miková, Jana Pechová
12. Boglárka Bara 9. ZŠ M. Jókaiho s VJM, Komárno 6 6 0 0 12 Mikuláš Hübsch
Adam Pusztai 1. G. A. Vrábla, Levice 6 5 1 0 12 Ivana Pripková
Anna Vörös 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 6 0 0 12 Zuzana Záhorszká
15. Dávid Mátel 1. G. sv. Cyrila a Metoda, Nitra 6 5 0 0 11 Ján Šunderlík
16. Volodymir Cherkes 1. G. Školská, Vráble 1 6 1 2 10 Anna Uhríková
Dominika Klučka 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 0 0 4 10 Emőke Bukor
ostatní riešitelia
18. Maxim Kopčan 1. G. Golianova, Nitra 6 0 1 2 9
Hana Strenková 1. G. Párovská, Nitra 6 0 1 2 9
Šimon Zeman 1. G. Golianova, Nitra 6 0 1 2 9
21. Lea Barátová 1. G. Golianova, Nitra 2 0 0 6 8
Barbora Bokorová 1. G. Párovská, Nitra 4 0 1 3 8
23. Jakub Kováč 1. SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Nitra 1 6 0 0 7
DávidRafael Pathó 1. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 2 5 0 0 7
25. Viliam Földeši 1. G. Golianova, Nitra 0 0 6 0 6
Dávid Palugyai 1. G. H. Selyeho, Komárno 6 0 0 0 6
27. Kyryl Hotovskyi 1. G. Mládežnícka, Šahy 0 0 0 4 4
28. Nina Tonkovičová 1. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 3 0 0 0 3
29. Peter Csikós 1. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 0 0 0 2 2
Adam Flimel 1. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 1 0 1 0 2
Mark Evgenovych Shapovalov 1. G. Mládežnícka, Šahy 0 0 0 2 2
32. Jakub Guľaš 1. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 0 0 0 0 0
Henrieta Horváthová 1. G. J. Kráľa, Zlaté Moravce 0 0 0 0 0
Jakub Sloboda 1. G. sv. Cyrila a Metoda, Nitra 0 0 0 0 0
Nina Šmátralová 1. Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského, Nitra 0 0 0 0 0