logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2022
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
63. ročník
2013/2014
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓                
BB  ✓                
KE  ✓                
NR  ✓                
PO  ✓                
TN  ✓                
TT  ✓                
ZA  ✓                

okresné kolá (14.9%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓                  ✓ 
BA II  ✓                  ✓ 
BA III  ✓                  ✓ 
BA IV  ✓                  ✓ 
BA V  ✓                  ✓ 
MA                         
PK  ✓                  ✓ 
SC  ✓                  ✓ 
BB BB  ✓                  ✓ 
BR                         
BS                         
DT                         
KA                         
LC                         
PT                         
RA                         
RS                         
VK                         
ZC                         
ZH                         
ZV                         
KE GL  ✓                  ✓ 
KE I  ✓                  ✓ 
KE II  ✓                  ✓ 
KE III  ✓                  ✓ 
KE IV  ✓                  ✓ 
KS  ✓                  ✓ 
MI  ✓                  ✓ 
RV  ✓                  ✓ 
SN  ✓                  ✓ 
SO  ✓                  ✓ 
TV  ✓                  ✓ 
NR KN  ✓                  ✓ 
LV                         
NR                         
NZ                         
SA                         
TO                         
ZM                         
PO BJ                         
HE                         
KK                         
LE                         
ML                         
PO                         
PP                         
SB                         
SK                         
SL                         
SP                         
SV                         
VT                         
TN BN  ✓                  ✓ 
IL  ✓                  ✓ 
MY                      ✓ 
NM  ✓                  ✓ 
PB  ✓                  ✓ 
PD  ✓                  ✓ 
PE  ✓                  ✓ 
PU  ✓                  ✓ 
TN  ✓                  ✓ 
TT DS                         
GA                         
HC                         
PN                         
SE                         
SI                         
TT                         
ZA BY                         
CA                         
DK                         
KM                         
LM                         
MT                         
NO                         
RK                         
TR  ✓                  ✓ 
TS                         
ZA                         
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 72. ročník (školský rok 2022/2023)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
GL
KE I
KE II
KE III
KE IV
KS
MI
RV
SN
SO
TV
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z5, kraj Košice, okres Košice I (adresa na zdieľanie: )
(25. 1. 2023)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Alex Matyšák ZŠ, Park Angelinum 8, Košice 6 5 6 17 Nikola Kurucová
2. Soňa Kováčiková ZŠ Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 6, Košice, 041 74 6 4 6 16 Szilvia Kekeňák
Oliver Skalický ZŠ, Polianska 1, 040 01 Košice 6 4 6 16 Mgr. Anna Behunová
Máté Vistan ZŠ Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 6, Košice, 041 74 4 6 6 16 Szilvia Kekeňák
5. Kristína Komárová ZŠ s MŠ, Želiarska 4 5 4 6 15 Mgr. Ján Čura
6. Patrícia Pčolová ZŠ Belehradská 21, Košice 6 2 6 14 Viktória Kajlová
7. Zara Čižmárová Súkromná ZŠ Didacticus, Súkromná ZŠ, Palackého 14, Košice 4 4 5 13 Soňa Ivánová
Svetoslav Dzúr ZŠ, Polianska 1, 040 01 Košice 6 5 2 13 Mgr. Anna Behunová
Eliška Kamenská ZŠ Tomášikova 31, Košice 5 2 6 13 Z.Zádoriová
Martin Ondko ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice 5 4 4 13 Michala Hanselová Hanušinová
Tomáš Sajko ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice 5 2 6 13 Kornélia Szabóová
12. Zara Kuliková Súkromná ZŠ Didacticus, Súkromná ZŠ, Palackého 14, Košice 3 6 3 12 Soňa Ivánová
Simona Tresová ZŠ, Bruselská 18, Košice 6 2 4 12 Monika Mattová
Nikola Vargovičová ZŠ, Bruselská 18, Košice 6 0 6 12 Monika Mattová
15. Tomáš Budaj ZŠ, Park Angelinum 8, Košice 5 0 6 11 Lenka Kontroš Volčková
Matúš Hubaľ ZŠ s MŠ, Masarykova 19/A, 040 01 Košice 5 2 4 11 Mgr. Tatiana Hajduková
Slávka Humeníková ZŠ s MŠ, Masarykova 19/A, 040 01 Košice 5 2 4 11 Mgr. Tatiana Hajduková
Diana Kosturová ZŠ Tomášikova 31, Košice 5 0 6 11 Z.Zádoriová
Dorota Kunová ZŠ s MŠ, Želiarska 4 3 2 6 11 Mgr. Ján Čura
Richard Matyšák ZŠ, Park Angelinum 8, Košice 4 2 5 11 NikolaKurucová
21. Edit Cehelská ZŠ Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 6, Košice, 041 74 0 5 5 10 Edita Lejková
Šimon Gallo ZŠ, Hroncova 23, 040 01 Košice 5 2 3 10 Marta Harviľaková Mikuľaková
23. Natália Antalíková ZŠ, Park Angelinum 8, Košice 1 6 2 9 Lenka Kontroš Volčková
Hana Lascsáková ZŠ, Hroncova 23, 040 01 Košice 6 2 1 9 Lucia Németová
ostatní riešitelia
25. Barbora Benikovská Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice 6 2 0 8 Vlasta Tarnociová
Olívia Magic Súkromná ZŠ Didacticus, Súkromná ZŠ, Palackého 14, Košice 5 0 3 8 Soňa Ivánová
Sára Majerčáková ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice 2 0 6 8 Michala Hanselová Hanušinová
Veronika Mišaneková ZŠ s MŠ, Želiarska 4 3 0 5 8 Mgr. Ján Čura
29. Ondrej Michal Eperješi ZŠ s MŠ, Želiarska 4 0 2 5 7 Mgr. Ján Čura
Ivana Jančušová ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice 3 2 2 7 Michala Hanselová Hanušinová
Miriam Petrušková Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice 3 2 2 7 Vlasta Tarnociová
32. Brian Benco ZŠ, Bruselská 18, Košice 0 4 2 6 Monika Mattová
Lilly Ella Héželová ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice 3 2 1 6 Michala Hanselová Hanušinová
Ema Zálomová Súkromná ZŠ Didacticus, Súkromná ZŠ, Palackého 14, Košice 0 2 4 6 Soňa Ivánová
Liliana Žatková ZŠ Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 6, Košice, 041 74 0 2 4 6 Edita Lejková
36. Dávid Ján Huďa Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice 0 2 3 5 Vlasta Tarnociová
Sabina Svobodová Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice 3 2 0 5 Vlasta Tarnociová
38. Martin Komora ZŠ Tomášikova 31, Košice 3 0 1 4 M.Székelyová
39. Ema Koribaničová ZŠ Tomášikova 31, Košice 0 2 0 2 Z.Zádoriová