logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓                  ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY       ✓   ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR       ✓   ✓   ✓      
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
KN
LV
NR
NZ
SA
TO
ZM
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z6, kraj Nitra, okres Levice (adresa na zdieľanie: )
(3. 4. 2024)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Timea Szabóová ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice 6 6 6 18 Ing. Miroslava Jánošová
2. Patrik Kmeťo Elokované pracovisko, Ul. M. R. Štefánika 67, Levice, ako súčasť Gymnázia Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice 6 5 6 17 Miriam Frajtová
3. Alexandra Slováková ZŠ Gyulu Juhásza s VJM - Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, 93401 Levice, Levice - Léva 4 6 5 15 Zsanett Líška
4. Eliška Havranová ZŠ, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice 6 4 2 12 Mgr. Miichaela Havranová
5. Tereza Drapčaťová Elokované pracovisko, Ul. M. R. Štefánika 67, Levice, ako súčasť Gymnázia Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice 3 6 2 11 Miriam Frajtová
ostatní riešitelia
6. Anna Micsová ZŠ Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy 6 1 1 8 Mgr. Roman Slušný
7. Peter Daru ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice 2 0 5 7 RNDr. Miroslav Belák
Jakub Gatial ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice 1 6 0 7 Ing. Miroslava Jánošová
Levente Molnár Cirkevná ZŠ s MŠ s VJM - Egyházi alapiskola és óvoda, 935 64 Keť č. 218 4 1 2 7 Mgr. Árpád Hajdú
10. Matej Kraus ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice 6 0 0 6 Mgr. Lucia Uhliarová
11. Jana Ďurovská ZŠ, Školská 9, Tlmače 2 3 0 5 Mgr. Veronika Árendášová
Peter Mederly ZŠ Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice 0 5 0 5 Mgr. Marianna Sedliaková
Tomáš Palášti ZŠ, Školská ul.14, Levice 1 4 0 5 Eva Čikkelová
Pavol Sklenka ZŠ Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice 0 0 5 5 Mgr. Marianna Sedliaková
Caroline Žiaková ZŠ, Komenského 37, Tekovské Lužany 0 0 5 5 Ing. Angelika Kurková
16. Kamila Cibulová ZŠ, Školská 9, Tlmače 4 0 0 4 Mgr. Veronika Árendášová
Tomáš Lehotkai ZŠ Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice 0 2 2 4 Mgr. Marianna Sedliaková
Viktor Poracký ZŠ, Hlavná 120, Pohronský Ruskov 0 4 0 4 Mgr. Ildikó Burínová
Ákos Zachar Cirkevná ZŠ F. Fegyvernekiho s VJM * Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola, SNP 4, Šahy - Ipolyság 3 1 0 4 Mgr. Lehnerová Nóra
20. Lucia Csontosová ZŠ Mierová 67, Želiezovce 0 3 0 3 Hedviga Burínová
21. Júlia Barcíková ZŠ s MŠ, Osloboditeľov 30, Žemberovce 0 0 2 2 Mgr. Jana Liptáková
Nina Liliana Gašparová ZŠ s MŠ, Osloboditeľov 30, Žemberovce 1 0 1 2 Mgr. Jana Liptáková
Sebastian Mészáros Elokované pracovisko, Ul. M. R. Štefánika 67, Levice, ako súčasť Gymnázia Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice 0 0 2 2 Miriam Frajtová
24. Terézia Drábová ZŠ, Školská ul.14, Levice 1 0 0 1 Erika Hašková
Eliot Křížek ZŠ, Školská ul.14, Levice 1 0 0 1 Erika Hašková
Jakub Vereš ZŠ Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice 1 0 0 1 Mgr. Marianna Sedliaková
27. Nicolas Pacher ZŠ Štefana Senčíka, Tekovská 17, Starý Tekov 0 0 0 0 Mgr. Ivana Kubíková
Tibor Skačan ZŠ pri ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 0 0 0 0 Andrea Koláriková