logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓                  ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY       ✓   ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR       ✓   ✓   ✓      
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
BY
CA
DK
KM
LM
MT
NO
RK
TR
TS
ZA
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z8, kraj Žilina, okres Kysucké Nové Mesto (adresa na zdieľanie: )
(3. 4. 2024)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Zuzana Tomášiková ZŠ, Nábrežná ulica č. 845, Kysucké Nové Mesto 6 5 1 12 Mgr. Viera Bodóová
2. Dorota Palaťková ZŠ s MŠ, Radoľa 326 5 2 4 11 Iveta Palúchová
3. Martin Havrlant ZŠ Rudina, Rudina 443 1 6 3 10 Jana Špiriaková
Marek Holík ZŠ, Nábrežná ulica č. 845, Kysucké Nové Mesto 6 3 1 10 Alena Drexlerová
Peter Pika ZŠ Rudina, Rudina 443 6 1 3 10 Jana Špiriaková
ostatní riešitelia
6. Helena Vadkertyová ZŠ Rudina, Rudina 443 5 2 1 8 Jana Špiriaková
Dihao Zhan ZŠ, Nábrežná ulica č. 845, Kysucké Nové Mesto 3 0 5 8 Alena Drexlerová
8. Veronika Jarošíková ZŠ Horný Vadičov, Horný Vadičov 277, 023 45 Horný Vadičov 6 0 1 7 A. Remišová
Lenka Pupiková ZŠ, Nábrežná ulica č. 845, Kysucké Nové Mesto 0 6 1 7 Mgr. Viera Bodóová
10. Sandra Tichá ZŠ, Kysucký Lieskovec 208 5 0 0 5 Mgr. Jana Marčaníková
11. Lucia Halúsková ZŠ Rudina, Rudina 443 1 0 1 2 Jana Špiriaková
12. Lukáš Hošták ZŠ s MŠ, Radoľa 326 0 0 1 1 Iveta palúchová
Peter Hruška ZŠ s MŠ, Radoľa 326 0 0 1 1 Iveta Palúchová
Martina Ivaničová ZŠ Rudina, Rudina 443 1 0 0 1 Jana Špiriaková
Mária Mrenková ZŠ Rudina, Rudina 443 0 0 1 1 Jana Špiriaková
Vanesa Pavelová ZŠ - Clementisova, Clementisova 616, 024 01 Kysucké Nové Mesto 0 0 1 1 Mgr. Libuše Horvátová
Ján Piesecký ZŠ Rudina, Rudina 443 0 0 1 1 Jana Špiriaková
Sebastian Sihelník ZŠ - Clementisova, Clementisova 616, 024 01 Kysucké Nové Mesto 0 0 1 1 Mgr. Libuše Horvátová
Milan Škvrnda ZŠ, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto 0 0 1 1 Mgr. Silvia Šprláková
Rebeka Šviríková ZŠ, Nábrežná ulica č. 845, Kysucké Nové Mesto 0 0 1 1 Mgr. Viera Bodóová
21. Artúr Hudec ZŠ, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 0 0 0 0 Mgr. Viera Bodóová
Barbora Jančiová ZŠ Horný Vadičov, Horný Vadičov 277, 023 45 Horný Vadičov 0 0 0 0 A. Remišová
Patrik Kubica ZŠ, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto 0 0 0 0 Mgr. Silvia Šprláková
Nina Orlejová ZŠ Rudina, Rudina 443 0 0 0 0 Jana Špiriaková