logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓                  ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY       ✓   ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR       ✓   ✓   ✓      
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
KN
LV
NR
NZ
SA
TO
ZM
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z8, kraj Nitra, okres Levice (adresa na zdieľanie: )
(3. 4. 2024)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Beáta Mederlyová ZŠ Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice 6 6 6 18 Mgr. Marianna Sedliaková
2. Martin Vreštiak ZŠ pri ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 6 6 3 15 Katarína Belanová
3. Miriam Ďurovská ZŠ, Školská 9, Tlmače 6 3 4 13 Mgr. Veronika Árendášová
Saimon Ševčík ZŠ, Školská ul.14, Levice 5 5 3 13 Eva Čikkelová
5. Marek Mäsiar ZŠ Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice 6 6 0 12 Mgr. Marianna Sedliaková
Réka Vargová ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM - Pongrácz Lajos Alapiskola Šahy - Ipolyság, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy 6 3 3 12 Anita Kmetyo
7. Jakub Hamar ZŠ, Školská 9, Tlmače 3 5 3 11 Mgr. Veronika Árendášová
Jakub Novák ZŠ Mierová 67, Želiezovce 2 6 3 11 Hedviga Burínová
9. Adrian Kaškötő ZŠ Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy 3 3 3 9 Mgr. Renáta Uhlárová
Jaroslav Kuruc Elokované pracovisko, Ul. M. R. Štefánika 67, Levice, ako súčasť Gymnázia Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice 6 0 3 9 MiroslavaLabovská
ostatní riešitelia
11. Martin Cebo ZŠ Mierová 67, Želiezovce 0 5 3 8 Hedviga Burínová
Kristián Raj ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce - Zselíz 2 5 1 8 PaedDr. Ildikó Demeterová
13. Jozef Frenko Cirkevná ZŠ F. Fegyvernekiho s VJM * Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola, SNP 4, Šahy - Ipolyság 3 4 0 7 PaedDr. Škerlec Ildikó
Dominika Hudecová Elokované pracovisko, Ul. M. R. Štefánika 67, Levice, ako súčasť Gymnázia Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice 4 0 3 7 MiroslavaLabovska
Jakub Pivka ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice 1 6 0 7 PaedDr. Miriam Szantóová
16. Kristína Ďurečková ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice 3 0 3 6 Mgr. Iveta Kaszásová
17. Lukáš Galgóc ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice 1 3 0 4 PaedDr. Miriam Szantóová
Ema Homoľová ZŠ, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice 3 0 1 4 Mgr. Martina Šúthová
Karolína Konopková ZŠ Mierová 67, Želiezovce 1 0 3 4 Hedviga Burínová
20. Péter Papp ZŠ, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice 2 0 1 3 Mgr. Martina Šúthová
Dávid Ürge ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice 0 0 3 3 PaedDr. Miriam Szantóová
Nina Vidličková ZŠ, Školská ul.14, Levice 2 0 1 3 Eva Čikkelová
23. Katarína Krajčírová ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice 0 1 1 2 PaedDr. Miriam Szantóová
Tamara Verešová ZŠ s MŠ, Osloboditeľov 30, Žemberovce 0 0 2 2 Mgr. Jana Liptáková
25. Karolína Felyóová ZŠ Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy 0 0 1 1 Mgr. Renáta Uhlárová
Bianka Nedorolíková ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice 0 1 0 1 PaedDr. Miriam Szantóová
Natália Senciová ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice 0 1 0 1 PaedDr. Miriam Szantóová
Diana Siekeľová ZŠ s MŠ, Osloboditeľov 30, Žemberovce 0 0 1 1 Mgr. Jana Liptáková
29. Tomáš Kováčik ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice 0 0 0 0 Mgr. Beáta Zemanová
Matej Matejov ZŠ pri ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 0 0 0 0 Katarína Belanová