logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
63. ročník
2013/2014
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓        ✓      
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (52.7%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓                  ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓                  ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓                  ✓ 
BS  ✓                  ✓ 
DT  ✓                  ✓ 
KA  ✓                  ✓ 
LC  ✓                  ✓ 
PT  ✓                  ✓ 
RA  ✓                  ✓ 
RS  ✓                  ✓ 
VK  ✓                  ✓ 
ZC  ✓                  ✓ 
ZH  ✓                  ✓ 
ZV  ✓                  ✓ 
KE GL  ✓                  ✓ 
KE I  ✓                  ✓ 
KE II  ✓                  ✓ 
KE III  ✓                  ✓ 
KE IV  ✓                  ✓ 
KS  ✓                  ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓                  ✓ 
SN  ✓                  ✓ 
SO  ✓                  ✓ 
TV  ✓                  ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓                  ✓ 
NR  ✓                  ✓ 
NZ  ✓                  ✓ 
SA  ✓                  ✓ 
TO  ✓                  ✓ 
ZM  ✓                  ✓ 
PO BJ  ✓                  ✓ 
HE  ✓                  ✓ 
KK  ✓                  ✓ 
LE  ✓                  ✓ 
ML                         
PO  ✓                  ✓ 
PP  ✓                  ✓ 
SB  ✓                  ✓ 
SK  ✓                  ✓ 
SL  ✓                  ✓ 
SP  ✓                  ✓ 
SV  ✓                  ✓ 
VT  ✓                  ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY            ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓                  ✓ 
GA  ✓                  ✓ 
HC  ✓                  ✓ 
PN  ✓                  ✓ 
SE  ✓                  ✓ 
SI  ✓                  ✓ 
TT  ✓                  ✓ 
ZA BY  ✓                  ✓ 
CA  ✓                  ✓ 
DK  ✓                  ✓ 
KM  ✓                  ✓ 
LM  ✓                  ✓ 
MT  ✓                  ✓ 
NO  ✓                  ✓ 
RK  ✓                  ✓ 
TR  ✓                  ✓ 
TS  ✓                  ✓ 
ZA  ✓                  ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 72. ročník (školský rok 2022/2023)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
BJ
HE
KK
LE
ML
PO
PP
SB
SK
SL
SP
SV
VT
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z9, kraj Prešov, okres Sabinov (adresa na zdieľanie: )
(25. 1. 2023)

menoškola1.2.3.4.tútor
úspešní riešitelia
1. Emma Stajančová ZŠ s MŠ, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves 1 6 6 6 19 Lucia Stajančová
2. Tomáš Trudič Súkromná ZŠ s MŠ, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov 5 6 4 2 17 Mgr.Margita Krivdová Jurková
Matej Valkučák ZŠ, Hviezdoslavova 1, Lipany 6 6 4 1 17 Jana Straková
4. Juraj Štefan Štieber Gymn., Komenského 13, Lipany 5 1 5 2 13 Mgr. Eva Kazimírová
Šarlota Tomková ZŠ Lipany, Komenského 113 1 6 6 0 13 Margitová
6. Zdenka Bujňáková ZŠ, Hviezdoslavova 1, Lipany 1 6 5 0 12 Jana Straková
Martin Grobarčík ZŠ, Komenského 13, Sabinov 0 6 5 1 12 Alžbeta Kuižová
ostatní riešitelia
8. M. M. ZŠ Šarišské Dravce 20, Šarišské Dravce 20 1 3 5 1 10 Mária Čekanová
Tatiana Mizeráková ZŠ s MŠ, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves 1 1 6 2 10 Lucia Stajančová
10. Kristína Kormošová ZŠ, Hviezdoslavova 1, Lipany 3 1 4 0 8 Jana Straková
Aurel Závada ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov, Ul. 17. novembra 31, 08301 Sabinov 1 0 4 3 8 Ľuboslava Ondková
12. Adrián Seč CZŠ sv. Jána Krstiteľa, 9.mája 740/7, 083 01 Sabinov 0 0 4 2 6 Jozef Kovalík
13. Pavol Lompart ZŠ, Komenského 13, Sabinov 2 1 1 0 4 Alžbeta Kuižová
Ema Osifová Gymn., Komenského 13, Lipany 1 1 0 2 4 Mgr. Eva Kazimírová
15. Veronika Genčúrová ZŠ Šarišské Dravce 20, Šarišské Dravce 20 0 2 1 0 3 Mária Čekanová