logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓                  ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY       ✓   ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR       ✓   ✓   ✓      
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
GL
KE I
KE II
KE III
KE IV
KS
MI
RV
SN
SO
TV
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z5, kraj Košice, okres Michalovce (adresa na zdieľanie: )
(24. 1. 2024)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Hana Tačarová ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce 6 6 0 12 Daniela Drotárová
2. Martin Kudláč ZŠ, Okružná 17, Michalovce 4 6 0 10 Sidónia Tomášová Czetöová
3. Leonard Kakoš ZŠ Mierová 1 Strážske, Mierová 1, 072 22 Strážske 3 6 0 9 Ing. Jarmila Marcinová
Simona Tkáčová ZŠ, Ul. J. Švermu 6, Michalovce 3 6 0 9 Viera Kramáreková
ostatní riešitelia
5. Robert Halász ZŠ P.O.Hviezdoslava, Sídl. P.O. Hviezdoslava 43, 079 01 Veľké Kapušany 1 6 0 7 Annamária Krajníková
Peter Kočiš Cirkevná ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM Vojany, Elektrárenská 319/6 1 6 0 7 Sarolta Kraus Rebres
7. Lilien Andrejčiková ZŠ P.O.Hviezdoslava, Sídl. P.O. Hviezdoslava 43, 079 01 Veľké Kapušany 0 6 0 6 Čižmárová Lýdia
Žofia Csabalová ZŠ P.O.Hviezdoslava, Sídl. P.O. Hviezdoslava 43, 079 01 Veľké Kapušany 0 6 0 6 Čižmárová Lýdia
Jana Dorčáková ZŠ, Okružná 17, Michalovce 0 0 6 6 Sidónia Tomášová Czetöová
Adam Kaločay ZŠ, Školská 2, 071 01 Michalovce, Michalovce 1 0 6 0 6 Vladimír Oklamčák
Rebeka Karnay Dobó István Alapiskola - ZŠ Istvána Dobóa s VJM, Veľké Slemence 18 - Nagyszelmenc 0 6 0 6 Aneta Karnayová
Daniel Katriňák ZŠ P.O.Hviezdoslava, Sídl. P.O. Hviezdoslava 43, 079 01 Veľké Kapušany 0 6 0 6 Annamária Krajníková
Mathias Pavlov ZŠ, Ul. J. Švermu 6, Michalovce 0 6 0 6 Viera Kramáreková
Anna Léna Révész Dobó István Alapiskola - ZŠ Istvána Dobóa s VJM, Veľké Slemence 18 - Nagyszelmenc 0 6 0 6 Aneta Karnayová
Sebastián Serdy ZŠ Krymská 5 Michalovce, Krymská 5 0 6 0 6 Zuzana Bovanová
Linda Smreková ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce 0 6 0 6 Mária Vanšovská
Adam Šponták ZŠ, Jána A. Komenského 1, Michalovce 0 6 0 6 PaedDr. Ľubica Šaffová
Peter Valach Cirkevná ZŠ sv. Michala Michalovce, Volgogradská 2, Michalovce 0 6 0 6 Martin Saloň
Vanesa Vargová ZŠ, Okružná 17, Michalovce 0 6 0 6 Sidónia Tomášová Czetöová
20. Patrik Krajník Elokované pracovisko, Komenského 36, Veľké Kapušany, ako súčasť Základnej školy Jánosa Erdélyiho s VJM - Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos 0 3 0 3 Dénes Szomráki
21. Laura Geročová ZŠ, Školská 2, 071 01 Michalovce, Michalovce 1 0 2 0 2 Katarína Kamasová
Stefan Yuriyovich Korsak ZŠ, Ul. J. Švermu 6, Michalovce 0 2 0 2 Viera Kramáreková
Matej Kostrej ZŠ, Ul. J. Švermu 6, Michalovce 0 2 0 2 Viera Kramáreková
Adam Nunhart ZŠ, Okružná 17, Michalovce 0 2 0 2 Sidónia Tomášová Czetöová
25. Hugo Horák Elokované pracovisko, Komenského 36, Veľké Kapušany, ako súčasť Základnej školy Jánosa Erdélyiho s VJM - Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos 0 1 0 1 Dénes Szomráki
Martin Chládek ZŠ, Okružná 17, Michalovce 0 0 1 1 Sidónia Tomášová Czetöová
27. Tamara Hakošová ZŠ Mierová 1 Strážske, Mierová 1, 072 22 Strážske 0 0 0 0 Ing. Jarmila Marcinová
Simon Ščobik ZŠ, Okružná 17, Michalovce 0 0 0 0 Sidónia Tomášová Czetöová
Olívia Turcovská ZŠ, Jána A. Komenského 1, Michalovce 0 0 0 0 PaedDr. Ľubica Šaffová