logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓                  ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY       ✓   ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR       ✓   ✓   ✓      
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
KN
LV
NR
NZ
SA
TO
ZM
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z8, kraj Nitra, okres Nitra (adresa na zdieľanie: )
(3. 4. 2024)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Eliška Brossmannová Gymn., Párovská 1, Nitra 6 6 2 14 Mgr. Anna Adamíková
Jakub Zaťko ZŠ, Tulipánová 1, 949 01 Nitra 6 3 5 14 Marián Králik
3. Ruben Deckers ZŠ kráľa Svätopluka - Nitra, Dražovská 6, Nitra 6 6 1 13 Mgr. Sláva Varcholová
Simona Suranová ZŠ, Fatranská 14, Nitra 6 6 1 13 Mgr. Lenka Ilavská
Lukáš Sveteník Gymn., Golianova 68, Nitra 6 6 1 13 Eva Činčurová
6. Peter Čavojský ZŠ Jána Domastu, Ulica Jána Domastu 1085/5, Cabaj-Čápor 5 3 4 12 Mgr. Martina Pápayová
7. Matúš Kováč Gymn., Párovská 1, Nitra 3 6 2 11 Mgr. Anna Adamíková
Natália Vadrnová Gymn., Párovská 1, Nitra 4 6 1 11 Mgr. Anna Adamíková
ostatní riešitelia
9. Paulína Strakošová Gymn., Golianova 68, Nitra 6 0 1 7 Eva Činčurová
Terézia Tkáčová Piaristické gymn. sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra 3 3 1 7 Michal Hudec
11. Adam Flóriš ZŠ, Nábrežie mládeže 5, Nitra 3 3 0 6 Mgr. Eva Grunnerová
Lujza Lahučká ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Farská 19, Nitra 2 3 1 6 Mgr. Margaréta Bírošová
Ella Sofia Šupová Gymn., Párovská 1, Nitra 1 3 2 6 Mgr. Anna Adamíková
14. Hana Molnárová ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra 0 0 5 5 Jana Junková
15. Jakub Bradler ZŠ, Benkova 34, 94911 Nitra 1 2 1 4 Ingrid Macáková
Samuel Rumanovský ZŠ, Tulipánová 1, 949 01 Nitra 1 2 1 4 Darina Schützová
Dušan Savov ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra 0 3 1 4 Katarína Koprdová
18. Šimon Budke ZŠ ako súčasť SŠ, Sokolníky 8, 95146 Podhorany 0 2 1 3 Mgr. Katarína Trímayová
Rebeka Puškárová ZŠ sv. Vojtecha, Levická 903, 952 01 Vráble 0 3 0 3 Mgr. Martin Tóth
Milan Zábranský ZŠ, Benkova 34, 94911 Nitra 0 2 1 3 Ingrid Macáková
21. Olívia Billiková ZŠ, Školská 185/1, Výčapy-Opatovce 0 0 1 1 Mgr. Simona Szabová
Martin Jankovič ZŠ s MŠ, Alekšince 395 0 0 1 1 Mgr. Ľuboslava Lajošová
Lucia Krajňáková Piaristické gymn. sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra 0 0 1 1 Michal Hudec
Tamara Morvayová Gymn., Párovská 1, Nitra 0 0 1 1 Mgr. Anna Adamíková
Artur Slováčik Súkromná ZŠ United Nations Elementary School, Javorová 644/12, Nitra 1 0 0 1 Zuzana Krajčová
Simon Šrank ZŠ ako súčasť SŠ, Sokolníky 8, 95146 Podhorany 0 0 1 1 Mgr. Katarína Trímayová
Šimon Švančara ZŠ, Školská 185/1, Výčapy-Opatovce 0 0 1 1 Mgr. Simona Szabová
Natália Třešková ZŠ s MŠ, Na Hôrke 30, Nitra 0 0 1 1 Mgr. Dagmar Hallová
Martin Živčák ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Farská 19, Nitra 1 0 0 1 Mgr. Margaréta Bírošová
30. Matúš Bašťovanský ZŠ Jána Domastu, Ulica Jána Domastu 1085/5, Cabaj-Čápor 0 0 0 0 Mgr. Martina Pápayová
Lukáš Ďalog ZŠ s MŠ, Golianovo 60 0 0 0 0 Eva Runáková
Filip Halmeš Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra 0 0 0 0 Mgr. A. Kotruszová
Peter Hrušovský Gymn., Golianova 68, Nitra 0 0 0 0 Eva Činčurová
Adam Počarovský ZŠ ako súčasť SŠ, Sokolníky 8, 95146 Podhorany 0 0 0 0 Mgr. Katarína Trímayová
Natália Švecová ZŠ, Nábrežie mládeže 5, Nitra 0 0 0 0 Mgr. Martina Tehlárová
Timon Urcikán ZŠ s MŠ, Alekšince 395 0 0 0 0 Mgr. Ľuboslava Lajošová