logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓                  ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY       ✓   ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR       ✓   ✓   ✓      
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
BN
IL
MY
NM
PB
PD
PE
PU
TN
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z7, kraj Trenčín, okres Prievidza (adresa na zdieľanie: )
(3. 4. 2024)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Hana Škriniarová Gymn. Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza 5 6 6 17 Alžbeta Janesová
2. Dirk Ďurajka Súkromná SŠ, M. Falešníka 6, Prievidza, ZŠ ako organizačná zložka 6 3 6 15 Mgr. Andrea Petrášová
3. Arthur Homola Matias Súkromná SŠ, M. Falešníka 6, Prievidza, ZŠ ako organizačná zložka 6 1 6 13 Mgr. Andrea Petrášová
Natália Štefancová ZŠ, Ulica energetikov 242/39, Prievidza 5 2 6 13 PaedDr. Petra Drábiková
5. Sebastián Hliva ZŠ, Školská 526/53, Handlová 6 0 6 12 Renáta Podlužanská
Sára Hrablíková Základná Škola Kanianka, Ul. SNP 587/4, 97217 Kanianka 6 0 6 12 Dana Fajerová
Emília Kothajová ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová 6 0 6 12 RNDr. Andrea Hírešová
Denis Vaľuš Súkromná SŠ, M. Falešníka 6, Prievidza, ZŠ ako organizačná zložka 6 0 6 12 Mgr. Andrea Petrášová
9. Lucia Bieliková Súkromná SŠ, M. Falešníka 6, Prievidza, ZŠ ako organizačná zložka 5 0 6 11 Mgr. Andrea Petrášová
Michal Čičmanec ZŠ, Ul. Sama Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 5 0 6 11 Eva Gálová
Denis Robert Gatial ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová 5 0 6 11 RNDr. Andrea Hírešová
Sofia Matiesková ZŠ, Ul. Sama Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 5 0 6 11 Eva Gálová
Mário Pažický ZŠ s MŠ Lazany, Školská 423/5, 972 11, Lazany 4 1 6 11 Martina Polevková
Adam Škultéty ZŠ, Ulica energetikov 242/39, Prievidza 5 1 5 11 Mgr. Xénia Píšová
15. Alex Hraňo Súkromná SŠ, M. Falešníka 6, Prievidza, ZŠ ako organizačná zložka 6 0 4 10 Mgr. Andrea Petrášová
Martin Šušel ZŠ, Mariánska ulica 554/19, Prievidza 5 0 5 10 Mgr. Ľubica Galovičová
Marián Varga Gymn. Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza 6 0 4 10 Alžbeta Janesová
18. Bianka Briatková ZŠ, Pribinova ul. 123/9, Nováky 5 0 4 9 Mgr. Marián Kráľ
Tamara Königová ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza - ZŠ 3 0 6 9 Mgr. Dagmar Kabáčová
Lenka Sovová ZŠ, Rastislavova ulica 416//4, Prievidza 4 0 5 9 Mgr. Andrea Falatová
ostatní riešitelia
21. Henri Drozd ZŠ, Mariánska ulica 554/19, Prievidza 4 0 4 8 Mgr. Ľubica Galovičová
22. Lucia Jonásová ZŠ, Školská 526/53, Handlová 6 1 0 7 Tomáš Gríger
Daniel Majerský ZŠ, Mariánska ulica 554/19, Prievidza 4 0 3 7 Mgr. Ľubica Galovičová
Lucia Radimáková Základná Škola Kanianka, Ul. SNP 587/4, 97217 Kanianka 5 0 2 7 Dana Fajerová
25. Lukáš Bobok ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany 5 0 1 6 RNDr. Zuzana Šnircová
26. Samuel Kulich ZŠ s MŠ Bojnice, Školská 292/7 5 0 0 5 Mgr Emíla Mikulášová
27. Matej Stražovan ZŠ ako organizačná zložka SŠ - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 4 0 0 4 Peter Baniar
28. Alžbeta Nováková ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany, Ul. družby 339/2, Nedožery - Brezany, 972 12, Nedožery-Brezany 3 0 0 3 Mgr. Petronela Šovčíková, PhD.
Viliam Rötling ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová 3 0 0 3 RNDr. Andrea Hírešová
30. Katarína Ďuricová ZŠ s MŠ Bojnice, Školská 292/7 2 0 0 2 Mgr Emíla Mikulášová
31. Dáša Ďurišová ZŠ, Rastislavova ulica 416//4, Prievidza 0 0 1 1 Mgr. Andrea Falatová
32. Matej Batuna ZŠ, Ulica energetikov 242/39, Prievidza 0 0 0 0 Mgr. Xénia Píšová
Ema Cagáňová Piaristické gymn. Františka Hanáka, A.Hlinku 44, Prievidza 0 0 0 0 Mgr. Jarmila Šebestová