logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓                  ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY       ✓   ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR       ✓   ✓   ✓      
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
kategória:
A
B
C
Z9
 

krajské kolo, kategória C, kraj Žilina (adresa na zdieľanie: )
(9. 4. 2024)

menoročník, škola1.2.3.4.tútor
úspešní riešitelia
1. Alena Bálintová 1. Bilingválne gymn. M. Hodžu, Sučany 6 6 6 6 24 Jaroslava Lamošová
2. Patrik Franek 9. G. sv. Františka z Assisi, Žilina 6 6 6 5 23 Marcela Pekárová
3. Peter Lukáčik 1. G. Veľká okružná, Žilina 6 6 0 2 14 Silvia Ftorková
4. Tomáš Kubík 1. G. Veľká okružná, Žilina 6 6 0 0 12 Silvia Ftorková
Matej Ľachký 1. Bilingválne gymn. M. Hodžu, Sučany 6 6 0 0 12 Jaroslava Lamošová
Christian Petráš 1. G. J. Lettricha, Martin 6 4 0 2 12 Jana Tomaškinová
Niko Staš 1. G. P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín 6 6 0 0 12 Gabriela Pilková
Richard Suďa 1. G. Varšavská cesta, Žilina 6 6 0 0 12 Janka Pieronová
Miriam Šichtová 1. G. J. Lettricha, Martin 6 6 0 0 12 Jana Tomaškinová
Ondrej Tóth 1. SPŠ informačných technológií, Kysucké Nové Mesto 6 6 0 0 12 Jana Holešová
11. Dávid Lučivňák 1. G. Veľká okružná, Žilina 6 0 1 4 11 Silvia Ftorková
Ladislav Murín 1. G. A. Bernoláka, Námestovo 5 6 0 0 11 Janka Březíková
Matej Topor 1. G. J. M. Hurbana, Čadca 5 6 0 0 11 Jaroslav Baričák
Šimon Vaškovič 1. G. Hlinská, Žilina 6 5 0 0 11 Andrea Bednárová
15. Adela Najdeková 1. G. J. M. Hurbana, Čadca 3 6 1 0 10 Jaroslav Baričák
ostatní riešitelia
16. Barbora Cimráková 1. Bilingválne gymn. M. Hodžu, Sučany 3 6 0 0 9 Jaroslava Lamošová
Samuel Gomola 1. G. J. Lettricha, Martin 4 5 0 0 9 Jana Tomaškinová
18. Tomáš Ovsianka 1. Bilingválne gymn. T. Ružičku, Žilina 2 6 0 0 8 Nada Popović, Renaud Lemblé
19. Barbora Hrubjáková 1. G. A. Bernoláka, Námestovo 5 0 0 2 7 Janka Březíková
Jakub Kulla 1. G. J. M. Hurbana, Čadca 2 5 0 0 7 Jaroslav Baričák
Michal Lazík 1. G. Š. Moyzesa, Ružomberok 6 0 0 1 7 Miroslav Krajník
Sofia Penjaková 1. G. Š. Moyzesa, Ružomberok 6 0 0 1 7 Miroslav Krajník
Tomáš Vicáň 1. G. P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín 2 5 0 0 7 Gabriela Pilková
24. Natália Ferenčáková 1. Bilingválne gymn. M. Hodžu, Sučany 0 5 1 0 6 Jaroslava Lamošová
25. Ľubomír Ondrášek 1. G. Jesenského, Kysucké Nové Mesto 4 0 0 0 4 Michaela Poljaková
Ivana Pukajová 1. G. P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín 4 0 0 0 4 Gabriela Pilková
Patrik Remenec 1. G. Hlinská, Žilina 2 1 1 0 4 Andrea Bednárová
28. Júlia Valachová 1. G. Štefánikova, Bytča 3 0 0 0 3 Renáta Kotúčková
29. Natanael Lauko 1. G. M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš 2 0 0 0 2 Anna Žiaková
30. Daria Konstantynova 1. G. Š. Moyzesa, Ružomberok 1 0 0 0 1 Miroslav Krajník
Ivan Martiška 1. G. Jesenského, Kysucké Nové Mesto 1 0 0 0 1 Michaela Poljaková
32. Adam Janík 1. G. J. M. Hurbana, Čadca 0 0 0 0 0 Jaroslav Baričák
Ondrej Škuláň 1. G. Štefánikova, Bytča 0 0 0 0 0 Renáta Kotúčková