logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓                  ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY       ✓   ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR       ✓   ✓   ✓      
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
GL
KE I
KE II
KE III
KE IV
KS
MI
RV
SN
SO
TV
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z7, kraj Košice, okres Michalovce (adresa na zdieľanie: )
(3. 4. 2024)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Timotej Ohriska ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce 6 3 6 15 Mária Vanšovská
Šimon Pastír ZŠ, Okružná 17, Michalovce 5 4 6 15 Mgr. Daša Marcinčáková
3. Laura Karpáčová ZŠ, Okružná 17, Michalovce 6 2 6 14 Mgr. Daša Marcinčáková
Sára Vargová ZŠ, Ul. J. Švermu 6, Michalovce 6 2 6 14 Mgr. Ľudmila Bertičová
5. Kristián Bodnár Gymn., Ľudovíta Štúra 26, Michalovce 5 2 6 13 Mgr. Ľubomír Horváth
Alexandra Smreková ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce 6 1 6 13 Mária Vanšovská
7. Natália Jusková ZŠ P. Horova, Ul. kpt Nálepku 16, 071 01 Michalovce 5 2 4 11 RNDr. Eva Ciglianová
Jozef Šuták ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce 5 0 6 11 Dominika Horňáková
Miriam Vargová ZŠ, Okružná 17, Michalovce 3 2 6 11 Mgr. Daša Marcinčáková
10. Terézia Dzuňová ZŠ, Ul. J. Švermu 6, Michalovce 4 0 6 10 Mgr. Ľudmila Bertičová
11. Kristína Fedorčáková ZŠ Krymská 5 Michalovce, Krymská 5 4 0 5 9 Mgr. Anna Hrehovčíková
ostatní riešitelia
12. Tomáš Dzuňo ZŠ, Ul. J. Švermu 6, Michalovce 6 0 2 8 Mgr. Ľudmila Bertičová
Marek Olexa ZŠ, Rakovec nad Ondavou 2, 072 03 3 0 5 8 Daša Senajová
14. Damián Lazur ZŠ, Okružná 17, Michalovce 6 1 0 7 Mgr. Daša Marcinčáková
Miroslav Sabo ZŠ Mierová 1 Strážske, Mierová 1, 072 22 Strážske 6 0 1 7 Mgr. Anna Jusková
Michal Šperňák ZŠ s MŠ Františka Jozefa Fugu, 072 31 Vinné 6 0 1 7 Martin Balejčík
17. Richard Gere ZŠ P.O.Hviezdoslava, Sídl. P.O. Hviezdoslava 43, 079 01 Veľké Kapušany 4 0 2 6 Lýdia Čižmárová
18. Radoslav Hajduk ZŠ s MŠ, Zalužice 450 5 0 0 5 Jana Macková
Adam Homa ZŠ, Školská 2, 071 01 Michalovce, Michalovce 1 5 0 0 5 Katarína Kamasová
20. Martin Popadič ZŠ Krymská 5 Michalovce, Krymská 5 3 0 1 4 Mgr. Anna Hrehovčíková
21. Ján Elek ZŠ Mierová 1 Strážske, Mierová 1, 072 22 Strážske 2 0 1 3 Mgr. Anna Jusková
Adam Hreha Gymn., Ľudovíta Štúra 26, Michalovce 3 0 0 3 Mgr. Ľubomír Horváth
Gréta Kelöcsiová Dobó István Alapiskola - ZŠ Istvána Dobóa s VJM, Veľké Slemence 18 - Nagyszelmenc 3 0 0 3 Aneta Karnayová
Lilla Annabela Zdibák ZŠ Jánosa Erdélyiho s VJM, Fábryho 36, 079 01 Veľké Kapušany 3 0 0 3 Mgr. Henrieta Bodnár
25. Áron Kanóc ZŠ Jánosa Erdélyiho s VJM, Fábryho 36, 079 01 Veľké Kapušany 2 0 0 2 Mgr. Szomráki Dénes