logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓                  ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY       ✓   ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR       ✓   ✓   ✓      
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
KN
LV
NR
NZ
SA
TO
ZM
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z6, kraj Nitra, okres Komárno (adresa na zdieľanie: )
(3. 4. 2024)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Arnold Kis ZŠ Józsefa Kovátsa s vyuovacím jazykom maďarským Bátorove Kosihy, Hlavná č.889, 946 34 Bátorove Kosihy 5 6 5 16 Judit Dolník
2. Liliana Deminger ZŠ,Ul. pohraničná 9, Komárno 6 5 3 14 Katarína Pospíšilová
3. Stavrula Baštrnáková ZŠ Jána Amosa Komenského, Komenského 3, Komárno 4 6 3 13 Annamária Erdélyiová
4. Adrián Csápai ZŠ s VJM - Alapiskola Sokolce, Hlavná 27 0 6 5 11 Barnabás Bajcsi
Márton Molnár Gymn. Hansa Selyeho s VJM - Selye János Gimnázium, Komárno - Komárom 0 5 6 11 Szilvia Horváth Fél
6. Alexander Barkóci Gymn. Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno 6 0 3 9 Ingrid Keťková
Ádám Horváth ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín - Tarczy Lajos Alapiskola Hetény, Školská 332, 946 31 Chotín, Chotin 3 0 6 9 János Kocsis
Boglárka Petra Papp ZŠ s VJM - Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady - Naszvad 2 6 1 9 Mgr. Melinda Miskolczi
Ármin Szabad Gymn. Hansa Selyeho s VJM - Selye János Gimnázium, Komárno - Komárom 4 5 0 9 Szilvia Horváth Fél
Nimród Szajko ZŠ s VJM - Alapiskola, Eötvösova 39., Komárno 5 4 0 9 Kornélia Szlanicska
Diana Vassová ZŠ s VJM - Alapiskola Sokolce, Hlavná 27 0 6 3 9 Barnabás Bajcsi
Gergely Žigó ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín - Tarczy Lajos Alapiskola Hetény, Školská 332, 946 31 Chotín, Chotin 1 3 5 9 János Kocsis
ostatní riešitelia
13. Dóra Blaško Gymn. Hansa Selyeho s VJM - Selye János Gimnázium, Komárno - Komárom 2 6 0 8 Szilvia Horváth Fél
14. Axel Kincer ZŠ, Rozmarínová ul. 1, Komárno 4 0 2 6 Mgr. Ľubica Kováčová
Máté Kurcsík ZŠ s VJM - Alapiskola, Eötvösova 39., Komárno 3 3 0 6 Kornélia Szlanicska
Anna Nyul ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM, Školská 22, 946 57 Svätý Peter 0 6 0 6 János Bukovszky
Ella Stredová ZŠ, Rozmarínová ul. 1, Komárno 6 0 0 6 Mgr. Ľubica Kováčová
18. Roman Bartoš Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda - ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7, 94701, Hurbanovo - Ógyalla 0 5 0 5 Gabriel Pál
Roland Belokostolský ZŠ s MŠ, Školská 89, 946 52 Imeľ 3 0 2 5 Klaudia Sporná
Daniela Ďuriková ZŠ Komenského č. 21, Nesvady 0 5 0 5 Mgr:Ladislav Sárai
Dávid Fekeč Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda - ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7, 94701, Hurbanovo - Ógyalla 2 0 3 5 Gabriel Pál
Dorka Janečková ZŠ, Nám.Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo 2 0 3 5 Mgr. Tomáš Kling
Lilien Riflík Cirkevná ZŠ s MŠ Panny Márie s VJM - Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda, Brnenské námestie15, Kolárovo - Gúta 2 3 0 5 Marta Őriová
Olivér Vasas ZŠ s VJM - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno - Komárom 0 4 1 5 Mgr. Zuzana Máziková
25. Lilien Gonosz ZŠ Józsefa Kovátsa s vyuovacím jazykom maďarským Bátorove Kosihy, Hlavná č.889, 946 34 Bátorove Kosihy 3 1 0 4 Judit Dolník
Dávid Klenkó ZŠ Józsefa Kovátsa s vyuovacím jazykom maďarským Bátorove Kosihy, Hlavná č.889, 946 34 Bátorove Kosihy 0 2 2 4 Judit Dolník
Lea Mulinková ZŠ,Ul. pohraničná 9, Komárno 0 4 0 4 Katarína Pospíšilová
Artem Yemelianchuk ZŠ, Rozmarínová ul. 1, Komárno 0 1 3 4 Mgr. Ľubica Kováčová
29. Dávid Beke ZŠ s VJM - Alapiskola, Eötvösova 39., Komárno 3 0 0 3 Kornélia Szlanicska
Réka Bognárová ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM Číčov - Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda, Hlavná 286/2 0 3 0 3 Terézia Buglos Bödők
Adam Jabcun Cirkevná ZŠ s MŠ Panny Márie s VJM - Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda, Brnenské námestie15, Kolárovo - Gúta 3 0 0 3 Marta Őriová
Michal Kecskés ZŠ, Nám.Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo 1 2 0 3 Mgr. Tomáš Kling
Alexa Marosi ZŠ M. Korvína s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo 0 0 3 3 Zsolt Máté
Huba Mészáros ZŠ Móra Jókaiho s VJM - Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2 - Béke u. 2., Komárno - Komárom 0 3 0 3 Monika Selčániová
Ármin Mohos ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín - Tarczy Lajos Alapiskola Hetény, Školská 332, 946 31 Chotín, Chotin 3 0 0 3 János Kocsis
Gergő Németh ZŠ s VJM - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno - Komárom 0 3 0 3 Mgr. Zuzana Máziková
37. Andor Balázs ZŠ M. Korvína s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo 0 2 0 2 Zsolt Máté
Franciska Dániel Gymn. Hansa Selyeho s VJM - Selye János Gimnázium, Komárno - Komárom 2 0 0 2 Szilvia Horváth Fél
Eszter Szépe Cirkevná ZŠ s MŠ Panny Márie s VJM - Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda, Brnenské námestie15, Kolárovo - Gúta 0 2 0 2 Marta Őriová
Daniel Tóth ZŠ, Rozmarínová ul. 1, Komárno 2 0 0 2 Mgr. Ľubica Kováčová
41. Zsófia Cséplő ZŠ Józsefa Kovátsa s vyuovacím jazykom maďarským Bátorove Kosihy, Hlavná č.889, 946 34 Bátorove Kosihy 1 0 0 1 Judit Dolník
András Attila Fekete ZŠ s VJM - Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady - Naszvad 0 1 0 1 Mgr. Melinda Miskolczi
Krisztián Fitos Cirkevná ZŠ s MŠ Panny Márie s VJM - Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda, Brnenské námestie15, Kolárovo - Gúta 0 1 0 1 Marta Őriová
Daniela Puťošová Gymn. Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno 0 1 0 1 Ingrid Keťková
45. Stela Ambrošová Gymn. Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno 0 0 0 0 Ingrid Keťková
Gellért Bergendi ZŠ s VJM - Alapiskola Sokolce, Hlavná 27 0 0 0 0 Barnabás Bajcsi
Balázs Szabó ZŠ M. Korvína s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo 0 0 0 0 Zsolt Máté
Tamás Szabó ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM Číčov - Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda, Hlavná 286/2 0 0 0 0 Terézia Buglos Bödők
Gergely Trenčík ZŠ Józsefa Kovátsa s vyuovacím jazykom maďarským Bátorove Kosihy, Hlavná č.889, 946 34 Bátorove Kosihy 0 0 0 0 Judit Dolník
Szófia Zsidek ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM, Školská 22, 946 57 Svätý Peter 0 0 0 0 János Bukovszky