logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓                  ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY       ✓   ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR       ✓   ✓   ✓      
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
KN
LV
NR
NZ
SA
TO
ZM
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z9, kraj Nitra, okres Nové Zámky (adresa na zdieľanie: )
(24. 1. 2024)

menoškola1.2.3.4.tútor
úspešní riešitelia
1. Sebastian Žatko ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky 4 1 6 6 17 PaedDr. Miroslava Mičíková
2. Martin Rosival ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky 6 1 5 3 15 Mgr. Ľudmila Predná
3. Kristína Demová ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky 6 1 6 0 13 PaedDr. Miroslava Mičíková
Emma Radošická ZŠ Jánosa Endrődyho s VJM - Endrődy János Alapiskola, Školská ulica - Iskola utca 491/2, Mužla - Muzsla 3 1 3 6 13 Mgr. Klaudia Kršková
5. Laura Gábrišová ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky 4 1 3 4 12 PaedDr. Miroslava Mičíková
Boris Stanko ZŠ, SNP 5, 942 01 Šurany 4 5 3 0 12 Júlia Kupecká
ostatní riešitelia
7. Maroš Tomko Gymn., M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 3 1 6 1 11 Henrieta Borková
8. Michal Filo ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky 3 0 3 4 10 Mgr. Ľudmila Predná
Eduard Manet ZŠ, Gábora Bethlena 41, Nové Zámky 5 1 0 4 10 Mgr. Róbert Jonáš
10. Daniel Valach Gymn., M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 6 1 0 1 8 Henrieta Borková
11. Filip Halás ZŠ Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505 6 1 0 0 7 Mgr. Mária Huláková
12. Barnabás Varga ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce - Stampay János Alapiskola Köbölkút, Ul. J. Stampayho 929/80 3 0 3 0 6 Magdaléna Szekeres, Mgr
13. Hana Sendreiová ZŠ, Bernolákova 35, Šurany 2 1 1 1 5 Mgr. Miroslav Zajíček
14. Danny Mihaliček ZŠ, Semerovo č.110 2 1 0 1 4 Maroš Bajla
Tomáš Pípa ZŠ, Semerovo č.110 0 1 2 1 4 Maroš Bajla
16. Jozef Bálint ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Námestie A. Cabana 1180/36, 941 06 Komjatice 2 1 0 0 3 Veronika Andočová
17. Mátyás Halász ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM - Majthényi Adolf Alapiskola, Hlavné námestie 13, Dvory nad Žitavou 0 0 0 0 0 Blanka Meliseková
Martin Marenčík ZŠ, Gábora Bethlena 41, Nové Zámky 0 0 0 0 0 Mgr. Róbert Jonáš
Timotej Róža ZŠ, Gábora Bethlena 41, Nové Zámky 0 0 0 0 0 Mgr. Róbert Jonáš