logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (98.5%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE GL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NZ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO BJ  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ML  ✓                  ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
VT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN BN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
IL  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MY       ✓   ✓   ✓   ✓ 
NM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PU  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
GA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
HC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA BY  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
CA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
DK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LM  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MT  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TR       ✓   ✓   ✓      
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 73. ročník (školský rok 2023/2024)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
BY
CA
DK
KM
LM
MT
NO
RK
TR
TS
ZA
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z7, kraj Žilina, okres Žilina (adresa na zdieľanie: )
(3. 4. 2024)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Pavol Dupkala ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 6 6 6 18 Ivana Púčková
Simona Záthurecká Gymn., Varšavská 1677/1, Žilina 6 6 6 18 Kortišová Silvia
3. Jakub Daniel Jančiga ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 6 5 6 17 Ivana Púčková
Adam Štrba ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 6 5 6 17 Ivana Púčková
5. Jakub Hauptvogel Gymn., Varšavská 1677/1, Žilina 4 6 6 16 Kortišová Silvia
Tereza Kozáková Cirkevná ZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina 6 4 6 16 Mgr. Silvia Jakubová
Filip Sebastián Šimek Cirkevná ZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina 6 4 6 16 Mgr. Martin Martinek
Katarína Tóthová ZŠ s MŠ, Hlavná 200/15, Hôrky 6 4 6 16 Mgr. Silvia Füzeková
Eliška Trúchla ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 6 4 6 16 Púčková Ivana
10. Patrícia Ballayová ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka Dolný Hričov, Školská 248, 013 41 Dolný Hričov 6 2 6 14 Ing. Martina Martinčeková
11. Richard Sládek Gymn., Varšavská 1677/1, Žilina 5 2 6 13 Eva Hlúbiková
12. Sofia Koščová Súkromná ZŠ, Oravská cesta 11, Žilina 6 0 6 12 Lucia Albedinská
Laura Koššibová Cirkevná ZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina 4 2 6 12 Mgr. Silvia Jakubová
Jakub Sedliaček ZŠ s MŠ, Rosina 624 5 1 6 12 Mgr. Kralčáková
15. Anika Dupkalová ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 5 0 6 11 Ivana Púčková
Klára Lakatošová ZŠ Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina 5 0 6 11 Daniela Hriníková
Damián Mamrilla Gymn., Varšavská 1677/1, Žilina 3 2 6 11 Eva Hlúbiková
Hanka Páleníková Gymn., Varšavská 1677/1, Žilina 4 1 6 11 Kortišová Silvia
19. Tereza Turiaková ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 3 1 6 10 Ivana Púčková
20. Maximilián Krempaský ZŠ s MŠ, Rosina 624 3 0 6 9 Mgr. Kralčáková
Patrícia Mráziková ZŠ Slovenského národného povstania, Mládeže 289, Strečno 3 0 6 9 Mgr. Katarína Srnečková
Laura Prieložná ZŠ Martinská 20, Martinská 20, Žilina 3 0 6 9 Ing. Gréta Horčičiaková
ostatní riešitelia
23. Gregor Gažúr Gymn., Varšavská 1677/1, Žilina 3 2 2 7 Eva Hlúbiková
Tomáš Labant ZŠ, Karpatská 8063/11, Žilina 1 0 6 7 Zuzana Beňadiková
Minjun Shin Súkromná ZŠ, Oravská cesta 11, Žilina 5 0 2 7 Lucia Albedinská
26. Kristína Melová ZŠ Slovenského národného povstania, Mládeže 289, Strečno 3 0 1 4 Mgr. Katarína Srnečková
Alexandra Pialová ZŠ Slovenského národného povstania, Mládeže 289, Strečno 4 0 0 4 Mgr. Katarína Srnečková
Pavol Weber ZŠ Jarná 20 Žilina, Jarná 20 4 0 0 4 Eva Štaffenová
29. Ema Blunárová ZŠ, Ulica školská 474/5, Kamenná Poruba, 013 14 3 0 0 3 Eva Drbúlová
Kristína Hrabovcová Gymn. sv. Františka z Assisi, J.M.Hurbana 44, Žilina 3 0 0 3 Klára Marettová
Michaela Kortišová Gymn., Varšavská 1677/1, Žilina 3 0 0 3 Eva Hlúbiková
Simona Mazúrová ZŠ Slovenského národného povstania, Mládeže 289, Strečno 2 0 1 3 Mgr. Katarína Srnečková
33. Alexandra Brňaková ZŠ, Karpatská 8063/11, Žilina 1 0 0 1 Zuzana Beňadiková