logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2022
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
63. ročník
2013/2014
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓                
BB  ✓                
KE  ✓                
NR  ✓                
PO  ✓                
TN  ✓                
TT  ✓                
ZA  ✓                

okresné kolá (14.9%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓                  ✓ 
BA II  ✓                  ✓ 
BA III  ✓                  ✓ 
BA IV  ✓                  ✓ 
BA V  ✓                  ✓ 
MA                         
PK  ✓                  ✓ 
SC  ✓                  ✓ 
BB BB  ✓                  ✓ 
BR                         
BS                         
DT                         
KA                         
LC                         
PT                         
RA                         
RS                         
VK                         
ZC                         
ZH                         
ZV                         
KE GL  ✓                  ✓ 
KE I  ✓                  ✓ 
KE II  ✓                  ✓ 
KE III  ✓                  ✓ 
KE IV  ✓                  ✓ 
KS  ✓                  ✓ 
MI  ✓                  ✓ 
RV  ✓                  ✓ 
SN  ✓                  ✓ 
SO  ✓                  ✓ 
TV  ✓                  ✓ 
NR KN  ✓                  ✓ 
LV                         
NR                         
NZ                         
SA                         
TO                         
ZM                         
PO BJ                         
HE                         
KK                         
LE                         
ML                         
PO                         
PP                         
SB                         
SK                         
SL                         
SP                         
SV                         
VT                         
TN BN  ✓                  ✓ 
IL  ✓                  ✓ 
MY                      ✓ 
NM  ✓                  ✓ 
PB  ✓                  ✓ 
PD  ✓                  ✓ 
PE  ✓                  ✓ 
PU  ✓                  ✓ 
TN  ✓                  ✓ 
TT DS                         
GA                         
HC                         
PN                         
SE                         
SI                         
TT                         
ZA BY                         
CA                         
DK                         
KM                         
LM                         
MT                         
NO                         
RK                         
TR  ✓                  ✓ 
TS                         
ZA                         
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 72. ročník (školský rok 2022/2023)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
GL
KE I
KE II
KE III
KE IV
KS
MI
RV
SN
SO
TV
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z5, kraj Košice, okres Michalovce (adresa na zdieľanie: )
(25. 1. 2023)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Pavol Fejko ZŠ s MŠ, Zalužice 450 6 2 6 14 Jana Macková
Dorota Klčová ZŠ, Okružná 17, Michalovce 6 2 6 14 Dáša Marcinčáková
Simon Smoliga ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce 6 2 6 14 Jana Faltusová
Matúš Szabo ZŠ, J.A.Komenského 1, Michalovce 6 2 6 14 Miroslav Džad
5. Klára Marie Husárová ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce 6 2 5 13 Jana Sýkorová
Adam Pangrác ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce 6 2 5 13 Jana Sýkorová
Samuel Rusňák ZŠ, J. Švermu 6, 07101 Michalovce 4 4 5 13 Mgr. Vladimíra Pavlíková
8. Róbert Eľko ZŠ s MŠ, Tušická Nová Ves 64 6 2 4 12 Slávka Hlebašková
Jakub Novák ZŠ P. Horova, Ul. kpt Nálepku 16, 071 01 Michalovce 6 2 4 12 Mgr. Ľubica Saloková
Marek Saloň Cirkevná ZŠ sv. Michala Michalovce, Volgogradská 2, Michalovce 6 2 4 12 Mgr. Mária Sibalová
11. Viliam Farkaš ZŠ, Okružná 17, Michalovce 5 0 6 11 Dáša Marcinčáková
Teodor Tiža ZŠ, Okružná 17, Michalovce 6 2 3 11 Dáša Marcinčáková
Nikola Urbanová ZŠ Krymská 5 Michalovce, Adresa školy: Krymská 5, 071 01 Michalovce 6 2 3 11 Mgr. Zuzana Bovanová
Jakub Vetrák ZŠ s MŠ, Zalužice 450 6 3 2 11 Jana Macková
15. Adrián Andrašov ZŠ Krymská 5 Michalovce, Adresa školy: Krymská 5, 071 01 Michalovce 6 0 4 10 Mgr. Anna Hrehovčíková
Jakub Kaščák ZŠ, Okružná 17, Michalovce 6 2 2 10 Dáša Marcinčáková
17. Lenka Bačová ZŠ, J. Švermu 6, 07101 Michalovce 3 0 6 9 Mgr. Vladimíra Pavlíková
Matej Paterna ZŠ s MŠ Františka Jozefa Fugu, 072 31 Vinné 4 2 3 9 Mgr. Beáta Pencáková
Adam Zupko ZŠ s MŠ, Zalužice 450 4 2 3 9 Jana Macková
ostatní riešitelia
20. Adam Decha ZŠ, J. Švermu 6, 07101 Michalovce 6 0 2 8 Mgr. Vladimíra Pavlíková
Fanni Lizák Dobó István Alapiskola - ZŠ Istvána Dobóa s VJM, Veľké Slemence 18 - Nagyszelmenc 6 2 0 8 Mgr.Aneta Karnayová
M. M. ZŠ, Okružná 17, Michalovce 6 2 0 8 Dáša Marcinčáková
Jakub Ondila ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce 6 2 0 8 Jana Sýkorová
24. Jakub Lechman ZŠ, Školská 2, Michalovce 6 0 1 7 Katarína Midlíková
25. Stella Hajdučková ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce 6 0 0 6 Jana Sýkorová
Orsolya Jónášová Dobó István Alapiskola - ZŠ Istvána Dobóa s VJM, Veľké Slemence 18 - Nagyszelmenc 6 0 0 6 Mgr.Aneta Karnayová
Jakub Pulčár ZŠ, Okružná 17, Michalovce 6 0 0 6 Dáša Marcinčáková
28. Martin Božok ZŠ Krymská 5 Michalovce, Adresa školy: Krymská 5, 071 01 Michalovce 5 0 0 5 Mgr. Anna Hrehovčíková
Katarína Jenčíková ZŠ s MŠ, Zalužice 450 0 0 5 5 Jana Macková
30. Samuel Agárdi ZŠ P.O.Hviezdoslava, Sídl. P.o. Hviezdoslava 43, 079 01 Veľké Kapušany 0 0 3 3 Krajníková Annamária
Sofie Elize Mondoková ZŠ, J.A.Komenského 1, Michalovce 2 0 1 3 Miroslav Džad
32. Juraj Midlík ZŠ, Školská 2, Michalovce 0 2 0 2 Katarína Midlíková
Tomas Tirpák ZŠ, Školská 2, Michalovce 0 2 0 2 Katarína Midlíková
Matúš Urik ZŠ P.O.Hviezdoslava, Sídl. P.o. Hviezdoslava 43, 079 01 Veľké Kapušany 2 0 0 2 Simona Dobó
35. Radoslav Hanuliak ZŠ, J. Švermu 6, 07101 Michalovce 1 0 0 1 Mgr. Vladimíra Pavlíková
36. Peter Keil ZŠ Mierová 1 Strážske, Mierová 1, 072 22 Strážske 0 0 0 0 Mgr. Anna Jusková