logo
nie ste prihlásený
prihlásiť
výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
61. ročník
2011/2012
62. ročník
2012/2013
63. ročník
2013/2014
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (61.8%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB       ✓                
BR                         
BS                         
DT                         
KA                         
LC                         
PT                         
RA                         
RS                         
VK                         
ZC                         
ZH                         
ZV                         
KE GL       ✓   ✓   ✓      
KE I                         
KE II                         
KE III                         
KE IV                         
KS                         
MI       ✓   ✓   ✓      
RV       ✓   ✓   ✓      
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓                  ✓ 
TV  ✓                  ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV                         
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓                  ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML                         
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓                  ✓ 
IL  ✓                  ✓ 
MY                         
NM  ✓                  ✓ 
PB  ✓                  ✓ 
PD  ✓                  ✓ 
PE  ✓                  ✓ 
PU  ✓                  ✓ 
TN  ✓                  ✓ 
TT DS                         
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓                  ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 70. ročník (školský rok 2020/2021)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
CPSJ
CPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
kategória:
A
B
C
Z9
 

krajské kolo, kategória Z9, kraj Trnava (adresa na zdieľanie: )
(16. 3. 2021)

menoročník, škola1.2.3.4.tútor
úspešní riešitelia
1. Tomáš Studenič 9. G. F. V. Sasinka, Skalica 6 6 6 2 20 Marek Žilinek
2. Valéria Brunčáková 9. G. I. Kupca, Hlohovec 6 6 6 1 19 Valéria Brunčáková
Katarína Minarovská 9. G. I. Kupca, Hlohovec 6 6 6 1 19 Valéria Brunčáková
4. Joel Danter 9. ZŠ G. Szabóa s VJM, Dunajská Streda 3 6 6 2 17 Silvia Kiss
5. Zuzana Funková 9. ZŠ Komenského, Senica 5 6 5 0 16 Monika Kotvanová
6. Ondrej Haršány 9. G. A. Merici, Trnava 3 6 6 - 15 Lucia Bubánová
Barnabás Kovács 9. ZŠ I. Széchenyiho s VJM, Horné Saliby 6 6 3 0 15 Beáta Molnár
Kristóf Szőcs 9. G. Z. Kodálya, Galanta 6 6 1 2 15 Zsuzsa Takács
9. Adam Ágh 9. G. I. Kupca, Hlohovec 6 6 0 0 12 Valéria Brunčáková
Tereza Bohunčáková 9. ZŠ Brezová, Piešťany 6 6 0 0 12
Anna Kerek 9. ZŠ M. Borsosa s VJM, Veľké Úľany 0 6 4 2 12 Alexander Petres
Karin Kubová 9. Súkromná ZŠ Gorkého, Skalica 3 6 3 0 12
Simona Kusá 9. ZŠ Mojmírova, Piešťany 6 6 0 0 12
ostatní riešitelia
14. Ádám Katona 9. ZŠ S. Petőfiho s VJM, Sládkovičovo 1 6 3 0 10
Michal Maniaček 9. G. M. R. Štefánika, Šamorín 3 6 0 1 10
16. Barbara Birošová 9. G. M. R. Štefánika, Šamorín 3 6 0 0 9
Ján Maniaček 9. G. M. R. Štefánika, Šamorín 3 6 0 0 9
18. Michal Marek Fano 9. G. I. Kupca, Hlohovec 0 6 2 - 8
19. Martin Klementis 9. G. V. Mihálika, Sereď 1 6 0 0 7
20. Michaela Čárska 9. ZŠ Bananská, Banka 6 0 0 0 6
Martin Dudaš 9. ZŠ Andreja Kubinu, Trnava - 6 0 - 6
Alex Oravec 9. ZŠ Brezová, Piešťany 3 1 2 0 6
Markus Šuliman 9. G. I. Kupca, Hlohovec 0 6 0 - 6
Lenka Vajsová 9. ZŠ Dechtice - 6 0 - 6
25. Lilla Kerek 9. ZŠ M. Borsosa s VJM, Veľké Úľany 4 1 - - 5
Matej Kubranský 9. G. P. de Coubertina, Piešťany 1 1 3 0 5
Eva Valovičová 9. ZŠ J. Fándlyho, Sereď 1 0 2 2 5
28. Juraj Kubačka 9. ZŠ Brezová, Piešťany 2 0 2 - 4
Juraj Kyseľ 9. G. V. Mihálika, Sereď - 3 1 - 4
Peter Štubňa 9. G. P. de Coubertina, Piešťany 3 0 1 0 4
31. Matej Tarana 9. ZŠ Brezová, Piešťany 1 1 1 0 3
32. Ádám Koleszár 9. ZŠ M. Korvína s VJM, Šamorín 1 1 0 0 2
Monika Minarčíková 9. ZŠ A. Felcána, Hlohovec 1 0 1 0 2
Zoja Mlynáriková 9. G. P. de Coubertina, Piešťany 0 1 1 0 2
Elena Mračnová 9. ZŠ M. R. Štefánika, Piešťany 2 0 0 0 2
36. Lucia Goceliaková 9. ZŠ Koperníkova, Hlohovec 1 0 0 0 1
Daniel Dyonýz Szabó 9. ZŠ Hlavná, Pusté Úľany 1 0 0 - 1
38. Eszter Ciordas 9. ZŠ M. Korvína s VJM, Šamorín 0 0 0 0 0
Jaroslav Jasovský 9. ZŠ Hlavná, Pusté Úľany 0 0 0 0 0
Samuel Műller 9. G. J. Hollého, Trnava 0 0 0 0 0