logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓                  ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY       ✓   ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR       ✓   ✓   ✓      
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
BN
IL
MY
NM
PB
PD
PE
PU
TN
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z5, kraj Trenčín, okres Trenčín (adresa na zdieľanie: )
(24. 1. 2024)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Silvia Jánošíková ZŠ s MŠ, Svinná 131 4 6 6 16 Peter Košťál
2. Artuš Babrnák ZŠ s MŠ Michala Rešetku, Horná Súča 1 6 6 13 Gabriela Banecká
3. Ariana Peťkovská ZŠ s MŠ, Svinná 131 5 6 0 11 Peter Košťál
4. Matúš Dulák ZŠ, Kubranská 80, Trenčín 4 6 0 10 Paeddr. Zachara
Matej Habánek Súkromná ZŠ FUTURUM, 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín 4 6 0 10 Mgr. Eulália Husárová
Michal Vranák ZŠ, Kubranská 80, Trenčín 4 6 0 10 PaedDr. Zachara
7. Helena Morávková ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín 3 6 0 9 Martina Žatková
ostatní riešitelia
8. Adela Jenčová ZŠ, Kubranská 80, Trenčín 2 6 0 8 PaedDr. Zachara
Youngmin Kim ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín 2 6 0 8 Martina Žatková
10. Hanka Kotrhová ZŠ Na dolinách 27, 911 05 Trenčín 0 6 1 7 Mgr. Monika Cverenkárová
11. Terézia Galádová ZŠ s MŠ Michala Rešetku, Horná Súča 0 6 0 6 Gabriela Banecká
Lucia Jánošíková ZŠ s MŠ, Svinná 131 0 6 0 6 Peter Košťál
Daniel Michalík ZŠ, Kubranská 80, Trenčín 0 5 1 6 PaedDr. Zachara
Tobias Tomko ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 0 6 0 6 Petra Pethö
Nela Vašatová Súkromná ZŠ FUTURUM, 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín 3 3 0 6 Husárová Eulália
Artur Zorn ZŠ, Kubranská 80, Trenčín 0 6 0 6 PaedDr. Zachara
17. Šimon Gieci ZŠ s MŠ, Svinná 131 1 4 0 5 Peter Košťál
18. Terézia Hovanová ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín 1 3 0 4 Martina Žatková
Tamara Mošková ZŠ, Bezručova 66, Trenčín 1 3 0 4 Liliana Kiššová
20. Amália Bitarová ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 3 0 0 3 Petra Pethö
Katarína Fabičovicová ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín 1 2 0 3 Martina Žatková
Matias Kollár ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377 0 3 0 3 Zuzana Fábiková
Adela Koncová ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 0 3 0 3 Petra Pethö
Katarína Kopuncová ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377 0 3 0 3 Zuzana Fábiková
Ela Marcinátová ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377 0 3 0 3 Zuzana Fábiková
Samuel Múka ZŠ s MŠ Michala Rešetku, Horná Súča 2 1 0 3 Gabriela Banecká
Michal Nemeček ZŠ, Veľkomoravská 12, Trenčín 3 0 0 3 Radovana Fojtíková
Oliver Okrucký ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín 1 2 0 3 Martina Žatková
Tatiana Stacherová ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín 0 3 0 3 Martina Žatková
30. Matúš Alexa ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín 1 1 0 2 Martina Žatková
Sofia Bodnárová ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377 0 2 0 2 Zuzana Fábiková
Hyemin Kim ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín 1 1 0 2 Martina Žatková
Lukáš Kotrha ZŠ Na dolinách 27, 911 05 Trenčín 0 2 0 2 Mgr. Monika Cverenkárová
34. Adam Borot ZŠ s MŠ Michala Rešetku, Horná Súča 0 0 0 0 Gabriela Banecká
Hana Juríková ZŠ Na dolinách 27, 911 05 Trenčín 0 0 0 0 Mgr. Monika Cverenkárová
Lea Macharová ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377 0 0 0 0 Zuzana Fábiková